Linia produktów trudno zapalnych na elementy wyposażenia wnętrz z klasyfikacją reakcji na ogień

Linia produktów trudno zapalnych na elementy wyposażenia wnętrz z klasyfikacją reakcji na ogień

Linia NO FIRE obejmuje produkty pozwalające
na wykonanie powłok zarówno bezbarwnych w porze otwartym, jak i zamkniętym oraz – co istotne – powłok pigmentowanych kryjących.

Klasyfikacja reakcji na ogień określa, czy i jak szybko pali się materiał budowlany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza. Określenie reakcji na ogień jest warunkiem użycia materiału jako elementu konstrukcji budynku. Przeprowadza się ją na podstawie normy PN-EN 13501-1, określającej zasady klasyfikacji wspólne dla krajów Unii Europejskiej, dla wszystkich wyrobów budowlanych wbudowanych w elementy i konstrukcje budowlane – stąd powszechna nazwa: Euroklasa.
Euroklasa jest kombinacją 3 oznaczeń: klasy podstawowej i dwóch uzupełniających. Najważniejszą jest podstawowa Euroklasa wyrobu, określająca przyczynienie się do rozwoju ognia, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia. W oparciu o normę dla wyrobów budowlanych określa się 7 podstawowych klas reakcji na ogień: A1, A2, B, C, D, E, F. Najbardziej bezpieczne są materiały budowlane oznaczone klasą A1, kolejne to klasy A2 i B. Wyroby znajdujące się w klasach C, D, E i F mogą doprowadzać do rozgorzenia, czyli gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia, za którym idzie skokowy wzrost temperatury. Dlatego zastosowanie wyrobów klasy C, D, E czy F powinno być ograniczone.
Klasy uzupełniające oznaczane są literami: s i d. Symbol s określa emisję dymu w trakcie spalania materiału budowlanego. Najbezpieczniejsze są materiały oznaczone s1, co oznacza brak dymu lub tylko nieznaczną jego ilość.
Symbol d świadczy o formowaniu się płonących kropli lub odprysków podczas palenia się wyrobu. Powstawanie płonących kropli czy też odprysków może przyczyniać się do rozprzestrzeniania pożaru.

Klasyfikacja reakcji na ogień nie determinuje Euroklasy

Warto zaznaczyć, że klasyfikacja reakcji lakieru jest jedynie częścią procesu określenia Euroklasy gotowego wyrobu i o ile lakier służący do uszlachetniania powierzchni wyrobu drewnianego wykorzystywany jest w produkcji mebli – Euroklasa nie jest potrzebna. Jeśli natomiast lakierowaniu poddawane są elementy drewniane, które po złożeniu/ zamontowaniu stanowić będą element konstrukcji budowlanej (np. skrzydło drzwiowe), to określenie stopnia reakcji na ogień lakieru jest już konieczne i stanowi
część procesu oznakowania CE materiału budowlanego lub elementu konstrukcji budowlanej.
– Użytkownikom linii lakierów MILESI NO FIRE pragniemy przypomnieć, że klasyfikacja reakcji na ogień lakieru nie determinuje Euroklasy wyrobu, jakim jest element konstrukcji budowlanej – mówi przedstawiciel firmy IVM Chemicals Sp. z o.o. – W większym stopniu końcowy wynik zależy od klasyfikacji samego surowca. Są grupy surowców, jak np. płyta komórkowa, czy niektóre odmiany płyt drewnopochodnych, których nie cechuje odporność na rozprzestrzenianie ognia (spoiwo, komory powietrzne). Wykonywanie badań na takich podłożach, z użyciem nawet lakierów o bardzo dobrej klasyfikacji reakcji na ogień – nie poprawi
wyniku elementu konstrukcji budowlanej. Należy przyjąć, że materiał lakierniczy zastosowany na materiale palnym, jakim jest drewno, głównie nie pogarsza reakcji na ogień, a poprawia ją nieznacznie.

Linia produktów MILESI NO FIRE

W celu uzupełnienia i uporządkowania oferty produktów MILESI, dział R&D firmy IVM Chemicals opracował linię specjalnych produktów pod zbiorczą nazwą NO FIRE. Obejmuje ona produkty pozwalające na wykonanie powłok zarówno bezbarwnych w porze otwartym, jak i zamkniętym oraz – co istotne – powłok pigmentowanych kryjących. Zważywszy, że mamy do czynienia z produktami opartymi na polimerach organicznych, najwyższym z możliwych do osiągnięcia stopni reakcji na ogień jest niezapalność B.
Należy podkreślić, że wszystkie produkty linii NO FIRE oprócz swych właściwości niepalnych reprezentują także wszystkie cechy lakierów dekoracyjnych, normalnie stosowanych w sektorze meblarskim. Są to łatwość aplikacji, wysoki aspekt estetyczny właściwy swojej grupie produktowej oraz właściwy swej grupie produktowej zakres odporności.
Linia produktów daje możliwość uzyskania powłoki o dowolnych cechach: zamkniętoporowych cykli pigmentowanych o zróżnicowaniu połyskowości bądź cykli bezbarwnych w porze otwartym, jak i w efekcie zamkniętoporowym (również możliwych do uzyskania w szerokim wachlarzu połyskowości).