Branżowe targi pracy przejawem pogłębionej współpracy z pracodawcami

Branżowe targi pracy przejawem pogłębionej współpracy z pracodawcami

Przedstawiciele 10 firm mieli okazję do bezpośredniego kontaktu ze studentami Wydziału Technologii Drewna w Poznaniu, więc mogli porozmawiać o możliwościach, jakie na nich czekają po dyplomie albo na stażach i praktykach.

Zmienia się sytuacja na rynku pracy, więc i Branżowe Targi Pracy, organizowane na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez Radę Samorządu Studentów, nabierają każdego kolejnego roku innego charakteru. Przed laty to absolwenci wypatrywali atrakcyjnych pracodawców i zabiegali o umowy wstępne, gwarantujące zatrudnienie po uzyskaniu dyplomu. Dzisiaj absolwenci mają możliwość wyboru różnorodnych stanowisk i zakładów, ale są pracodawcy, którzy podczas takich targów… zapraszają do współpracy pozytywnych ludzi, wyciągając wnioski z faktu, że cele zmieniającej się organizacji, jaką jest firma produkcyjna czy handlowa, można osiągnąć poprzez rozwój predyspozycji pracowników.
Ideę tę szeroko zaprezentował podczas kwietniowych targów Jacek Kaszyński, prezes zarządu firmy Sklejka-Eko SA w Ostrowie Wielkopolskim, który nie zachwalał konkretnych stanowisk pracy w holdingu trzech firm, zajmujących się produkcją, handlem i rozwojem technologicznym sklejki i produktów ze sklejki, tylko mając świadomość, iż wybór kierunku studiów, czy nawet specjalizacji, niekoniecznie będzie zadowalał absolwentów w pracy zawodowej, skoncentrował się na zainteresowaniu studentów letnimi praktykami czy później – płatnym Programem Stażowym w Sklejce-Eko.

Marek Cisowski odbył wiele rozmów w sprawie praktyk i pracy w Pol-Kres Edwood.


– Takie rozwiązanie jest wzajemnie korzystne – przekonywał Jacek Kaszyński – bo młodemu człowiekowi pozwala zorientować się, na jakim stanowisku najlepiej się czuje, a zakładowi – na którego pracownika warto stawiać i jakie przed nim rozwijać perspektywy. Technolog drewna niekoniecznie musi się sprawdzać w dziale obróbki drewna, ale swoje umiejętności i predyspozycje potrafi doskonale wykorzystywać w dziale zakupu surowca czy sprzedaży wyrobów gotowych, zaspokajając potrzeby klientów.
Na potwierdzenie tego punktu widzenia, podczas prezentacji zostało przytoczone stwierdzenie amerykańskiego guru zarządzania Petera F. Druckera: „mało ambitne cele w biznesie nie mają sensu, gdyż nie zmuszają do zmiany nawyków, procedur, przyzwyczajeń, a jedynie je utrwalają”. Dlatego w Sklejce-Eko oczekuje się od pracowników aktywnego zaangażowania.
– Przekonujemy, żeby unikać sformułowań: spróbuję, mam nadzieję, postaram się, robię, co w mojej mocy, nie mam na to wpływu, to jest niemożliwe, ale tak zawsze było, to nie moja wina itp. – mówił prezes. – Dlatego na praktyki studenckie przyjmujemy 6-8 studentów II i III roku studiów, na 2-3 tygodnie. Pod opieką odpowiedniego specjalisty, wg uzgodnionego programu, zapewniamy poznawanie procesów projektowania i planowania, organizacji produkcji, przetwarzania i uszlachetniania materiałów drewnopochodnych czy zarządzania jakością. Natomiast dla absolwentów studiów I i II stopnia opracowaliśmy program stażowy, żeby podczas 12 miesięcy zapoznali się ze wszystkimi obszarami działalności firmy. Przynajmniej po dwa miesiące pracują w działach zakupu i logistyki, technologii, produkcji i sprzedaży, i na tej podstawie absolwenci określają swoje zainteresowania i predyspozycje, pozwalające im na realizację samodzielnych projektów. I albo się wiążemy umową o pracę, albo… rozstajemy.

Przedstawiciele firmy Homanit odpowiadali na wszystkie pytania.


