Derogacja dotycząca posiadaczy certyfikatu FSC

Derogacja dotycząca posiadaczy certyfikatu FSC

W związku z trwającymi rozmowami pomiędzy FSC International i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe dotyczącymi m.in. niektórych wymogów zawartych w najnowszej wersji „Umowy licencyjnej na System Certyfikacji FSC”,w dniu 16.11.2022 FSC wydało derogację.

Przyznano tym samym stronom dodatkowy czas na dyskusję i wyjaśnienie wszelkich kwestii. FSC International podtrzymuje swoją otwartość na rozmowy z Lasami Państwowymi i ustalenie dalszych warunków współpracy, która nieprzerwanie trwa już ponad 25 lat (o rezygnacji z FSC RDLP w Gdańsku pisaliśmy tutaj: https://gpd24.pl/wiadomosci/dlaczego-rdlp-w-gdansku-wycofala-sie-z-certyfikacji-fsc/)

Derogacja w okresie jej ważności (od 30.11.2022 do 31.05.2023) umożliwi jednostkom certyfikującym wznowienie certyfikacji w przypadku, gdy posiadacze certyfikatów gospodarki leśnej, będący jednostkami organizacyjnymi PGL LP, nie podpisali najnowszej wersji „Umowy licencyjnej na System Certyfikacji FSC”, ale wciąż posiadają ważną umowę licencyjną.

FSC przypomina, że pozostałe wymogi pkt. 1.4.1 standardu FSC-STD-20-001  pozostają bez zmian, a więc jednostka certyfikująca może udzielić wznowienia certyfikacji tylko wtedy, gdy jej klient podpisał umowę certyfikacyjną z jednostką certyfikującą i spełnia wymagania wszystkich mających zastosowanie dokumentów normatywnych FSC ( tj. pozytywnie przeszedł ocenę zgodności podczas audytu wznawiającego).

~ źródło: FSC