Czy certyfikacja PEFC będzie ratunkiem
dla polskiego przemysłu drzewnego?

Czy certyfikacja PEFC będzie ratunkiem <br> dla polskiego przemysłu drzewnego?

Od kilku miesięcy można zaobserwować niepokojące zmiany w zakresie zmniejszania się polskich obszarów leśnych, certyfikowanych w systemie FSC®. W rezultacie część przedsiębiorców pozostaje bez lokalnego dostępu do surowca FSC. Każdorazowo Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych rezygnujące z FSC zaznaczają, że w dalszym ciągu będą utrzymywać certyfikację zgodnie z systemem PEFC.

W założeniu oba systemy FSC i PEFC mają na celu ustanawianie kryteriów według których obszar leśny jest zarządzany zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi oraz ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i gospodarki. W rezultacie procesu certyfikacji, dany obszar może zostać objęty zakresem certyfikatu i w następstwie sprzedawać drewno certyfikowane w ramach jednego lub obu systemów. Aktualnie w Polsce obszar wszystkich Lasów Państwowych, z wyłączeniem terenu Puszczy Białowieskiej jest certyfikowany w ramach systemu PEFC.

Niestety na chwilę obecną system PEFC, mimo iż powstał tylko kilka lat później niż FSC, jest systemem mniej znanym i mniej rozpoznawalnym na rynku europejskim. Niemniej jednak w związku z trudną sytuacją, zagraniczne sieci sprzedaży rozważają uznanie systemu PEFC jako spełniającego wymagania stawiane surowcom pochodzącym z dobrze zarządzanych lasów. W ten sposób brak podaży materiału FSC mógłby zostać zastąpiony poprzez akceptowanie produktów certyfikowanych PEFC. Proces ten jednak wymaga czasu i wdrożenia nowych procedur, stąd pojawiają się niejednoznaczne informacje od odbiorców.

Widać, iż promocja Lasów Państwowych oraz przychylność niektórych sieci sprzedaży spowodowała większe zainteresowanie certyfikacją PEFC w Polsce. Część przedsiębiorców decyduje się na certyfikację PEFC już teraz, aby móc zapewnić odbiorcom międzynarodowy certyfikat kontroli pochodzenia produktu, a sobie lepszą pozycję na rynku. Wprawdzie organizacja FSC podejmuje rozmowy w celu poprawienia sytuacji w zakresie certyfikacji Lasów Państwowych, ale dotychczas działania te nie spowodowały powrotu do certyfikacji FSC tych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które w ostatnim czasie ją utraciły. Trzeba również pamiętać, że certyfikacja gospodarki leśnej jest dużo bardziej złożona i czasochłonna. Sam proces wyboru jednostki certyfikującej zazwyczaj odbywa się w oparciu o procedurę zamówień publicznych, która wymaga czasu i odpowiednich przygotowań.  Następny etap to dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron konsultacje. To wszystko sprawia, że brak surowca FSC w Polsce może być w najbliższym czasie znaczący.

Na czym polega certyfikacja PEFC COC?

Certyfikacja PEFC COC dotyczy łańcucha dostaw wyrobów zawierających materiały leśne i drzewne. Dzięki niej jesteśmy w stanie prześledzić drogę surowca w gotowym produkcie aż do lasu, z którego pozyskano drewno do jego produkcji. Informację o tym, czy produkt jest certyfikowany przekazuje się na dokumentach sprzedaży, umieszczając numer certyfikatu podmiotu wystawiającego dokument oraz odpowiednie stwierdzenie np. 100% certyfikowano przez PEFC. Dzięki temu łańcuch dostaw jest znany i możliwy do sprawdzenia.

Ile trwa proces certyfikacji PEFC?

Proces certyfikacji w dużej mierze zależy od firmy ubiegającej się o certyfikat, ponieważ do audytu należy przygotować i wdrożyć procedury opisujące system zgodnie z wymaganiami normy. Czas jest też zależny od jednostki certyfikacyjnej, dlatego wybierając jednostkę warto sprawdzać dostępność audytorów oraz potencjalne terminy audytów.

Jak przygotować się do audytu?

Organizacja przed audytem musi opracować udokumentowane procedury PEFC zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PEFC, w których opisane zostaną takie elementy jak:

– system zarządzania,

– identyfikacja materiałów wejściowych oraz deklaracja wyrobów wyjściowych,

– metoda łańcucha dostaw,

– informacje o dostawcach.

Dodatkowo przed audytem należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za działanie systemu PEFC. Szkolenie może być prowadzone wewnętrznie lub przez zewnętrznego konsultanta. Przed audytem jednostki certyfikacyjnej należy przeprowadzić również audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania.

Przebieg audytu i wydanie certyfikatu

Audyt certyfikacyjny wiąże się z wizytą audytora akredytowanej jednostki certyfikacyjnej w firmie ubiegającej się o certyfikat i ma na celu sprawdzenie czy wdrożony system PEFC jest zgodny z wymaganiami stosownych standardów. Audytor podczas wizyty sprawdzi przygotowane procedury oraz ich działanie w praktyce. Dodatkowo porozmawia z osobami zaangażowanymi w proces objęty zakresem certyfikatu i na tej podstawie przygotuje raport uwzględniając w nim ewentualne niezgodności lub obserwacje. Następnie raport poddawany jest wewnętrznej recenzji i podejmowana jest decyzja certyfikacyjna, w wyniku której, po dopełnieniu wszystkich formalności wydawany jest certyfikat PEFC. Na koniec dane firmy publikowane są w międzynarodowej bazie danych PEFC www.pefc.org/find-certified.

Numery licencji RINA: FSC®A000532; PEFC 18/41-51

W celu zapoznania się z ofertą certyfikacji, zarówno PEFC jak i FSC, z RINA Poland zapraszamy do kontaktu:


Joanna Kurowska

Tel.: +48 698 400 352

e-mail: joanna.kurowska@rina.org

www.rinapoland.pl


Joanna Kurowska, Manager ds. relacji z klientami oraz audytor kontroli pochodzenia produktu FSC i PEFC. W branży certyfikacyjnej pracuje od 2010 roku, ukończyła szkolenia audytorskie z zakresu FSC, PEFC, SAS COC. Na przełomie lat przeprowadziła wiele firm przez proces certyfikacji, w ramach swojej pracy prowadzi również audyty i jest ekspertem ds. znaków towarowych. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

~artykuł sponsorowany