Dialog z FSC i szansa na powrót certyfikatu na Podlasiu

Dialog z FSC i szansa na powrót certyfikatu na Podlasiu

Rozmowy Lasów Państwowych z FSC Polska weszły na nowe tory. W efekcie pojawia się wyraźna możliwość powrotu do certyfikatu na terenie RDLP w Białymstoku.

Przypomnijmy, że 29 lutego br. podczas spotkania władz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz FSC powstał zespół roboczy, który pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającymi przywrócenie certyfikacji FSC w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe w całym kraju. Prace zespołu dotyczą przede wszystkim kwestii umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych FSC oraz postępów w procesie rewizji krajowego standardu FSC dla Polski.

Są już pierwsze efekty współpracy MKiŚ, DGLP i FSC. Zgodnie z zapowiedzią z 29 lutego, kwestią priorytetową jest dążenie do przywrócenia certyfikacji w RDLP w Białymstoku. W odpowiedzi na oczekiwania ze strony przemysłu drzewnego, lokalnych władz oraz organizacji przyrodniczych z regionu, zespół roboczy wypracował rozwiązanie w postaci tymczasowej umowy licencyjnej. Na jej podstawie RDLP w Białymstoku będzie mogła rozpocząć proces ubiegania się o certyfikat FSC, tj. zlecić wykonanie audytu i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

– Certyfikacja FSC to jeden z postulatów naszych partnerów z branży drzewnej i samorządów. Dlatego z zaangażowaniem wchodzimy w nowe relacje z FSC Polska. Nie zapominamy przy tym, że winniśmy dochować wszelkiej staranności, by zawierając umowy, w pełni zabezpieczyć interes Skarbu Państwa, w tym Lasów Państwowych – mówi Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Zespół kontynuuje prace, dążąc do wypracowania długofalowego rozwiązania, które umożliwi przywrócenie certyfikatu FSC w skali ogólnokrajowej.

– Bardzo mnie cieszy nowe otwarcie w relacjach z Lasami Państwowymi. Postępy prac zespołu roboczego najlepiej świadczą o chęci współpracy wszystkich stron. Mogę zapewnić o naszym pełnym zaangażowaniu w kontynuację rozmów – mówi Karolina Tymorek, Dyrektorka FSC Polska.

~źródło: Lasy Państwowe