Impregnacja drewna bez błędów – sposobem na uzyskanie najlepszej jakości drewna budowlanego

Impregnacja drewna bez błędów – sposobem na uzyskanie najlepszej jakości drewna budowlanego

Drewno od zarania dziejów jest wykorzystywane w każdej szerokości geograficznej, głównie do budowy domów i architektury ogrodowej. Wbudowane w nasz krajobraz, narażone jest na nieustanne oddziaływanie czynników środowiskowych i użytkowych. Ludzie zachwycają się jego pięknem i możliwościami wykorzystywania, dążąc przy tym do tego, aby służyło wiele lat. Warunkiem odpowiedniego użytkowania drewna jest jego właściwe przygotowanie, zabezpieczanie i dbałość w czasie użytkowania.

Bochemit QB Profi – idealny produkt do impregnacji

Firma Bochemie od 50 lat specjalizuje się w produkcji impregnatów do zabezpieczania drewna. Stale opracowuje produkty, zgodnie z obecnie obowiązującymi normami. Doradza metody i technologie pomagające producentom tarcicy budowlanej osiągać jak najlepsze efekty zabezpieczania drewna, unikać błędów skutkujących niewłaściwą impregnacją, stratą surowca i późniejszymi reklamacjami inwestorów na placu budowy. Dysponuje własnymi laboratoriami, które mają możliwość zbadania zarówno roztworów roboczych jak i zaimpregnowanego drewna. Posiada wykwalifikowanych technologów i doradców, gotowych rozwiązać problemy i dostosować odpowiednią technologię do danego środowiska produkcyjnego.

Historia każdego drewnianego elementu budowlanego rozpoczyna się już w lesie, przy doborze odpowiednich drzew pod względem gatunku, wielkości i przede wszystkim stanu zdrowia. Już na tym etapie możemy mieć do czynienia z drzewem zainfekowanym owadami i czynnikami biologicznymi. Do zainfekowania drewna może dojść również w czasie składowania w lesie i na tartakach, dlatego ważne jest, aby odpowiednio przygotować surowiec do składowania i prawidłowego zabezpieczenia produktem Bochemit QB Profi przed owadami i biotycznymi szkodnikami, jakimi są grzyb i pleśń. Zakażone drzewo traci bowiem wartość użytkową i estetyczną, w szczególności przy wykorzystaniu jako drewno konstrukcyjne i nośne.

Bochemit QB Profi to grzybobójczy i owadobójczy koncentrat do długotrwałej ochrony drewna wewnątrz i na zewnątrz (1, 2, 3 klasa użytkowania drewna). Produkt przeznaczony jest do impregnacji tarcicy, konstrukcji dachowych, podłóg, podbić dachowych, okładzin elewacyjnych i innego drewna budowlanego oraz np. pergoli i ogrodzeń (według EN 335). Stosuje się go do długotrwałej ochrony drewna przeciwko grzybom drzewnym (Basidiomycetes), pleśniom i owadom niszczącym drewno. Aplikuje się go przez moczenie, malowanie lub natrysk. Preparat jest dostępny w kolorze zielonym, brązowym lub w wersji bezbarwnej. W celu zapewnienia dostatecznej i wysokiej jakości ochrony wnętrza budynków (UC 1, 2) minimalna ilość koncentratu powinna być 20 g/m2.

Przed i w trakcie impregnacji

Czynnikiem mogącym również wpływać na wyhamowanie rozprzestrzeniania się owadów żerujących w drewnie jest korowanie surowca okrągłego, gdyż szkodniki początkowo tam bytują. Ważne zadanie stoi również po stronie organizacji stanowiska składowania. Drewno nie powinno mieć bezpośredniego kontaktu z gruntem, trawą, trocinami i korą, a już zainfekowane owadami i grzybami powinno być usunięte ze składu.

Zdarza się, iż tarcica budowlana, wykorzystywana jako konstrukcyjna, najczęściej z uwagi na konkurencyjność ceny i czas realizacji inwestycji, przygotowywana jest z niesuszonego i nieskładowanego drewna, które niemalże dopiero wyjechało z lasu. Tymczasem właściwy proces impregnacji produktem Bochemit QB Profi odbywa się wtedy, gdy zachowana jest odpowiednia wilgotność drewna, tj. do 20 %. Daje to możliwość wniknięcia w powierzchnię drewna i powstałe w czasie suszenia pęknięcia, odpowiedniej ilości substancji czynnych zawartych w impregnacie. Osiągnięcie odpowiedniej ilości substancji czynnych, wymaganej dla danej klasy, odbywa się poprzez właściwe stężenie roztworu roboczego, czasu nasączania lub ilości warstw w przypadku nanoszenia pędzlem lub natryskiem, a także temperatury drewna i roztworu minimum 5 °C. Składowanie lub suszenie drewna przed impregnacją do odpowiedniego poziomu wilgotności zapobiega tworzeniu się dodatkowych pęknięć po tym procesie i otwieraniu się szczelin niezaimpregnowanych, w których łatwo może dojść do zainfekowania drewna.