W podobnym duchu prezentowały się jeszcze trzy inne firmy. Ewa Kostowska, menedżer HR firm Homanit w Karlinie i Krośnie Odrzańskim przybliżyła tego producenta jako wytwórcę cienkich wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych MDF i HDF, który oferuje umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkami, takimi jak dowóz do pracy, obiad za złotówkę, a przede wszystkim szkolenia i rozwój zawodowy. Przekaz był oczywisty – Homanit to solidny pracodawca. Podobnie o swoim pracodawcy – firmie Pol-Kres Edwood z Białej Podlaskiej – mówił Marek Cisowski, absolwent WTD w Poznaniu. Zatrudnia ona 400 pracowników, przy produkcji płyty klejonej na mikrowczepy, płyty klejonej litej i struganych komponentów meblowych, ale obecnie rozgląda się za kadrą do rozbudowywanego działu badawczo-rozwojowego, który ma zająć się poszerzaniem wytwarzanego asortymentu.
Na pewno interesującym pracodawcą może być Grupa VOX, która ma nie tylko dwie fabryki mebli w Czarnkowie, ale stwarza też możliwość pracy w firmach, organizacjach i markach tworzących Human Touch Group, takich jak Concordia Design, Aula Artis, Baukulit, Vox Artis, Majster Plus czy School of Form. Wszystkie cztery firmy, podobnie jak Leopol ze Śremu, Wajnert z Międzyborza, SCM z Suchego Lasu, Sylva Drewno z Wiela, Remmers z Tarnowa Podgórnego i Poltarex z Lęborka, miały swoje stoiska, przy których przez kilka godzin studenci rozmawiali o czekających ich praktykach, a absolwenci sondowali nie tylko możliwości pracy, ale i ewentualnych przenosin do miejscowości, gdzie zlokalizowani są pracodawcy.


Dzięki dorocznym targom pracy, bardzo poważnie traktowanym przez uczestniczące firmy, studenci mają okazję do bezpośredniego kontaktu z reprezentantami firm i mogą w łatwy sposób dowiedzieć się o możliwościach, jakie na nich czekają, jak również uzyskać szczegółowe informacje o procesie rekrutacyjnym. Natomiast dla obecnych na targach firm jest to okazja do pozyskania nowej kadry oraz przedstawienia swojej oferty pracy, staży i praktyk. W tym dniu, wolnym od wykładów, w prezentacjach i spotkaniach uczestniczyć mogą studenci wszystkich lat studiów, wszystkich trzech kierunków, które są prowadzone w Poznaniu, czyli technologii drewna, projektowania mebli i inżynierii biotworzyw. Jednak głównie studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia podczas tych prezentacji poznają specyfikę poszczególnych branż i kojarzą ją ze swoimi predyspozycjami i zawodowymi oczekiwaniami, decydując się na praktykę w którymś z zakładów. Obecna sytuacja na rynku pracy stwarza możliwość zatrudniania studentów na praktykach i stażach trzymiesięcznych, które realizuje się od paru lat, żeby nawiązać współpracę i żeby absolwenci znajdowali dobre miejsca pracy. Dla studentów młodszych lat, którzy pokończyli licea ogólnokształcące i często nie mieli kontaktu z producentami, jest to szansa poznania nowoczesnych fabryk, znacząco różniących się od lokalnych zakładów stolarskich czy producentów mebli lub podłóg.
Interesujący charakter targów to także rezultat pogłębionej współpracy z pracodawcami, którzy aktywnie angażują się w życie wydziału, na skutek licznych przedsięwzięć organizacyjno–promocyjnych dziekana, prodziekanów i kierowników katedr, także w kontaktach z absolwentami tego wydziału, piastującymi odpowiedzialne stanowiska lub wręcz prowadzącymi firmy.
Uczestnictwo w tym roku wspomnianych firm, z których tylko dwie prezentowały się przed rokiem, ukazuje także różnorodność poszczególnych branż i oczekiwań wobec pracowników. Coraz szersza jest też gama specjalności zawodowych przy obsłudze linii produkcyjnych, ale także w pionach sprzedaży i obsługi klienta. To dla władz wydziału również inspiracja w zakresie programu nauczania, odpowiadającego potrzebom rynku pracy. Absolwenci WTD powinni być kreatorami nowych rozwiązań w drewnie, płytach, bioenergii.
Oferty praktyk i staży były na tyle interesujace, że reprezentanci wszystkich firm na swoich stoiskach prowadzili długie rozmowy, wyjaśniali wątpliwości i umawiali się na wizyty w przedsiębiorstwach. Ponadto wiele wątpliwości studenci mogli rozwiać na stoisku uczelnianego Biura Karier, wspierającego studentów w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu kariery, konsultacji dokumentów aplikacyjnych.

tekst i fot. Janusz Bekas