Gazeta Przemysłu Drzewnego 10/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Uszlachetnianie powierzchni drewna, obróbka termiczna Bardzo szeroki asortyment materiałów szlifujących oraz możliwość doboru płótna i granulacji ziarna od 60 do 1000, w połączeniu z różnym sposobem nacinania i długością lameli, pozwala na precyzyjne wykonanie wszelkich prac szlifiersko-wykończeniowych  s. 30 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 10 (297) październik 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Konkurencję szanujemy, ale idziemy własną drogą Jubileusze polskich producentów | Rozmowa z Janem Szynaką, prezesem zarządu Grupy Meblowej Szynaka  s. 20-21 R E K L A M A W nowych zasadach zwiększono pulę na sprzedaż aukcyjną aż do 30 proc.! Surowiec | LP ogłosiły zasady sprzedaży drewna na lata 2022-2023  s. 23 R E K L A M A – Targi dla nas pozostaną na zawsze miej- scem spotkań i konstruktywnych rozmów w innych warunkach niż te robocze – mówi Marcin Mech, prezes zarządu firmy IMAC, która była wystawcą targów Drema 2021. – I jak było widać po tegorocznej edycji, nie tyl- ko dla nas, ale dla klientów również. Jestem więc bardzo zadowolony z podjętej decyzji dotyczącej udziału w targach. Odwiedziło nas wielu klientów, z którymi pracujemy na co dzień. A więc nasz udział był też ważny dla nich. I to jest najcenniejsze. Takie i podobne opinie wystawców, do- tyczące udziału w tegorocznych Między- narodowych Targach Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA w Poznaniu, można mnożyć, choć jak wielu z nich przyznało, de- cyzję o zaprezentowaniu swojej oferty na po- znańskiej imprezie podjęli w ostatniej chwili. – Długo zastanawialiśmy się, czy brać udział w Dremie 2021 – stwierdza Bogusław Szkutnik z firmy PolishStyl, będącej polskim producentem materiałów szlifierskich. – Bo choć przez minione 1,5 roku bardzo brakowało nam branżowych spotkań, w których zawsze aktywnie braliśmy udział, to przed uczest- nictwem w Dremie pojawiły się pytania: czy w czasie pandemii w ogóle to wydarzenie od- wiedzą producenci z branży drzewnej i me- blarskiej, czy będzie im się chciało przyjechać do Poznania, czy frekwencja gości dopisze? Jednak z perspektywy bardzo udanych czte- rech dni, które spędziliśmy na targach, muszę stwierdzić, że wątpliwości te nie były zasad- ne. Nasze produkty cieszyły się dużym zainte- resowaniem gości targowych, spotkaliśmy się ze stałymi oraz nowymi klientami oraz prze- prowadziliśmy wiele ważnych rozmów. Organizować online czy… w jednej hali? Targi Drema drugi rok z rzędu nie dały za wygraną, w przeciwieństwie do wielu innych targów branżowych w Polsce i na świecie, które z powodu pandemii COVID-19 i wyni- kających z niej obostrzeń, zostały odwołane. Przypomnę, że w 2020 r., z listy najwięk- szych międzynarodowych wystawmaszyn do drewna odbyły się tylko dwie: WMF w Szang- haju i Drema w Poznaniu.  s. 4 Drema, choć mniejsza, pozostaje najważniejszym miejscem spotkań branży Hossa, jaka od wielu miesięcy panuje na rynku maszyn, znalazła odzwierciedlenie w jakości imprezy, ilości przybyłych gości i nastrojach wystawców, którzy wzięli udział w tegorocznych targach DREMA. Choć drugi rok z rzędu organizowane były one w cieniu pandemii, to pozostają największym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęconym technologiom dla branży drzewnej i meblarskiej. Hala nr 5 przez 4 dni targów była wypełniona po brzegi zarówno wystawcami, maszynami, jak i zwiedzającymi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz