WasteMaster umożliwia efektywne zarządzanie poprodukcyjnymi produktami w branży drzewnej

WasteMaster umożliwia efektywne zarządzanie poprodukcyjnymi produktami w branży drzewnej

WasteMaster od kilku miesięcy ułatwia gospodarkę odpadami. Z rozwiązania skorzystało już kilka tysięcy firm, m.in. działających w przemyśle drzewnym.

Internetowa platforma WasteMaster jest dedykowana wszystkim uczestnikom rynku, zarówno przedsiębiorstwom wytwarzającym odpady w procesach produkcyjnych, jak i firmom odbierającym je i przetwarzającym. Aplikacja pozwala na efektywny obrót odpadami m.in. w przemyśle. Proces utylizacji jest dzięki niej opłacalny, transparentny i bezpieczny.

Aktualnie z aplikacji korzysta ponad 8 200 użytkowników, przy czym ponad 2/3 z nich to użytkownicy biznesowi. W tej ostatniej grupie jest już ponad 600 zarejestrowanych w WasteMaster recyklerów.

Drewniane pozostałości zyskują nowe życie

W związku z aktywnością recyklerów w aplikacji stale zwiększa się liczba frakcji odpadów, które po przetworzeniu ponownie trafiają do obiegu. Wśród nich znajdują się m.in. poprodukcyjne materiały drzewne, takie jak: wióry, trociny, płyty meblowe, odpady ze zużytych palet, gałęzie i konary drzew. Na każdy z tych typów materiałów zawarto już transakcje w WasteMaster. W efekcie wszystkie zostały poddane recyklingowi i przetworzone w pełnowartościowe półprodukty. Niebawem proces utylizacji będzie jeszcze prostszy.

– Użytkownicy WasteMaster mają teraz zapewniony bezpośredni dostęp do odbiorcy swojego opadu i sami decydują o tym, komu go powierzą – wyjaśnia Krzysztof Kowalski, lider projektu w zakresie gospodarki odpadami w WasteMaster. – Mogą przy tym skorzystać ze wsparcia naszych konsultantów. Niebawem zaproponujemy im dodatkowe ułatwienie, czyli możliwość całkowitego outsourcingu gospodarki odpadowej za pomocą naszej aplikacji. W ramach tej usługi zrealizujemy całą ewidencję, logistykę i sprzedaż.   

Kolejne branże chcą digitalizować obrót  

Poza odpadami z przemysłu drzewnego do tej pory za pośrednictwem aplikacji zawarto transakcje m.in. na utylizację katalizatorów, olei i smarów silnikowych, farb, lakierów i paliw alternatywnych, skup metali kolorowych czy odbiór elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych. Obecnie katalog frakcji odpadów dostępny w aplikacji poszerzył się o sześć kolejnych kategorii głównych. Są to odpady medyczne, opakowaniowe i komunalne, odzież i tekstylia, inne odpady produkcyjne oraz pozostałe odpady, w tym np. biodegradowalne.

– Chcemy być partnerem również dla polskiego przemysłu drzewnego i z pewnością wysłuchamy potrzeb osób zarządzających poprodukcyjnymi materiałami w branży – podkreśla Krzysztof Kowalski.

Polski rynek przyciąga firmy z zagranicy

Równolegle twórcy WasteMaster informują o planach ekspansji zagranicznej. Polski rynek jest czwartym w Europie pod względem wielkości łącznego wolumenu wytworzonych odpadów. Jego wartość za trzy lata może sięgnąć aż 8,4 miliarda złotych. Z tego względu jest atrakcyjny także dla firm z zagranicy, w tym dla partnerów handlowych z Niemiec. To właśnie niemieckie firmy są jednymi z pierwszych spoza Polski, które zgłosiły potrzebę korzystania z internetowej platformy WasteMaster. Dzięki temu możliwe jest przekucie zainteresowania polskim rynkiem w realną współpracę z przedsiębiorcami z zagranicy.

– Chęć skorzystania z naszej aplikacji zgłosiły nam firmy z trzech krajów: z Niemiec, a nieco później z Czech i Litwy – komentuje Krzysztof Kowalski. – Po rozmowach z tymi partnerami upewniliśmy się, że chcą oni nawiązać bliższą współpracę z polskimi przedsiębiorcami i na stałe korzystać z WasteMaster. Dlatego podjęliśmy pierwsze prace, aby im to umożliwić

Luki na rynku wypełnione

Korzystanie z WasteMaster wymaga tylko dostępu do internetu. W publikowanej ofercie wystarczy udostępnić zdjęcie oferowanego odpadu i krótki opis jego podstawowych parametrów. Oferty można wystawiać zarówno z komputerów stacjonarnych i laptopów – przez przeglądarkę, jak i ze smartfonów  – aplikacja jest dostępna w Google Play, App Store oraz AppGallery.

Wystawcy ofert w WasteMaster już dziś mają możliwość porównywania cen odpadów w czasie rzeczywistym i śledzenia ich zmian na bieżąco. W lutym WasteMaster zaczął również systematycznie przygotowywać kolejną nowość – okresowe raporty cenowe. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, dedykowana wszystkim uczestnikom rynku. Dotychczas opublikowano pierwsze raporty dotyczące cen katalizatorów, złomu stalowego, odpadów warsztatowych oraz złomu kablowego i odpadów kablowych.

Zestawienie cen odpadów drewnianych jest już w przygotowaniu. W przypadku zainteresowania branży drzewnej twórcy aplikacji WasteMaster nie wykluczają cyklicznego ich przygotowywania.

~kafal