Nowa rzeczywistość w biznesie

Nowa rzeczywistość w biznesie

Zmiany w łańcuchach dostaw, skutki wojny w Ukrainie, cyberataki, wzrost kosztów… O tym, jak chronić i rozwijać biznes w obliczu kumulacji wyzwań opowiadali eksperci podczas konferencji Ebury, która odbyła się w Warszawie 22 czerwca 2022 r.

Konferencję otworzył Jakub Makurat, Country Manager Ebury Polska, który przedstawił największe współczesne wyzwania w handlu zagranicznym i kluczowe trendy widoczne w polskim eksporcie i imporcie. Odniósł się także do towarzyszących im zmianom w usługach finansowych. Jak wskazał, wzrasta zapotrzebowanie m.in. na szybkie płatności zagraniczne, szeroki wachlarz walut w rozliczeniach, finansowanie handlu czy – zwłaszcza w obecnej zmiennej rzeczywistości – odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem walutowym.

Konsekwencje wojny w Ukrainie i przestrzeganie sankcji

W obliczu skutków wojny w Ukrainie uczestnicy z uwagą wysłuchali wystąpienia Jacka Piechoty, prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG). Ekspert dogłębnie omówił wyzwania, z którymi borykają się kluczowe gałęzie ukraińskiej gospodarki ze względu na działania agresora. Podkreślił, że z perspektywy handlu międzynarodowego problem stanowią między innymi wciąż zablokowane porty morskie, które obsługują ok. 80% całkowitego eksportu. Mimo wyzwań prezes PUIG wskazał, że rodzime firmy już dziś mogą rozważać kontrakty wspierające odbudowę Ukrainy po wojnie.

Na inny ważny aspekt – sankcje nałożone na rosyjskie i białoruskie firmy – zwrócił uwagę Michał Sas, Compliance & MLRO Manager w Ebury. Podkreślił, jak ważna w tych okolicznościach jest otwartość przedsiębiorców na dialog z instytucją finansową, odpowiedzialną za rozliczanie transakcji – dzielenie się informacjami o kontrahentach i źródłach pochodzenia środków. Skutki naruszeń sankcji są w przeciwnym razie znaczące: obejmują one odpowiedzialność karną, administracyjną i cywilną, a także straty tak finansowe, jak wizerunkowe.

Perspektywiczne rynki – czym się wyróżnić?

Zdaniem Grzegorza Kwiecińskiego z KUKE, dyrektora Departamentu Ryzyka Ubezpieczeniowego, odpowiedzią na ryzyka dla handlu zagranicznego jest wielowymiarowa dywersyfikacja. Warto ją stosować na poziomie rynków zbytu, dostawców oraz finansowania. Jak wskazał ekspert, rynki perspektywiczne dla polskich eksporterów znajdują się nie tylko w Europie, lecz także w Ameryce Północnej i Południowej (USA, Meksyk), Afryce Północnej (Egipt, objęty umową z Polską o współpracy ekonomicznej i wymianie handlowej) oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie (ZEA, Japonia czy Wietnam).

Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora Centrum Eksportu w PAIH SA, zwrócił uwagę na dobre perspektywy stojące przed polskimi eksporterami. Wskazał między innymi korzystną zmianę struktury gospodarki, zwiększanie sprzedaży na rynki pozaunijne – choć wciąż do wszystkich państw afrykańskich Polska eksportuje mniej niż na Litwę – oraz ciągły rozwój bazy produkcyjnej. W jego ocenie do odniesienia sukcesu nie wystarczy produkt. Konieczne jest konkurowanie kulturą organizacyjną. Na koniec specjalista wskazał, że w nadchodzącej dekadzie ryzyka dla biznesu mogą generować również kwestie środowiskowe oraz społeczne.

Bezpieczeństwo: cybernetyczne i handlowe

Ryszard Rumiński, dyrektor Działu Wdrażania Technologii Cyberbezpieczeństwa z Exon Computer Systems, odpowiedział uczestnikom o ryzykach dotyczących cyberbezpieczeństwa w biznesie. Przedstawił ścieżkę audytu bezpieczeństwa informacji, jaką warto przejść, aby ustrzec się przed cyberatakami. Specjalista przestrzegł, że warto być szczególnie wyczulonym na „phishing”, czyli podawanie się przez oszustów w wiadomościach lub na stronach WWW za znane firmy, aby uzyskać podstępem wrażliwe dane. To szczególnie częsta praktyka, od której zaczyna się 90% cyberataków.

Piotr Canowiecki, współzałożyciel ChinskiRaport.pl, omówił bieżącą sytuację w Chinach – w tym ograniczone możliwości nawiązywania relacji z kontrahentami i utrudnienia w kontrolach jakości związane z polityką zero-COVID i trwającymi lockdownami. Dał też kilka cennych rad, jak sobie z tym radzić i bezpiecznie handlować z chińskimi firmami. Wskazał między innymi na alternatywne sposoby kontaktu (np. przez komunikator WeChat), a także elementy, które należy sprecyzować przed podpisaniem kontraktu: jak warunki dostawy, warunki przedpłaty czy walutę rozliczeń.

Perspektywy normalizacji na rynku walutowym

Na koniec starszy analityk Ebury, Roman Ziruk, przedstawił sytuację na rynku walutowym. Zaznaczył, że zanim się ona unormuje, światowe gospodarki najpewniej czeka jeszcze kilka kwartałów podwyższonej inflacji i związane z tym dalsze podnoszenie kosztów pieniądza przez banki centralne. Analityk przedstawił też perspektywy polskiego złotego, które mimo wyzwań wydają się stosunkowo korzystne. Zgodnie z prognozą walutową zespołu Ebury kurs EUR/PLN ma szansę osiągnąć 4,45 na koniec br. i 4,35 na koniec 2023 r. Stabilizacja pary EUR/USD może zaś według analityków być początkiem umocnienia wspólnej waluty – przewidują oni kurs EUR/USD na poziomie 1,12 na koniec br. i 1,18 na zakończenie 2023 r.

~kafal