Mogą pracować jako klasyczne obrzynarki lub jako wielopiły rozcinające

Mogą pracować jako klasyczne obrzynarki lub jako wielopiły rozcinające

Jedno- i dwuwałowe pilarki Mebor z serii VC przystosowane
są do pracy w systemie gniazdowym lub też w ciągu produkcyjnym. Producent przewidział kilka rozwiązań dotyczących sposobu podawania i odbioru ciętego materiału.

Część katalogu poświęcona obrzynarkom i wielopiłom słoweńskiej firmy Mebor jest bardzo rozbudowana, a maszyny te są zróżnicowane pod względem możliwości obróbczych i parametrów wymiarowych ciętego materiału. Charakteryzują się one masywną konstrukcją, niezawodnością, niskimi kosztami eksploatacji oraz gwarantują uzyskanie wysokich osiągów wydajnościowych i jakościowych. Oprócz tego wspomniane wyżej różne możliwości obróbcze i parametry wymiarowe oraz bogate wyposażenie w kwestii automatyzacji procesu rozkroju pozwalają na optymalny dobór pilarki do potrzeb klienta.
Z tej części oferty na szczególną uwagę zasługują jedno- i dwuwałowe pilarki należące do serii VC, mogące pełnić rolę klasycznych obrzynarek lub też pracować jako wielopiły rozcinające pryzmy na deski. W grupie maszyn jednowałowych znaleźć można dwa modele oznaczone symbolami VC 700 E16 i VC 900 E16.
Korpus maszyny wykonany jest ze spawanych stalowych kształtowników oraz blach stalowych. Konstrukcja taka gwarantuje wysoką sztywność i wytrzymałość, które to cechy mają ogromny wpływ na precyzję cięcia, jak również długą i bezawaryjną pracę maszyny. Zarówno silnik główny, jak i pozostałe mechanizmy umieszczone zostały wewnątrz korpusu, dzięki czemu stanowi ona zwartą, prostopadłościenną konstrukcję nie wymagającą zbyt dużej powierzchni instalacyjnej. Całość osłonięta jest metalową obudową z bocznymi, klapowymi drzwiami umożliwiającymi szybki i łatwy dostęp do pił i innych mechanizmów. „Na wejściu” zainstalowano także klasyczne urządzenie przeciwodrzutowe zapobiegające cofnięciu się ciętego materiału. Ze względu na swoje możliwości obróbcze sprawdzają się one doskonale zarówno w dużych, jak i mniejszych zakładach produkcyjnych. Przystosowane są do pracy w systemie gniazdowym, jak i w linii produkcyjnej. W symbolu maszyny zawarta jest maksymalna szerokość cięcia, która wynosi odpowiednio 700 i 900 mm oraz maksymalna grubość ciętego materiału czyli 160 mm. Warto wspomnieć, że maksymalna szerokość cięcia nie jest równoznaczna z największą szerokością ciętego materiału, która może wynosić 750
i 950 mm. Z racji dużej, maksymalnej szerokości i grubości cięcia w pilarkach zastosowano system posuwowy składający się z pięciu dolnych, ryflowanych walców. Zostały one podzielone asymetrycznie względem wrzeciona z piłami – trzy w strefie podawczej i dwa w strefie odbiorczej. Z kolei docisk rozcinanego materiału realizowany jest przez walce górne co gwarantuje płynną pracę maszyny w przypadku długich, ciężkich czy nierównych, posiadających zgrubienia i zafalowania, brusów. Walce dociskowe posiadają oczywiście możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej. Odbywać się to może ręcznie, z wykorzystaniem klasycznego mechanizmu śrubowego, lub też w trybie automatycznym. Zespół tnący składa się z jednostronnie podpartego, dolnego wału o średnicy 70 mm napędzanego silnikiem o mocy 37 kW. W zależności od potrzeb może na nim pracować kilkanaście pił tarczowych o średnicy od 300 do 500 mm. Grubość pozyskiwanych elementów regulowana jest za pomocą tulei dystansowych umieszczanych pomiędzy piłami.
Jak już wspomniałem maszyny te przystosowane są do pracy w systemie gniazdowym lub też w ciągu produkcyjnym. Dlatego właśnie producent przewidział kilka rozwiązań dotyczących sposobu podawania i odbioru ciętego materiału. W najprostszej wersji jest on układany na napędzanym rolkowym przenośniku podawczym wyposażonym w łańcuchowy system pozycjonowania. Pryzmy mogą być także podawane automatycznie z, pełniącego rolę bufora transportera poprzecznego, za pomocą pneumatycznych ramion. Kolejnym rozwiązaniem jest automatyczny system AFVC centrowania i pozycjonowania bocznego bazujący na sterowniku PLC i współpracującego z laserowymi wskaźnikami linii cięcia. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku odbioru materiału. Proces ten może odbywać się ręcznie lub automatycznie również z zastosowaniem sterownika typu PLC. Należy także wspomnieć, że model VC 900 E16 może być uzbrojony w automatyczny podajnik APVC posiadający funkcję centrowania oraz pozycjonowania lewego i prawego lub też centrujący, mierzący i pozycjonujący system AZVC. Obydwa rozwiązania nadzorowane są przez sterownik PLC. Zastosowanie automatycznego systemu podawczego skutkuje powiększeniem systemu posuwowego maszyny w dodatkowy dolny i górny walec.
W przypadku pilarek dwuwałowych zespół tnący zbudowano w oparciu o dwa pracujące przeciwbieżnie wały wykonane ze stali o precyzyjnie dobranych parametrach wytrzymałościowych. Typoszereg składa się z kilku modeli – VC 700/900 D16, VC 700 D20, VC 700/900 D25, VC 900 DE26 i VC 900 DE28 różniących się maksymalną szerokością oraz wysokością cięcia. Jak nie trudno się domyślić w kwestii szerokości dostępne są dwa, dokładnie takie same jak dla jednowałówek, warianty. Z kolei największa wysokość cięcia może osiągać wartość: 160, 205, 250, 260 lub 280 mm. Widać więc, że potencjalny klient może wybrać swoją maszynę spośród siedmiu pilarek, co pozwala na nieomal idealne dostosowanie jej możliwości do wymogów procesu technologicznego. Z racji różnych oporów skrawania dla dolnej i górnej jednostki tnącej moc napędzających je silników jest również inna. Wał dolny w modelach VC 700/900 D16, 20, 25 może być napędzany przez silnik o mocy od 37 do 110 natomiast górny od 37 do 90 kW. Różne, maksymalne wysokości cięcia wymagają także stosowania pił tarczowych o innych średnicach. Wynoszą one odpowiednio: 300, 350 i 400 mm. System posuwu materiału zbudowany jest identycznie jak w pilarkach jednowałowych, czyli z pięciu walców dolnych i dwóch górnych. Dodatkowy jeden walec dolny i górny instalowany jest również w przypadku stosowania automatycznych systemów podawczych. Z kolei modele VC 900 DE26 i 28 to mocniejsze wersje przystosowane do większych prędkości posuwu. Wał dolny może być napędzany silnikiem o mocy od 110 do 160 kW. Natomiast jednostka dolna posiadać może napęd o mocy od 90 do 132 kW. Pilarki te uzbrojone są także w większe piły tarczowe mierzące 450 mm. Rozbudowano również system posuwowy, który w tym przypadku składa się z sześciu dolnych i dwóch górnych walców. W pilarkach dwuwałowych zastosować można zaprezentowane wyżej systemy podawcze i odbiorcze.

~ Tomasz Bogacki