Gazeta Przemysłu Drzewnego 9/2022

25 lat na rynku R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Jak zmieni się wielkość pozyskania surowca w najbliższych latach? Prognozy | Gospodarka leśna w kontekście programów ochrony klimatu w UE  s. 20 Panto buduje suszarnie tunelowe Technologie | Dostawca kompleksowych systemów technologicznych  s. 108 Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Wydanie specjalne: TARGI DREMA Jako jedyny producent szlifierek firma Kündig oferuje technologię szlifowania Brilliant, dzięki której wydajność pasów ściernych jest zwiększona o 30 proc., a zużycie materiałów lakierniczych znacznie zmniejszone poprzez idealnie przygotowaną jakość powierzchni.  s. 30 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 128-130 Nr 9 (308) wrzesień 2022 ISSN 1732-4017 Nakład 30 000 egz. R E K L A M A Z kraju Corazwięcej producentówobrabiarek – zwłaszcza pilarek – wprowadza w ich konstrukcji systemy bezpieczeństwa mające chronić palce rąk opera- tora przed ucięciem. Jednak tylko niemiecka firma Altendorf stworzyła rozwiązanie, które chroni dłoń jeszcze przed kontaktempalcówz piłą. – Hand Guard to unikalny optyczny system, który zapobiega i tym samym uniemożliwia kon- takt palców operatora z piłą, co mogłoby dopro- wadzić do nieszczęśliwego wypadku – podkreśla Artur Kozaryn, właściciel firmy KMA Group, bę- dącej wyłącznym przedstawicielem firmy Alten- dorf w Polsce. – Jest to całkiem inna technologia bezpieczeństwa niż ta stosowana u kilku znanych dostawców maszyn na rynku. Tam, aby piła się zatrzymała, operator musi dotknąć narzędzia. A więc prawdopodobnie dojdzie do uszkodzenia skóry, a nawet przecięcia. W przypadku maszyn Altendorf reakcja jest o wiele wcześniejsza. Albo- wiem piła przestaje pracować w momencie wy- krycia zagrożenia i przed tym, gdy dłoń operatora zbliży się na niebezpieczną odległość do narzę- dzia. Więc dłoń nigdy nie dotknie zębów piły. Bezpieczeństwo pracy człowieka i maszyny Hand Guard to pierwszy na świecie optyczny system chroniący człowieka, maszynę i mate- riał. Rozwiązanie zostało przez firmę Altendorf opatentowane i wprowadzone na rynek w tym roku. Zaraz po tym okrzyknięto je najszybszym na świecie „aniołem stróżem stolarzy”, a samą maszynę – najbezpieczniejszą pilarką formato- wą na świecie. Idea Hand Guard polega na umieszczeniu nad stołem roboczym systemu trzech kamer ochrony do wczesnego wykrywania zagrożeń, który monitoruje ruch ręki operatora. Kamera przewiduje, czy dany ruch może zagrażać bez- pieczeństwu. Jeśli tak – wówczas tarcza piły au- tomatycznie zatrzymuje się w przeciągu ćwierć sekundy i opuszcza pod powierzchnię stołu. – Dzięki skanowaniu pola roboczego przez system dwóch kamer nigdy nie dojdzie do kon- taktu palców z tarczą, gdyż system wcześniej zareaguje, jeżeli ręka operatora przekroczy do- zwolony zakres – dodaje Daniel Michniacki, dyrektor dystrybucji w KMAGroup. – Jest to więc bardzo inteligentne rozwiązanie, które wykrywa zagrożenie jeszcze przed jego pojawieniem się. Co więcej, maszyna może zacząć ponownie pracować po 20 s od kontrolowanego zatrzyma- nia, gdyż nie dochodzi do uszkodzenia materia- łu czy maszyny. – W przypadku systemów bezpieczeństwa w pilarkach innych firm niż Altendorf, aby maszyna po zatrzymaniu powróciła do pracy, potrzebuje długiego czasu na pełne zazbroje- nie systemu – wyjaśnia właściciel KMA Group. – Ponadto tarcza opada w ułamku sekundy na skutek działania potężnego ładunku energii, co powoduje sukcesywną eksploatację systemu bezpieczeństwa. W przypadku pilarki Alten- dorf, kontrolowany ruch zanurzeniowy chroni maszynę, brzeszczot piły i obrabiany przed- miot. Zaś pilarka jest już gotowa do pracy po 20 s od zatrzymania. I co ważne – wcześniejsze parametry obróbki zostają zapamiętane, więc nie trzeba na nowo konfigurować pilarki. Na pewno więc konkurentom w najbliższym czasie będzie trudno stworzyć lepsze rozwiązanie od Altendorf.  s. 32 Najbezpieczniejsza pilarka formatowa na świecie Żaden inny producent pilarek formatowych nie stworzył takiego systemu bezpieczeństwa jak Altendorf. Rozwiązanie Hand Guard, zwane także „aniołem stróżemstolarzy”, to nowość i patent tego producenta. Zostanie zaprezentowane na tegorocznej Dremie, na stoisku firmy KMA Group. Dłoń operatora nigdy nie dotknie tarczy piły.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz