Gazeta Przemysłu Drzewnego 8/2022

25 lat na rynku R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Budownictwo modułowe z drewna klejonego warstwowo INWESTYCJE | Drewniane moduły to nowy kierunek Grupy Andrewex  s. 10-11 Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie FAKRO – VELUX Stolarka otworowa | Czy to koniec postępowania toczącego się od 16 lat?  s. 21 Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Automatyzacja, robotyzacja, INDUSTRY 4.0 Wykorzystując zaawansowane obrabiarki oraz intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, można w najszybszy sposób produkować meble i wyroby drzewne, zachowując jednocześnie idealną dokładność.  s. 22-23 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 58 Nr 8 (307) sierpień 2022 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju Najpierw dwa lata pandemii, a teraz wojna na Ukrainie, szalejąca inflacja, pozrywane łańcu- chy dostaw i stale rosnące ceny surowca wywie- rają bardzo duży wpływ na sytuację przemysłu drzewnego. Lista wyzwań, która stoi przed producentami, jest więc długa, o czym rozma- wiali eksperci z różnych sektorów drzewnictwa w czasie panelu dyskusyjnego zorganizowanego na niedawnym Forum Przemysłu Drzewnego, które odbyło się wWarszawie. Lasy nie eksportują drewna, tylko je sprzedają Panel dyskusyjny rozpoczęło wystąpienie To- masza Majerowskiego, głównego specjalisty z Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, który odniósł się do najważniej- szych problemów dotyczących sektora leśno- -drzewnego, w tym przede wszystkim do eks- portu drewna z Polski, który to proceder jest zarzucany PGL LP. – Chciałbym odkłamać pewną narrację, któ- rawokół tego tematu sięwytworzyła – mówił To- masz Majerowski. – Sprawa eksportu drewna, rzekomo prowadzonego przez LP, pojawiła się w 2020 roku. Wówczas stowarzyszenia branżo- we przemysłu drzewnego nagłośniły informację o rosnącym eksporcie drewna okrągłego z Polski, który niszczy polski przemysł i który w latach 2016-2019 wzrósł o ponad 80 proc., z 2,4 mln m 3 do 4,4 mln m 3 , co stanowi około 10 proc. drewna pozyskiwanego w Polsce. Stowarzyszenia pisały wówczas, że „ni- czym niekontrolowany eksport drewna z Polski zawdzięczamy decyzjom Lasów Państwowych z roku 2017, kiedy to po tragicznym w skutkach huraganiewBorach Tucholskich LP zgodziły się, aby zagraniczne firmy, które pomagały uprząt- nąć wiatrołomy i kupowały to drewno, mogły w ten sposób tworzyć historię zakupów, która w przyszłości będzie upoważniać do zakupów surowca. Od roku 2018 wzrost eksportu drewna z Polski skoczył do nigdy wcześniej nienotowa- nych poziomów. Oznacza to, że polskie drewno jest eksportowane w znacznie większej skali niż podają Lasy Państwowe”. – To, że drewno z Polski jest eksportowane w znacznie większej skali niż podają to LP, jest nieprawdziwą informacją, gdyż LP nigdy nie podawały danych o eksporcie drewna z Polski – wyjaśniał Tomasz Majerowski. – Lasy Pań- stwowe nie zajmują się eksportem drewna i ta- kich statystyk nie prowadzimy! Eksport drewna to nie zadanie i rola LP. Sprzedajemy drewno na składzie w lesie. O tym, co z surowcem zro- bi i w jaki sposób go dalej wykorzysta, decydu- je jego nabywca, będący po zakupie i odbiorze właścicielem drewna.  s. 8 Drewno jako surowiec strategiczny dla przemysłu i przyszłości polskiej gospodarki Podkreślajmy, że drewno tomateriał przyszłości. Niemówmy tylko o konflikcie z LP, problemach z zakupem i rosnącymi cenami surowca. Budujmy synergię z Lasami i przedstawiajmy przemysł drzewny jakomocnego partnera, aby przebić nasze postulaty na poziomiemiędzyresortowego zespołu ds. przemysłu drzewnego. Eksperci mówili o potrzebie zmiany w powszechnej opinii postrzegania produkcji drzewnej jako nieekologicznej. fot. powermeetings.eu

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz