Drewno tak bezpieczne jak inne materiały budowlane, bo normy są wspólne

Drewno tak bezpieczne jak inne materiały budowlane, bo normy są wspólne

Do czasu pojawienia się drewna klejonego warstwowo nie istniał materiał konstrukcyjny porównywalny do stali i betonu. Te dwa ostatnie rozwiązania były przez lata synonimem solidności i bezpieczeństwa. Obecnie rozwój świadomości ekologicznej zwiększa potrzebę wykorzystywania drewna w budownictwie. To surowiec nie tylko odnawialny i mniej szkodliwy dla środowiska, ale po odpowiedniej obróbce, bezpieczny i spełniający kryteria ognioodporności. Wymagania dla materiałów budowlanych w zakresie ich reakcji na ogień są bardzo precyzyjne. Zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i drewno, jak każdy surowiec, musi te normy spełniać.

Po odpowiednim przygotowaniu (obróbka, impregnacja) drewno zyskuje cechy wyrobów niezapalnych oraz nierozprzestrzeniających ognia, czyli tzw. klasę NRO.

– Dziś stal i beton mogą być z powodzeniem zastępowane drewnem. Oczywiście każda z tych opcji ma swoje mocne i słabsze strony, ale drewno ma kilka przewag. Po pierwsze, beton jest pięciokrotnie cięższy od drewna, co oznacza konieczność budowy masywnych fundamentów i podnosi koszty transportu. Po drugie, produkcja betonu jest bardziej obciążająca dla środowiska. W przypadku drewna ślad środowiskowy jest zdecydowanie mniejszy. To tym istotniejsze, gdy uświadomimy sobie, że sektor budowlany zużywa aż 30% całościowego zapotrzebowania na wodę. Po trzecie, co w mojej ocenie jest najważniejsze, drewno jako jedyny materiał ze wskazanych jest odnawialnym surowcem – mówi Andrzej Schleser, członek zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A. ds. handlowych.

Te same normy dla wszystkich

Właściwości pożarowe materiałów budowlanych i tych stosowanych do wyposażaniawnętrz mają ogromne znaczenie w przypadku pożaru, szczególnie w jego pierwszej fazie rozwoju. Odpowiednidobór rozwiązań może zapewni bezpieczeństwo ludziom, umożliwiając skuteczną ewakuację,a także zmniejszając prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.

O tym jakie warunki techniczne powinny spełniać materiały budowlane, mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki. Wymagania te odnoszą się przede wszystkim do reakcji na ogień wyrobów budowlanych, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej dla elementów budowlanych. Po odpowiedniej obróbce, konstrukcja drewniana, musi te normy spełniać.

Konstrukcje drewniane odporne na ogień

Drewno konstrukcyjne klejone warstwowo jest materiałem coraz częściej stosowanym w budownictwie. Zaczynając od budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a na obiektach typu hale produkcyjne czy sportowe, kończąc. Najczęściej stosowanym gatunkiem drewna w budownictwie jest sosna oraz świerk, zdecydowanie rzadziej modrzew. Takie drewno klejone warstwowo przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń może stanowić przegrody o odporności ogniowej REI30 czy nawet REI60.

Na powierzchni drewna, które zostanie poddane działaniu wysokiej temperatury, tworzy się zwęglona warstwa, która utrudnia dojście ognia do rdzenia drewnianej belki. Dzięki temu w przeciwieństwie do innych materiałów, drewno jest bardziej przewidywalne i jest w stanie dłużej sprostać założeniom konstrukcyjnym. Dodatkowo, ze względu na swoją zmodyfikowaną budowę, drewno klejone warstwowo, spala się bardziej równomiernie i wolniej niż np. drewno lite – podsumowuje Andrzej Schleser.

***

Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) to firma deweloperska budująca energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych. W swojej działalności PDD wykorzystuje krajowy potencjał przemysłu drzewnego i budowlanego w oparciu o nowoczesne technologie oraz bazę surowcową. Podstawową aktywnością spółki jest budowa budynków wielorodzinnych i osiedli domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż na rynku komercyjnym, a także mieszkań pod wynajem i wynajem z opcją dojścia do własności. Spółka została powołana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. PDD rozpoczęła działalność w 2019 roku.

~informacja prasowa
Polskie Domy Drewniane SA