Czynnikiem, warunkującym prawidłowe zabezpieczenie, jest sposób przygotowania drewna. Dokładne oczyszczenie drewna z kory, łyka i trocin stanowi ważne przygotowanie, które w procesie impregnacji zanurzeniowej wpływa również na tworzenie się mułu na dnie zbiornika z roztworem roboczym. Osad zawierający resztki drewna i trocin pochłania duże ilości substancji czynnych, powodując obniżanie parametrów i jakości roztworu roboczego.

Zastosowanie przekładek miedzy poszczególnymi elementami może stać się również kluczowym elementem dla całego procesu. Aplikacja odbywa się wtedy na całej powierzchni drewna, a po wynurzeniu umożliwia swobodny przepływ ociekania i odparowania wody między elementami tarcicy. Dodatkowo po zaimpregnowaniu, drewno powinno być poddane składowaniu pod zadaszeniem. Bezpośrednio po impregnacji preparat nie jest utrwalony w drewnie i ulega wymywaniu, dlatego też zabezpieczone elementy należy chronić przed opadami atmosferycznymi przez minimum 48 godzin. Utrwalenie preparatu, wymagane dla zastosowań w klasie użytkowania 3, osiąga się po 2 dniach i wysuszeniu drewna. W przypadku klasy 1 i 2 należy starać się szybko zabudować drewno, aby maksymalnie skrócić czas narażenia drewna na czynniki atmosferyczne w czasie budowy.

Najczęściej popełniane błędy

Częstą przyczyną problemów użytkowników, skutkujących reklamacjami tarcicy budowlanej są popełniane przez nich błędy. Największe niebezpieczeństwo może spowodować montaż świeżo przetartego i zaimpregnowanego drewna. Takie drewno, oprócz tego iż nie będzie prawidłowo zaimpregnowane, potrzebuje długiego czasu na wyschnięcie. Naraża to poszczególne elementy na skręcanie, wyginanie i pękanie, co prowadzi do uszkodzeń, a w przypadku wbudowania w dach, do jego nieszczelności. Zamknięcie pod izolacją dachu bez możliwości odparowania wody może skutkować powstaniem grzybów, pleśni a nawet pojawieniem się owadów, które chętnie bytują w takim środowisku.

Dostarczenie świeżo zaimpregnowanej tarcicy na budowę, bez wymaganego czasu utrwalenia, naraża produkt na wymycie impregnatu przez opad atmosferyczny. Po takim zdarzeniu należy ponownie zabezpieczyć drewnianą konstrukcję, po jej przykryciu lub osłonięciu w celu ponownego utrwalenia impregnacji.

Elementy drewna poddawanego w czasie montażu przycinaniu i heblowaniu, powinny być w miejscu obróbki zaimpregnowane. Daje to gwarancję, iż cała powierzchnia drewna będzie prawidłowo zabezpieczona. Podobnie jest z pęknięciami, które odsłaniają niezaimpregnowane drewno wewnątrz. Należy więc taką szczelinę zabezpieczyć odpowiednio przygotowanym roztworem impregnatu Bochemit QB Profi.

Prawidłowo zaimpregnowane drewno będzie zachwycać i służyć przez wiele lat, jednak stałe narażanie go na różne czynniki nie zwalnia nas z odpowiedzialności przeglądów jego stanu. Trwałość przeprowadzonej ochrony jest w przypadku klasy 1 i 2 (wewnątrz) czasowo nieograniczona, w klasie 3 (na zewnątrz) wynosi minimalnie 10 lat.

Po wyschnięciu i utrwaleniu impregnatu Bochemit QB Profi, w drewnie, przeznaczonym dla 1 i 2 klasy użytkowania, do celów dekoracyjnych można zastosować preparat Bochemit Estetik , tworzący powłokę olejową. Jest on dostępny w kolorach: pinia, sosna, mahoń, kasztan, orzech, palisander, biały i szary. Dla drewna użytkowanego stale na zewnątrz tj. w 3 klasie użycie takiego preparatu jest zdecydowanie zalecane.

– Nasze doświadczenie w impregnowaniu drewna przekłada się na wiele sukcesów, duże realizacje i współpracę z bardzo wykwalifikowanymi firmami tej branży – mówi Marta Anyż, Manager Bochemie PL. – Tutaj przeczytaj o naszych realizacjach.

Kontakt:

Bochemie PL Sp. z o.o.

Ul. Jana III Sobieskiego 11/E6

40-082 Katowice

tel.: +48 694 400 019

e-mail: bochemie@bochemie.pl

www.bochemit.eu