Niskie koszty inwestycyjne i krótki czas utrwalania

Niskie koszty inwestycyjne i krótki czas utrwalania

Impralit-KDS skutecznie chroni drewno i jest przyjazny dla środowiska, o czym świadczy niesłabnące zainteresowanie wielu europejskich klientów.

Od wielu lat bezchromowy środek do impregnacji drewna impralit-KDS niemieckiej firmy Ruetgers Organics jest pozytywnie kojarzony przez przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłowym przetwórstwem drewna. A to za sprawą jego wyjątkowych właściwości dotyczących zarówno jakości ochrony, jak i niskich kosztów produkcyjnych. Impralit-KDS to impregnat do ochrony drewna w klasach zagrożenia 1-4, działający przeciwko owadom, grzybom, zgniliźnie, pleśni i siniźnie. Zapewnia długotrwałe działanie, dorównując skutecznością biobójczą impregnatom chromowym. Środek dostępny jest w wersji z kwasem borowym i bez kwasu borowego.

Szybka, wgłębna ochrona
We wszystkich dostępnych solach bezchromowych różnych producentów substancją czynną jest miedź, co nie wpływa na różnice pomiędzy tymi środkami. Pozostałe komponenty, tzw. składniki trzecie, to aktywne związki, które mają znaczny wpływ na cechy tych soli. W impralicie-KDS związkiem aktywnym jest betaina polimeryzacyjna (polimer betain). Zaliczana jest ona do grupy związków amonowych, które stosuje się między innymi w produkcji środków dezynfekcyjnych oraz jako środek odkażający, na przykład w szpitalach. Dwie trzecie spośród składników polimeru betain otrzymywanych jest z naturalnych surowców. W procesie impregnacji substancja czynna w sposób stały wiąże się z celulozą, chroniąc drewno i utrwalając się w nim. Dzięki betainie impralit-KDS posiada cechy, które odróżniają go od środków innych producentów. Przede wszystkim koszty związane z jego zastosowaniem są stosunkowo niskie. Zabezpieczenie w 3 klasie zagrożenia wymaga użycia tylko 3 kg środka na m3 drewna. Sama operacja impregnacji trwa krótko, bo tylko 1-3 dni, po której środek jest mocno utrwalony w drewnie. Oznacza to brak zagrożenia, jeśli chodzi o jego wymycie ze względu na zbyt krótkie przetrzymywanie na wolnym powietrzu (brak zanieczyszczenia podłoża) oraz ze względu na zbyt wczesne zastosowanie zaimpregnowanego drewna przy budowie. Dzięki bardzo szybkiemu utrwalaniu impregnatu tworzy się większa elastyczność w zakresie produkcji i magazynowania (impregnacja just-in-time.)

Impralit-KDS skutecznie chroni elementy drewniane stykające się z ziemią.
fot. Impra

Impregnat bezpieczny dla środowiska
Impralit-KDS nie stanowi zagrożenia ekotoksykologicznego (wpływ wywierany na środowisko) i toksykologicznego (stopień wywoływanego zatrucia). Jak potwierdzają liczne badania, betaina polimeryzacyjna, która dostanie się przypadkowo do podłoża, zostanie biologicznie rozłożona. Podczas palenia zaimpregnowanego drewna do powietrza nie przedostają się żadne dodatkowe gazy, a opary odpowiadają składem oparom, jakie uwalniane są podczas spalania drewna niepoddanego impregnacji. W popiele zostają niewielkie ilości boru i ozonu. W przeciwieństwie do wielu innych soli impregnacyjnych, impralit-KDS jest absolutnie antykorozyjny i autoklaw, w którym prowadzona jest operacja, nie potrzebuje dodatkowej warstwy zabezpieczającej. Inni producenci soli bezchromowych zalecają takie zabezpieczenie autoklawu albo regularne odnawianie tej warstwy.
Niezawodne i długotrwałe działanie zostało potwierdzone przez instytuty badania i rozwoju w wielu krajach. Jako jedyny niemiecki impregnat do przemysłowego stosowania w ochronie produktów stykających się z ziemią został dopuszczony w USA (AWPA-Standard). Warto też wspomnieć, że pochodzące z Alp drewno, które zostało wykorzystane do budowy największej na świecie drewnianej kolejki górskiej w Korei Południowej, zostało zaimpregnowane właśnie impralitem-KDS. Ważnym argumentem przemawiającym za tym środkiem jest także znacznie późniejsze szarzenie drewna w stosunku do wielu innych produktów bezchromowych. Impralit-KDS nadaje drewnu równomierne, zielone zabarwienie.

kafal