Zrównoważona produkcja w całym łańcuchu dostaw

Zrównoważona produkcja w całym łańcuchu dostaw

Największym dostawcą produktów z drewna dla IKEA jest Polska, z której pochodziło w 2018 r. 32 proc. tego surowca.

IKEA opublikowała raport, w którym przedstawia, jakie działania w obszarze zrównoważonego rozwoju udało się już zrealizować. Po raz pierwszy obejmuje on cały łańcuch wartości, w tym produkcję, dostawy i sprzedaż.
Ambicją IKEA jest, by do 2030 r. 100 proc. wykorzystywanych materiałów było odnawialnych i/lub pochodzących z recyklingu materiałowego. W 2018 r. 60 proc. asortymentu IKEA wyprodukowano z materiałów odnawialnych, a 10 proc. zawierało materiały pochodzące z recyklingu. W tym samym roku 100 proc. bawełny i 85 proc. drewna wykorzystywanych przez IKEA pochodziło ze zrównoważonych źródeł, posiadających certyfikaty odpowiednio BCS i FSC. Warto podkreślić, że największym dostawcą produktów z drewna dla IKEA jest Polska, z której pochodziło w 2018 r. 32 proc. tego surowca. Ponadto w 2018 r. IKEA wprowadziła istotną zmianę w kierunku gospodarki o obiegu zam-kniętym – przedstawiła dziewięć zasad „Circular Design”, według których wszystkie nowe produkty będą tak projektowane, by można je było ponownie wykorzystać, naprawić, przetworzyć lub odsprzedać. Polska jest drugim, zaraz po Chinach, największym producentem mebli IKEA na świecie, posiadając 15 fabryk własnych IKEA Industry i współpracując z prawie 80 dostawcami zewnętrznymi, za współpracę z którymi odpowiedzialne jest IKEA Range & Supply Poland. Wśród mebli produkowanych w Polsce znajdują się najbardziej popularne na świecie serie IKEA, takie jak m.in.: LACK, HEMNES, KALLAX, PAX czy EKET.

Polska jest drugim, zaraz po Chinach, największym producentem mebli IKEA na świecie
(dane zaokrąglone do liczb całkowitych).
źródło: IKEA


– W IKEA Range & Supply dbamy, by najwyższe standardy pracy i poszanowania środowiska dotyczyły naszych pracowników i dostawców – mówi Katarzyna Warchał, purchasing and logistic area manager Central Europe, IKEA Range & Supply. – W 2018 r. przeprowadziliśmy blisko 90 audytów IWAY – potwierdzając, że cała nasza baza dostawców działa zgodnie z naszymi metodami pracy IWAY i programem zgodności. Dużą wartością IWAY jest również to, że pomaga on naszym kontrahentom zrozumieć zależności zachodzące w łańcuchu dostaw oraz zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie praw człowieka i pracownika oraz dbanie o środowisko naturalne.
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych stanowi jeden z kolejnych globalnych celów IKEA, zakładający dążenie do osiągnięcia 100 proc. energii odnawialnej w całym łańcuchu wartości. W Polsce IKEA już dzisiaj produkuje więcej energii elektrycznej niż zużywa na potrzeby własne, całkowicie neutralizując tym samym swój ślad węglowy. W ubiegłym roku 80 turbin wiatrowych należących do IKEA wygenerowało 470 GWh energii elektrycznej, co przewyższa zużycie energii we wszystkich obiektach IKEA na terenie Polski.
Oszczędność i uważne gospodarowanie surowcem są wpisane w działania IKEA, dlatego IKEA Industry stale modyfikuje technologie i inwestuje w nowe rozwiązania, umożliwiające ograniczenie ilości zasobów niezbędnych do produkcji mebli oraz efektywne wykorzystywanie produktów ubocznych. Jednym z ostatnich przykładów takiego działania jest inwestycja we własną fabrykę pelletu w IKEA Industry Stalowa Wola. Biomasa z lokalnego tartaku, w postaci zrębków i trocin, jest przekształcana w wysokiej jakości pellet, wykorzystywany do produkcji zielonej energii. Rocznie fabryka w Stalowej Woli wytwarza 60 000 ton pelletu, który jest sprzedawany odbiorcom zewnętrznym.
– Konsekwentnie od lat stawiamy na energetykę odnawialną – stwierdza Andreas Carlsson, sustainability manager, IKEA Industry. – W ubiegłym roku finansowym aż 99,5 proc. energii wykorzystanej do działalności naszych fabryk w Polsce pochodziło ze źródeł odnawialnych. Dużą wagę przykładamy także do efektywności energetycznej. Chcemy budować świadomość i kompetencje wokół oszczędzania energii oraz dzielić się dobrymi praktykami wdrożonymi w IKEA Industry. Organizujemy w tym celu warsztaty, zarówno w naszych fabrykach, jak i dla naszych dostawców, którzy są częścią łańcucha dostaw IKEA.

kor