Patent za sposób modyfikacji drewna w osłonie gazowej

Patent za sposób modyfikacji drewna w osłonie gazowej

Patent chroni wdrożony już sposób modyfikacji termicznej drewna w osłonie gazowej, choćby u producentów podłóg, którzy suszą cienkie lamele z drewna liściastego.

Tylko w sierpniu i we wrześniu EKOPOL z Nowego Sącza przekazał kilku zakładom, choćby w Sejnach czy na Białorusi, po kilka komór suszarniczych.
– W naszych bliskich planach jest uruchomienie kilku kolejnych komór w zakładach drzewnych i meblarskich na terenie Białorusi i Ukrainy – mówi Marek Kowalski, właściciel firmy Ekopol. – Zamkniemy więc ten dobry dla nas rok wykonaniem kilkudziesięciu komór i parzelni.
Podczas targów Drema w Poznaniu, gdzie tradycyjnie na głównym placu stanęła komora tego producenta i tradycyjnie dochodziło do wielu spotkań użytkowników i potencjalnie zainteresowanych komorami Ekopolu, właściciel poinformował nas, że po czterech latach badań czystości patentowej, w lipcu firmie został udzielony patent nr 229941 na „Sposób wysokotemperaturowej modyfikacji drewna oraz urządzenie do termicznej modyfikacji drewna”.


– Byliśmy tak pewni oryginalności naszego rozwiązania, że po dokonaniu jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, wdrożyliśmy modyfikację termiczną drewna w osłonie gazowej w naszych komorach wysokotemperaturowych – mówi Marek Kowalski. – Przez kilka lat pracowaliśmy nad tą nowością technologiczną, jednocześnie testując w firmie urządzenie do wysokotemperaturowej obróbki drewna. O ile znane są termokomory, w których proces technologiczny pozbywania wilgoci z drewna odbywa się za pomocą pary w temperaturze 240°C lub w próżni, to my opracowaliśmy nową technologię suszenia w osłonie gazów obojętnych. Urządzenia wykonawcze, które pracują w tej komorze, opracowaliśmy i samodzielnie wykonaliśmy. Potem w takiej komorze wykonywaliśmy testy dla firm zainteresowanych otrzymaniem drewna termomodyfikowanego. Wynikało z nich, że drewno poddane obróbce parą lub w próżni traci na wytrzymałości około 20 proc., natomiast przy użyciu gazu i odpowiedniego ciśnienia, które jest ściśle kontrolowane i regulowane w komorze, parametry drewna, a szczególnie jego elastyczność zmienia się nieznacznie. Nie traci się na wytrzymałości drewna w tej technologii. Jednocześnie opracowaliśmy urządzenie do pomiaru wilgotności drewna poniżej 6 proc. Wszystkie dostępne czujniki mierzą wilgotność w granicach 6-8-12 proc., podczas gdy my redukujemy zawartość wody w drewnie do minimum.
Zaprojektowana w Ekopolu komora jest gazoszczelna, wykonana z materiałów kwasoodpornych o odpowiedniej grubości.
– Okazuje się, że gaz działa ochronnie na drewno, nie powoduje jego pękania przy odpowiednim ciśnieniu, w połączeniu ze stworzoną atmosferą dwutlenku węgla lub azotu, których używa się również w technologiach żywnościowych czy do konserwacji różnych napojów – przekonuje Marek Kowalski. – Możliwością modyfikacji drewna w osłonie gazów szlachetnych zdecydowanie wyprzedzamy nie tylko krajową konkurencję, bo i zagraniczni producenci suszarń nie posiadają w tym zakresie lepszych rozwiązań.


Niewątpliwie zmodyfikowany materiał drzewny, dający się ze względu na polepszone właściwości fizykochemiczne i estetyczne zastosować w różnych obszarach, może być atrakcyjny dla wielu zastosowań, ponieważ w opatentowanym rozwiązaniu unika się chemicznego barwienia drewna, które jest tylko powierzchowne, a nie całowarstwowe. Zaproponowane przez Ekopol rozwiązanie pozwala na uzyskanie jednolitej gamy kolorów na całym przekroju drewna. Jednak przewiduje się, że do każdego gatunku drewna będzie trzeba opracować około 10-20 programów prowadzenia procesu, w zależności od przeznaczenia tego drewna. Walory handlowe drewna termowanego w głównej mierze mogą polegać na przetworzeniu drewna o niskiej wartości w materiał premium, dzięki uzyskaniu naturalnej ciemnej barwy, typu drewna egzotycznego.
– Cały czas wprowadzamy w komorach nowe rozwiązania – zapewnia Marek Kowalski. – Jesteśmy otwarci na zmiany i na usprawnienia, owocujące choćby kolejnymi patentami. W rezultacie odnotowujemy duże zainteresowanie naszymi innowacyjnymi komorami suszarniczymi i parzelniami, co przekłada się na stały wzrost zamówień. Oferujemy rozwiązania, które na przykład u znanego producenta krzeseł wyeliminowały problem wad surowca po procesie suszenia w tradycyjnych komorach. Stale więc dokonujemy korekt w programach suszenia, tworzymy nietypowe programy przeznaczone do specjalistycznej produkcji, a przede wszystkim w naszych najnowszych wyrobach postawiliśmy na systematyczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej używanej do procesów suszenia, a co za tym idzie – na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Zwracamy uwagę na stosowanie w suszarniach rozwiązań wpływających na ich wyciszenie, zgodnie z wymaganiami norm „akustycznych”. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ścian i stropów, chronione prawem patentowym i oparte na własnej myśli technicznej, wyróżniają nasze wyroby spośród podobnych, produkowanych przez inne firmy. Nowatorski system z mikrocyrkulacją powietrza oraz rodzaj i typ zastosowanego izolatora cieplno-akustycznego, sposób jego ułożenia i nowa konstrukcja kominków wymiany powietrza gwarantują spełnienie wymagań najostrzejszych norm akustycznych i cieplnych. Mamy opatentowany system do odzysku energii, pozwalający na oszczędności energii cieplnej zużywanej do prowadzenia procesów suszenia. Dodatkowo suszarnie mogą być wyposażone w falownik, który redukuje zużycie energii elektrycznej. Instalacja wraz z zastosowanymi rekuperatorami jest bezobsługowa.


Konstrukcje suszarń Ekopol ewoluowały z prostych, ogólnie dostępnych kształtowników, do obecnie zastrzeżonych prawnie profili ze stopów aluminiowych. Badania składu chemicznego substancji wydzielanych przez drewno podczas procesów obróbki termicznej drewna pozwoliły na dobór nowoczesnych stopów aluminium, zapewniając wysoką odporność konstrukcji na zniszczenia chemiczne oraz na anomalie pogodowe, które w dzisiejszych czasach nie należą do rzadkości.