Drewniana droga w Łeknie “Najważniejszym Odkryciem Archeologicznym” w Polsce!

Drewniana droga w Łeknie “Najważniejszym Odkryciem Archeologicznym” w Polsce!

W sierpniu 2023 roku prace remontowe na Rynku w Łeknie, w ramach projektu “Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”, ujawniły niezwykłe znalezisko – drewnianą drogę datowaną na XV wiek. Wybrana jako “Najważniejsze Odkrycie Archeologiczne w Polsce 2023” przez czasopismo “Archeologia Żywa”, ulica ta o długości 25 metrów staje się kluczowym elementem odkrywania średniowiecznej historii Łekna, zapewniając jednocześnie unikalny wgląd w minioną epokę.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu, które nadzorowało badania archeologiczne, podkreślało, że choć trakt ten zalegał płytko (50-60 cm), to jego niesamowicie dobry stan zachowania budził podziw specjalistów. Odkrycie to, będące 25-metrowym odcinkiem głównego traktu komunikacyjnego średniowiecznego miasta, od mostu na Nielbie, przez rynek, aż do kościoła farnego, stało się powodem do uznania go za “Najważniejsze Odkrycie Archeologiczne w Polsce 2023” przez redakcję czasopisma “Archeologia Żywa”.

Mimo utraty praw miejskich w XIX wieku, Łekno, jako kiedyś ważny ośrodek targowy i administracyjny na szlaku między Wielkopolską a Pomorzem, teraz nabiera nowego znaczenia dzięki drewnianej drodze z XV wieku. Odkrycie to stało się symbolem fascynującej podróży w głąb historii Polski, ukazując, że nawet utracone miasta kryją w sobie niezwykłe tajemnice.

Anna Elzanowska, kierująca badaniami dendrochronologicznymi, podzieliła się wynikami, które wskazały, że drewno z drugiego poziomu drogi pochodzi z roku 1445, zaledwie rok po ponownej lokacji miasta. Kolejne poziomy, z lat 1462 i późniejszych, związane są z inwestycjami miejskimi oraz zmianami właścicieli miasta po zbrojnym zajęciu.

Odkrycie to nie tylko rzuca nowe światło na historię Łekna, ale także zdobywa uznanie jako jedno z najdłuższych odcinków średniowiecznych dróg w Polsce. Prace nad datowaniem najstarszego poziomu drogi trwają, a każdy nowy szczegół wnosi nowy, fascynujący element do tej pełnej tajemnic historii.

~kafal