Gazeta Przemysłu Drzewnego 6/2022

26 lat na rynku R E K L A M A Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Tartacznictwo i gospodarka odpadami drzewnymi Większą szybkość, dokładność i idealną prostoliniowość przetarcia oraz duży komfort pracy dla operatora zapewnia nowy trak CZ-1/XP firmy W-IREX, który premierowo został pokazany w Hanowerze.  s. 26 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 64-66 Nr 6 (317) czerwiec 2023 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Sztuczna inteligencja wesprze sprzedaż stolarki budowlanej? PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY | Istotne termomodernizacja i recy - kling, ale ważne też trendy marketingowe w branży stolarki budowlanej w 2023 r.  s. 14-15 Preferencyjny dostęp do polskiego drewna muszą mieć producenci – nie pośrednicy Rynek | Rozmowa z Piotrem Poziomskim, prezydentem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego  s. 24-25 Cztery lata przerwy pomiędzy kolejnymi edy- cjami targów LIGNA w Hanowerze przyniosły światu wiele nieoczekiwanych zdarzeń, które impetemwpłynęły na rynek, gospodarkę i prze- mysł drzewny. Dlatego bez cienia wątpliwości napiszę, że Ligna 2019 odbyła się w zupełnie in- nej rzeczywistości niż tegoroczna, długo wycze- kiwana edycja tego wydarzenia. Pandemia, wojna na Ukrainie, pozrywane łańcuchy dostaw, kryzys energetyczny, rosną- ce koszty produkcji, inflacja – to tylko niektóre z wyzwań, jakie dotknęły firmy w minionych czterech latach. Obok nich toczy się rewolucja przemysłowa związana z ogromną zmianą procesów produkcji w fabrykach. Oczywiście hasło Industry 4.0 po- wtarzane jest jak mantra, ale warto zauważyć, że na przemysł drzewny wpływ ma nie tylko cyfro- wa, ale również zielona transformacja wyznacza- jąca kierunki rozwoju nowych technologii. Dlatego właśnie jako dwa megatrendy, w największym stopniu wpływające na sektor drzewno-meblarski, wskazywane są cyfryzacja i zrównoważony rozwój dążący do procesów o obiegu zamkniętym i oszczędzających zasoby. To one sprzyjają rozwojowi nowych technologii. Zaś hasła: digitalizacja, automatyzacja i zrównoważona produkcja były mocno akcen- towane w czasie prezentacji wszystkich nowych rozwiązań na Lignie i wielokrotnie zostaną po- wtórzone również w tej relacji. Niema zysków bez automatyzacji Tematem przewodnim wydarzenia była wspo- mniana automatyzacja i cyfryzacja w myśl zrównoważonego rozwoju. Nowe produkty inżynierii mechanicznej zmniejszają zużycie materiałów i energii, łączą i dostosowują produkcję oraz poszerzają możli- wości dzięki usługom cyfrowym. Ich wdrażanie pozwala poprawić wydajność i jakość produkcji, co bezpośrednio wpływa na konkurencyjność, ale również w dużym stopniu zwiększa bezpie- czeństwo pracowników. A tych wykwalifikowa- nych brakuje w całej Europie. Automatyzacja produkcji, choć jest dość sporą inwestycją, pozwala szybko zwiększyć zyski przedsiębiorstwa. To już norma w dużych przedsiębiorstwach różnych branż, które sta- wiają na jakość i efektywność pracy oraz stałe podnoszenie standardów świadczonych usług. Ale wdrażanie najnowszych technologii, które pozwalają na pełną automatyzację produkcji, to szansa także dla małych przedsiębiorców, któ- rzy dotychczas pozostawali w cieniu stale roz- wijającej się konkurencji.  s. 18 Przemysł drzewny w fazie dużych zmian i transformacji Inteligentne, połączone maszyny, systemy i procesy, które zwiększają efektywność produkcji, obniżają jej koszty i pozwalają na produkcję w obiegu zamkniętym, były licznie prezentowane przez wystawców targów LIGNA 2023. Tematami numer jeden pozostają automatyzacja, digitalizacja i rozwiązania optymalizujące procesy w celu złagodzenia luki wykwalifikowanych pracowników, z którą zmaga się cała Europa. Przyszłość procesów produkcyjnych przedstawiona na makiecie, na stoisku Bacci Automation. fot. K. Orlikowska

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz