Gazeta Przemysłu Drzewnego 8/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Automatyzacja, robotyzacja, Przemysł 4.0 Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żebywzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw poprzezwspieranie ich transformacji wkierunku Przemysłu 4.0, który staje się normalnością, a z drugiej strony pojawia się pytanie, w jaki sposóbw ten Przemysł 4.0wejść, czymożnawejść łatwo zmarszu i jakie są niezbędne przygotowania.  s.20 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 51-54 Nr 8 (283) sierpień 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Elementy do stelaży, dokładne jak do zegarka INWESTYCJE | Park maszyn wzbogacony o dokładną piłę optymalizującą  s. 34-35 R E K L A M A Wobec wyzwań i potrzeb branży drzewnej i meblarskiej ZAPOWIEDŹ | Tegoroczna DREMA zapowiada się wyjątkowo  s. 4-5 R E K L A M A Dla leśników metr sześcienny drewna bukowego mniej lub więcej to pewnie drobiazg, ale dla na- bywcy to strata kilkuset złotych. Jeśli kilka dłużyc jest krótszych i cieńszych od wymiarów zadekla- rowanychwkwiciewywozowym,adotegojeszcze zwadami, to straty nabywcy surowca są znaczące. Już niejeden raz właściciele działającej od 2002 r. firmy DREWNOM Produkcja-Handel- -Usługi Lucyna Niemiec ze Strzyżowa (woj. podkarpackie) stwierdzali, że dokładne po- miary średnic dowiezionego surowca odbie- gają od deklarowanych przez nadleśnictwo. Firma jest też zmuszona często składać rekla- macje nie tylko z powodu różnic w miąższo- ści, ale głównie z powodu wad jakościowych surowca do produkcji tarcicy bukowej. Wszak miesięcznie przerabia około 1000 m 3 surowca na produkty drzewne dostarczane klientom na indywidualne zamówienia. Jest to głównie tarcica bukowa, dębowa, sosnowa i świerko- wa, na elementy meblowe i na inne wyroby. Zamawiający stawiają określone, zwykle wy- sokie wymagania jakościowe, dlatego Drew- nom decyduje się na zakup surowca klasy WC0, jako najbardziej dla niego korzystnego pod względem ceny, wymiarów i jakości, jeśli jest zgodny z normą. Od lat te same problemy Gdy przed kilku laty zostałem przez firmę Drewnom zaproszony na plac surowca zakładu w miejscowości Kożuchów, kilka kilometrów od Strzyżowa, pokazywano mi złożoną tam, właśnie dostarczoną dłużycę bukową. Więk- szość sztuk była powykręcana, i to nie tylko ta w klasie WD. Także ta w klasie WC0 miała krzywizny wielostronne, pęknięcia, zabitki, odłupy czy chore sęki. – Trudno, żeby odbierający drewno w lesie nie zauważył takiej wady w drewnie tartacz- nym – wzdychał wtedy Eugeniusz Niemiec, mąż właścicielki firmy. I przekonywał, że z pełną świadomością „oskubania” odbior- cy, leśnicy dokonują klasyfikacji surowca. Bo nie jest to jeden przypadek czy przysłowio- wy „wypadek przy pracy”. W tamtym czasie policzono, że w ciągu dwóch lat złożone rekla- macje drewna były na tyle skuteczne, że odzy- skano… 80 000 zł. Choć nie zawsze są warunki do złożenia reklamacji i nie zawsze komisja z nadleśnictwa chce uznać racje nabywcy. 24 wadliwe dłużyce W czerwcu tego roku otrzymaliśmy z Drew- nomu kolejny sygnał związany z reklamacją dopiero co odebranego surowca bukowego z Leśnictwa Grywałd w  Nadleśnictwie Kro- ścienko (RDLP Kraków).  s. 8 Zakwestionowano 24 sztuki w klasie WCO i WD, wskazując w każdym przypadku takie wady, jak krzywizna wielostronna, chore sęki, fałszywa twardziel, zabitki, pęknięcia. Nadleśniczy może lekceważyć protokół z rozpatrzenia reklamacji? Choć w protokole zespół reklamacyjny potwierdza błędne pomiary, nadleśniczy z Krościenka reklamacji dotyczącej długości sztuk nie uznaje i stawia zarzuty, których nie potrafi wykazać!

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz