Gazeta Przemysłu Drzewnego 11/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Drewniana stolarka budowlana. Budownictwo drewniane Dzięki automatyzacji procesu cięcia drewna na SALVAPUSH 2000, produkcja konstrukcji drewnianych jest szybsza, bardziej wydajna i oszczędna, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa pracy.  s. 24-25 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 57-58 Nr 11 (298) listopad 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Od roku organizacje branżowe i przedsiębiorcy biją na alarm z powodu cen surowca drzewne- go, który jest najdroższy w historii. Na wzro- ście jego cen tracą nie tylko producenci branży drzewnej, próbujący utrzymać choć minimal- nie na plusie rentowność produkcji, ale także cała gospodarka oraz klienci końcowi, gdyż wysoko poszybowały ceny tarcicy budowlanej, mebli czy okien i drzwi. – W styczniu tego roku kupowałem drew- no po średnich cenach wyjściowych około 500 zł/m 3 , dwa miesiące później było to już 800 zł/m 3 , a w lipcu – blisko 900 zł/m 3 , a więc w cza- sie siedmiu miesięcy cena wzrosła o przeszło 80 proc.! – mówi nam jeden z tartaczników, prosząc o anonimowość. Średnio drewno w systemie aukcyjnym sprzedawane jest w II półroczu 2021 r. aż o 200 proc. drożej niż miało to miejsce w I półroczu. Apogeum osiągnięto w maju, kiedy w skrajnych przypadkach przebicie sięgało ponad 300 proc. Dla przykładu cena m 3 sosny W_Standard w sprzedaży na aukcjach systemowych w I pół- roczu 2021 r. wynosiła 247 zł, w II półroczu br. było to już 498 zł. Podobne różnice dotyczą in- nych grup handlowo-gatunkowych oferowa- nych w sprzedaży przez Państwowe Gospodar- stwo Leśne Lasy Państwowe. Oczywiście tak duży wzrost cen drewna okrągłego przekłada się na wzrosty cen tar- cicy. W okresie od IV kw. 2020 do lipca 2021 w poszczególnych grupach asortymentowych wzrost cen tarcicy iglastej to 15-20 proc., tarci- ca dębowa podrożała od 20 do 22 proc., drewno klejone sosnowe od 50 aż do 77 proc., a drewno klejone dębowe 20-24 proc. – Jak podają firmy członkowskie Związku Polskie Okna i Drzwi, w I kw. 2021 cena kantów- ki łączonej, komponentu niezbędnego do pro- dukcji okien, wynosiła 2100 zł za m 3 , po czym ceny wzrastały do 3500 za m 3 w II kw., aż do 4500 zł za m 3 w III kw. – komentuje Janusz Ko- murkiewicz, prezes Związku POiD. – Podobnie wzrastały ceny klejonki dębowej, meranti czy klejonki sosnowej, za którą ceny wzrosły z 17,50 zł do 29,80 zł za metr bieżący. Zagrożona pozycja liderów eksportu Rosnące ceny drewna w Polsce, które są wyższe niż chociażby w Niemczech, Włoszech czy Ru- munii, wpływają na malejącą konkurencyjność polskich firm na rynkach zagranicznych. Jeśli sytuacja będzie się pogłębiać, odbije się to ka- tastrofalnie na pozycji wypracowywanej przez lata przez przemysł drzewny, który jest jedną z naszych narodowych specjalizacji. Dla przypomnienia, wartość eksportowa- nych z Polski wyrobów drzewnych to ok. 45 mld zł rocznie, czyli prawie 10 proc. całego polskiego eksportu. W ten sposób sektor drzewny wypra- cowuje 2 proc. PKB. Jak wiemy, nasz przemysł drzewny jest liderem na wielu rynkach.  s. 22 Drewno o 200, a płyty o 70 proc. – takie wzrosty cen dotknęły branżę w tym roku Duży wzrost popytu na drewno na całymświecie, szybko rosnący jego eksport w naszymkraju i drenujące przemysł zasady jego sprzedaży doprowadziły do drastycznego wzrostu cen surowca oraz problemów branży. Wartość eksportowanych z Polski wyrobów drzewnych to ok. 45 mld zł rocznie, czyli prawie 10 proc. całego polskiego eksportu. W ten sposób sektor drzewny wypracowuje 2 proc. PKB. Nowa fabryka najstarszego polskiego producenta obrabiarek do drewna ROZWÓJ FIRM | Relokacja FOD-u do podbydgoskiego Trzeciewca  s. 12-13 Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny dziełem rzemieślników firmy VEKI EXPO | Pawilon Polski jest jednym z najbardziej spektakularnych na trwającej Światowej Wystawie wDubaju  s. 16-17 Najszybszy trak producenta z Kiełczygłowa PILARKA | Do minimum skrócone przejazdy głowicy tnącej  s. 44

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz