Korzystna koncentracja na branży drzewnej

Korzystna koncentracja na branży drzewnej

Przejęcie spółki Serra oraz koncentracja, już należącej do koncernu, firmy VAP na potrzebach przemysłu drzewnego oznacza, że nadal są możliwości rozwoju w tej branży na arenie międzynarodowej.

W 2019 r. Grupa Wintersteiger zwiększyła swoje obroty aż o 14 proc. Całkowity przychód międzynarodowego koncernu, zbudowanego wokół grupy przedsiębiorstw zajmujących się budową maszyn i urządzeń, osiągnął wartość 182 mln euro z marżą EBITDA na poziomie ponad 10 proc.
– Wzrost jest zdrowy tylko wtedy, gdy zyski są na odpowiednim poziomie, a w firmie Wintersteiger przywiązujemy do tego ogromną wagę – powiedział Harold Kostka, dyrektor finansowy. – W skali koncernu na poziomie 19 mln, czyli o 5 mln więcej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym, zanotowaliśmy w 2019 r. stopę zwrotu ze sprzedaży na poziomie ponad 10 proc.

Rozwój we wszystkich sektorach działalności
Wspomniany wyżej wzrost obrotów o 14 proc. to o 22 mln euro więcej niż w 2018 r. Wynika on między innymi z dwóch przejęć dokonanych na początku 2019 r. w Niemczech – Serra Maschinenbau GmbH w segmencie Woodtech – i w Anglii – Trials Equipment UK Ltd. w segmencie Seedmech. Te dwie operacje przyniosły bowiem skok sprzedaży o 9 mln euro.
– Po mocnych czterech latach, w których udało się realizować budżet przy jednocześnie nadzwyczaj umiarkowanych wydatkach, Grupa w obliczu kryzysu wywołanego koronawirusem jest obecnie bardzo stabilna finansowo – podkreślił Harold Kostka.
Sektor Woodtech odnotował wzrost obrotów o 4 mln euro w stosunku do 34 mln euro w 2018 r. Przejęcie spółki Serra oraz koncentracja, już należącej do koncernu, firmy VAP na potrzebach przemysłu drzewnego oznacza, że nadal są możliwości rozwoju w tej branży na arenie międzynarodowej. Także dzięki nabyciu firmy Serra, szczególnie cieszy wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych zakładów pił tarczowych w Arnstadt w Turyngii, które firma Wintersteiger znacznie rozbudowała w 2018 r.
– Rok 2019 był bardzo dobrym okresem dla firmy Wintersteiger – stwierdził Florestan von Boxberg, prezes zarządu. – Szczególnie cieszy nas fakt, że w ubiegłym roku udało nam się rozwinąć we wszystkich sektorach naszej działalności.

Wykorzystać kryzys jako szansę
Odnoszący sukcesy sektor Sports obronił swoją wiodącą pozycję jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla handlu w dziedzinie sportów zimowych i wynajmu sprzętu narciarskiego, osiągając obrót w wysokości 74 mln euro. W porównaniu do 2018 r. jest to wzrost
o 5 mln euro. Również sektor Seedmech, który specjalizuje się w rozwiązaniach dla nasiennictwa, po kilku latach stagnacji osiągnął skokowy przyrost obrotów z 10 do 41 mln euro.
W sektorze Metals obroty w 2019 r. wyniosły 33 mln euro i wzrosły o 3 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim.
– Opłaciła się nasza strategia, polegająca na poszerzeniu oferty prostowarek o urządzenia do prostowania blach ciętych i celowym wprowadzeniu ich na rynek międzynarodowy obok linii do obróbki taśm – stwierdził z satysfakcją Florestan von Boxberg.
Na koniec 2019 r. Grupa Wintersteiger zatrudniała 1047 osób na całym świecie. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 61 pracowników. Nieco ponad połowa z nich pracuje w zakładach na terenie Austrii. Natomiast jeśli chodzi o rok bieżący, szacunki zarządów poszczególnych firm tworzących Grupę są ostrożne.
– Szczególnie w obecnych warunkach wielu klientów liczy na elastyczność firmy Wintersteiger i prosi o oferty wynajmu zamiast zakupu – podkreślił Harold Kostka. – Nie uważam, aby kryzys powstrzymał ekspansję poprzez przejęcia odpowiednich firm. Nie będziemy jednak dokonywać żadnych większych przejęć, ale nadal będziemy poszukiwać i kupować mniejsze firmy o rocznych obrotach sięgających do około 10 mln euro, które uzupełniają naszą działalność, a które możemy sfinansować z naszych nadwyżek finansowych.
Oprócz najważniejszego celu, jakim jest zdrowie pracowników i partnerów biznesowych, firma musi dbać także o zapewnienie płynności finansowej i przetrwanie kryzysu przy możliwie najmniejszych szkodach gospodarczych. Jednak ze względu na wysoki wskaźnik kapitału własnego i niski poziom zadłużenia, Wintersteiger stara się wykorzystać kryzys jako szansę.

~Tomasz Bogacki