Gazeta Przemysłu Drzewnego 9/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: TARGI DREMA Rozwiązanie FORMAT-4 firmy FELDER, które wykorzystuje zaawansowane obrabiarki oraz intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, odpowiada na potrzeby nowoczesnego producenta mebli, co zostanie zaprezentowane na żywo podczas targów DREMA na stoisku firmy Felder.  s. 22-39 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 106-110 Nr 9 (284) wrzesień 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 30 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Amerykański sen spełniony w Polsce RYNEK STOLARKI | Rozmowa z Janem Szulżykiem, prezesem zarządu Pol-Skone w Lublinie  s. 46-47 R E K L A M A Pomimo wzrostu pozyskania drewna, nie zmniejszy się zapotrzebowanie na surowiec drzewny ANALIZY | Prognoza rozwoju zasobów drzewnych do 2050 r.  s. 18-19 R E K L A M A W ramach realizowanego projektu „Wdro- żenie przez NOTTO własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna lite- go”, dofinansowanego z Funduszy Europej- skich, powstała na skraju wiejskiej miej- scowości Ryczywół (woj. wielkopolskie) okazała powierzchnia produkcyjna z czte- rema halami i obiektem biurowym, o łącz- nej powierzchni 10 000 m 2 . – Celem zrealizowanego projektu, o wartości ponad 10 mln zł, jest wdrożenie innowacji procesowej w postaci własnej technologii, ze sposobem wytwarzania la- kierowanych mebli z drewna litego ze struk- turyzacją, ujętej w zgłoszeniu patentowym – wyjaśnia Krzysztof Dukat, dyrektor za- rządzający firmą Notto. – Projekt ma na celu również wzbogacenie portfolio o nową gru- pę wyrobów, będącą jednocześnie innowacją produktową. Realizacja projektu obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz zakup wyposażenia technicznego, które umożliwia efektywne prowadzenie prac produkcyjnych w celu wykonywania mebli premium z drewna litego, ze strukturyza- cją oraz lakierowaniem. Rozpoczęliśmy ten projekt w październiku przed 4 laty, stwa- rzając w porozumieniu z różnymi ośrod- kami naukowymi interesującą koncepcję, która uzyskała dofinansowanie unijne na poziomie 3,6 mln zł. Zmniejszyć uciążliwość pracy Założeniem inwestycji było maksymal- ne zmniejszenie pracochłonności, a zatem zautomatyzowanie procesów jednostkowej produkcji mebli. Notto produkując zarówno twarde meble dębowe korpusowe, jak i ta- picerowane w kilku modelach, wykonuje je głównie na zamówienie zachodnich nabyw- ców w jednostkowych ilościach. –Wniewielkim stopniu są to wyroby powta- rzalne, bo u nas każdy stół ma zwykle inny blat, różniący się choćby rozmiarami, kształtem kra- wędzi, ma inne wiercenia – mówi Tomasz Świ- derski, kierownik produkcji w Notto. – W tego typu produkcji nie da się wyeli- minować pracy ręcznej, ale na pewno można ją ograniczyć i zmniejszyć jej uciążliwość dla pracownika – dodaje Krzysztof Dukat. – Nie da się uniknąć wykorzystania wiedzy i umie- jętności pracowników na etapie wyboru drew- na do przeróbki, bo to, co jest w drewnie dla jednych wadą, choćby sęk, dla nas jest zaletą, jeśli spełnia określone wymagania. Na etapie montażu spersonalizowanych mebli też nie da się zastąpić pracowników, ale są powtarzalne operacje, gdzie można pracownika wspomóc urządzeniami technicznymi. Rozpoczynając realizację projektu, ogło- szono przetarg na wykonanie rozwiązań do- stosowanych do takiej produkcji, gdyż ogólnie dostępne na rynku rozwiązania i koncepcje umaszynowienia są zwykle przeznaczone do wielkoseryjnej produkcji mebli czy komponen- tów meblowych. W wyniku przetargu rozpo- częto współpracę z firmą DREW-TECHNIKA z Wielkiego Konopatu k. Świecia, której pro- pozycje zostały przyjęte do realizacji, a efek- tami inwestor już może się cieszyć.  s. 34 Zmniejszenie pracochłonności przez zautomatyzowanie procesów Rozwiązanie na czas szukania oszczędności i poprawiania rentowności, comoże udać się przez automatyzację nawet prostych procesów, które eliminują pracę ręczną, coraz droższą i mniej dostępną. Podciśnieniowy manipulator bramowy obsługuje w firmie Notto dwa centra obróbcze.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz