Gazeta Przemysłu Drzewnego 6/2022

25 lat na rynku R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Duże zainteresowanie pierwszą edycją Wood Tech Warsaw Expo Relacja | Targi technologii obróbki drewna i produkcji mebli  s. 8-9 Możliwe wieloletnie kontrakty na odbiór peletu drzewnego REGULACJE | Podstawowy systemwsparcia dla biomasy wymaga zmian dla przyspieszenia konwersji  s. 18 Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Tartacznictwo i gospodarka odpadami drzewnymi Z jednej strony w tartaku STOL-TRAK priorytetem jest głębszy przerób drewna, z drugiej maksymalnie duże wykorzystanie i przetworzenie drewna oraz poprodukcyjnego materiału, dla zbilansowania kosztów i przychodów oraz uzyskania zysku na dalszy rozwój firmy.  s. 30-31 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 57-58 Nr 6 (305) czerwiec 2022 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju – Na przestrzeni kilkunastu minionych lat moc- no rozwijaliśmy i inwestowaliśmy w naszych za- kładach produkcji podłóg, sklejki, mebli i klejon- ki – mówi na początku naszej rozmowy Maciej Marquardt, dyrektor tartaku w firmie Łąccy- -Kołczygłowy, w której spotykamy się z okazji uruchomienia nowoczesnych kotłów na bioma- sę. – Natomiast teraz przyszedł czas na inwesty- cje w tartaku, od którego rozpoczęła się 40-letnia historia firmy Łąccy-Kołczygłowy. Maksymalnie wykorzystać każdy kawałek drewna Przedsiębiorstwo Łąccy-Kołczygłowy to obecnie pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Kołczygłowach na Kaszubach i w pobliskich miejscowościach. W Barnowie produkowane są dębowe podłogi, w Jezierzu klejonka i elementy meblowe, natomiast wKołczygłowachmieści się zakład produkcji sklejki brzozowej, tartak oraz zakład produkcji mebli z litego drewna. – Zakup kotła na biomasę jest pierwszym etapem inwestycji, które mają być zrealizowane wnaszymtartaku– wyjaśnia MaciejMarquardt. – Dążymy do coraz bardziej pogłębionego prze- robu drewna i dbamy o to, aby nie zmarnował się żaden metr sześcienny surowca – zarówno tarcicy, wiórów czy zrębków. Obserwując sy- tuację na rynku surowca w Polsce, na którym drewno osiąga zawrotne ceny i jest coraz trud- niej, jeśli chodzi o jego zakup, jak i pozyskanie, nie ma odwrotu od inwestycji, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie drewna i jego wy- dajny przerób. W realizację tych założeń wpi- suje się zakup nowoczesnych kotłów do tartaku. W kolejnych planach mamy inwestycję w wielo- piłę i optymalizerki. Paliwemmokre zrębki Wiosną tego roku postawiono w tartaku dwa nowe kotły na biomasę ze wspólnym systemem podawczym. Jeden główny o mocy 1,2 MW, a drugi – do wytwarzania pary w celu wyko- rzystania jej do zasilania komór parzelnianych, o mocy 0,35 MW. Warto zaznaczyć, że zainstalowane w tar- taku kotły to nie pierwsza inwestycja firmy Łąc- cy-Kołczygłowy w technologię do wytwarzania energii z biomasy. Pierwszej dokonano bowiem latem 2021 r. w zakładzie w Jezierzu, gdzie stanął taki sam piec jak główny kocioł w Kołczygłowach, a więc o mocy 1,2 MW. Jedyna różnica między nimi po- lega na mechanizmie podawania materiału. Otóż w Jezierzu biomasę stanowią wióry – suche trociny będące pozostałością po obrób- ce. Natomiast w tartaku paliwem są mokre zręb- ki o wilgotności 30-40 proc.  s. 24 Wytwarzanie energii z biomasy przyszłością pogłębionego przerobu drewna Ekonomicznie uzasadniony stał się zakup instalacji do wytwarzania energii z biomasy, zrealizowany w tym roku w firmie Łąccy-Kołczygłowy. Oprócz redukcji kosztów spalania, pozwolił on na zwiększenie wydajności suszenia i parzenia drewna oraz wzrost sprzedaży zrębków. Jako dostawcę kotłów wybrano włoską firmę Sceat.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz