EGGER nagrodzony za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

EGGER nagrodzony za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Aż 64 proc. wykorzystywanego przez fabryki EGGER drewna pochodzi z recyklingu lub z produktów ubocznych wytwarzanych przez przemysł.

Zrównoważone zarządzanie jest istotnym elementem zachowań korporacyjnych austriackiej Grupy EGGER. Dlatego ten producent płyt drewnopochodnych regularnie poddaje się ocenie przez instytucje zewnętrzne. Niedawno zdobył dwie nagrody w ocenach zrównoważonego rozwoju: najwyższy status w ISS ESG Corporate Rating oraz srebrny medal EcoVadis.

Zrównoważony rozwój od 60 lat

Idea zrównoważonego rozwoju leży u podstaw założenia firmy EGGER. Ponad 60 lat temu Fritz Egger Senior postanowił zamknąć tartak i poświęcić się produkcji materiałów drewnopochodnych. Jego podstawową zasadą przewodnią było to, że odpady drzewne powstające w procesie mechanicznego przerobu są zbyt cenne, aby je wyrzucać. Ta idea przyświeca Grupie do dziś.

Mamy wysokie standardy w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem i przejrzystej sprawozdawczości – mówi Thomas Leissing, dyrektor finansowy EGGER Group. – Dzięki obiektywnym analizom zewnętrznych agencji ratingowych uzyskujemy dodatkowy cenny wgląd w to, w jaki sposób możemy dalej przekładać nasze cele na nasze procesy.

ISS ESG jest jedną z wiodących agencji ratingowych w segmencie zrównoważonych inwestycji. Już po raz trzeci przyznała status Prime Grupie EGGER, zarezerwowany dla najlepszych firm w swojej branży. ISS ESG kieruje się naukową koncepcją oceny. Uwzględniane są informacje niefinansowe z obszarów środowiska, spraw społecznych i zarządzania. Firmy uzyskują status Prime, jeśli spełniają lub przekraczają wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju określone przez ISS ESG dla konkretnej branży. Firmy o statusie Prime są uważane za liderów zrównoważonego rozwoju w swojej dziedzinie. EGGER znalazł się w pierwszej trójce spośród 49 firm z branży, które zostały ocenione przez ISS.

Z kolei EcoVadis, jeden z największych na świecie dostawców ocen zrównoważonego rozwoju, już po raz czwarty przyznał firmie EGGER srebrny medal. To plasuje producenta materiałów drewnopochodnych w gronie 25 proc. najlepszych ocenianych firm. Ocena koncentruje się na 21 kryteriach, które są podzielone na cztery obszary tematyczne: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia publiczne.

Wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

Podstawowym elementem zrównoważonego rozwoju w firmie EGGER jest praca w cyklach zamkniętych. Do produkcji materiałów drewnopochodnych używane są produkty uboczne przemysłu tartacznego i drewno pochodzącego z recyklingu pokonsumpcyjnego. Odpady drzewne pochodzą ze zużytych towarów, takich jak stare meble, palety lub materiały opakowaniowe. Aż 64 proc. wykorzystywanego przez fabryki EGGER drewna pochodzi z recyklingu lub z produktów ubocznych wytwarzanych przez przemysł, takich jak zrębki i wióry drzewne. Resztki drewna, których nie można już poddać recyklingowi, są surowcem do pozyskiwania energii w elektrowniach na biomasę.  

~ kor