Certyfikacja FSC potrzebna firmom drzewnym

Certyfikacja FSC potrzebna firmom drzewnym

W dniu 25 lutego 2021 r., w imieniu Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, Stowarzyszenia Producentów Drewnianej Architektury Ogrodowej „Lignum” skierowano pismo do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego.


Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych, Stowarzyszenia Papierników
Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, Stowarzyszenia Producentów Drewnianej Architektury Ogrodowej „Lignum” chcielibyśmy wyrazić nasze zaniepokojenie dotyczące rozważanej przez PGL Lasy Państwowe zamiany dotychczas funkcjonujących systemów certyfikacji gospodarki leśnej.
Widzimy poważne zagrożenie związane z wycofaniem się przez Lasy Państwowe z systemu certyfikacji FSC.
Certyfikowane drewno z polskich Lasów Państwowych daje bardzo dużą przewagę konkurencyjną na rynkach światowych, wytwarzanym w Polsce meblom, płytom drewnopochodnym, wyrobom papierniczym, drewnianej architekturze ogrodowej, opakowaniom i innym wyrobom z drewna.
Polska jest europejskim i światowym liderem w produkcji mebli, płyt drewnopochodnych, opakowań drewnianych oraz drewnianej architektury ogrodowej.
Nasi klienci, zarówno zagraniczni jak i krajowi, wymagają od nas dostarczania wyrobów certyfikowanych. Część z nich wymaga certyfikatów w systemie FSC, który jest bardziej powszechny wśród klientów polskiego przemysłu drzewnego, a część również w systemie PEFC.
Obserwujemy, że z roku na rok rośnie liczba klientów zainteresowanych wyrobami certyfikowanymi.
Trend ten jest szczególnie zauważalny w stosunku do wyrobów oznaczonych znakiem FSC. Niemniej jednak bardzo ważne jest dla naszych firm utrzymanie certyfikacji w obu systemach. Certyfikaty potwierdzające, że surowiec drzewny wykorzystywany podczas wytwarzania naszych produktów pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny i zrównoważony sposób jest niezwykle istotnym, trudnym do przecenienia narzędziem marketingowym. W bardzo wielu przypadkach sprzedaż produktów bez wymaganych przez naszych klientów certyfikatów nie jest możliwa. Przerwanie łańcucha dostaw i tym samym utrata przez nasze firmy certyfikatów oznaczać będzie utratę klientów, którzy z pewnością znajdą dostawców z innych państw.
Certyfikat FSC z pewnością stawia przed podmiotami certyfikowanymi o wiele więcej wymagań niż inne systemy certyfikacji. Dotyczy to nie tylko nie tylko Lasów Państwowych ale również naszych firm certyfikowanych w ramach łańcucha dostaw (CoC). Jednak dla nas najważniejsze są oczekiwania naszych klientów, które musimy spełnić aby dostarczać im nasze produkty.
Jedną z przyczyn, która ma wpływ na obecną sytuację jest zawieszenie certyfikatu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Nie mamy wystarczającej wiedzy by wypowiadać się w zakresie merytoryki tego sporu. Oceniamy negatywnie opieszałość reakcji firmy audytorskiej. Naszym zdaniem jednak spór ten dotyczy dwóch podmiotów RDLP w Łodzi oraz firmy audytorskiej i nie powinien rzutować na całość certyfikacji Lasów Państwowych. Najbardziej poszkodowanymi w tej sprawie są przedsiębiorcy drzewni zaopatrujący się w drewno na terenie RDLP w Łodzi.
Z pewnością certyfikacja gospodarki leśnej przyniosła Lasom Państwowym wiele dodatkowych korzyści w postaci m.in. podwyższenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa i prawa pracy, odpowiedzialności za powierzone zasoby przyrody i ich ochronę, podniesienie jakości konsultacji społecznych co wpływa niewątpliwie na poprawę transparentności procesów planowania i prowadzonej gospodarki.
Nie bez znaczenia jest także upowszechnienie informacji o istnieniu niezależnego systemu oceny gospodarki leśnej, której dobrowolnie poddaje się PGL Lasy Państwowe, zyskując dodatkowe argumenty w dyskusjach nad kompetencjami i efektami realizowanych działań. W związku z powyższym uprzejmie apelujemy o podjęcie działań zmierzających do utrzymania certyfikatów FSC i PEFC we wszystkich Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, które je do tej pory posiadały.


Z poważaniem,

W imieniu:
Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
Stowarzyszenia Papierników Polskich
Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
Polskiego Komitetu Narodowego EPAL
Stowarzyszenia Producentów Drewnianej Architektury Ogrodowej „Lignum”

dr inż. Jędrzej Kasprzak
Prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Do wiadomości:
Pan Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska
Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa
Pani i Panowie Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – wszyscy
Krajowi reprezentanci FSC International
PEFC Polska