EPAL digitalizuje otwartą pulę palet

EPAL digitalizuje otwartą pulę palet

Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) wprowadziło nową paletę EPAL Euro QR jako otwarty produkt poolu paletowego EPAL. Nowa paleta EPAL Euro QR jest oznaczona w prawym narożniku unikalnym kodem QR, dzięki czemu można ją łatwo zintegrować z procesami cyfrowymi w logistyce towarów i palet.

W dniu 21 listopada 2023 r. Zarząd EPAL podjął decyzję o wprowadzeniu na rynek nowej palety EPAL QR z dniem 1 stycznia 2024 roku. W ten sposób EPAL pomyślnie zakończył pierwszy krok w cyfryzacji puli palet EPAL Euro.

Od nośnika ładunku do nośnika informacji

Każda pojedyncza paleta EPAL Euro QR jest oznaczona ekskluzywnym kodem QR na dwóch wspornikach w prawym rogu, dzięki czemu ma unikalną tożsamość. Użytkownicy mogą połączyć kod QR z towarami na palecie za pośrednictwem własnych systemów informatycznych lub oprogramowania opracowanego przez EPAL i zachować pełną przejrzystość lokalizacji towarów i palet za pomocą Track&Trace.

– Unikalny kod QR jest generowany dla każdej nowej palety EPAL Euro QR i drukowany na wspornikach w prawym rogu jako część procesu produkcyjnego. Zdecydowaliśmy się na to wyrafinowane rozwiązanie do znakowania za pomocą unikalnych kodów QR, aby użytkownicy mogli powiązać paletę EPAL Euro QR z własnymi danymi – zaznacza Dirk Hoferer, Prezydent EPAL. Oznacza to, że paleta EPAL Euro będzie w przyszłości nie tylko nośnikiem ładunku, ale także nośnikiem informacji – dodaje.

Nowa paleta EPAL Euro QR rewolucjonizuje logistykę palet

Istotne jest, aby palety EPAL Euro były zawsze dostępne w wystarczającej ilości i we właściwej lokalizacji, tak aby łańcuchy dostaw użytkowników funkcjonowały bez zarzutu. Nowa paleta EPAL Euro QR ułatwia łatwe, szybkie i specyficzne dla lokalizacji rejestrowanie palet w magazynie oraz ocenę danych dotyczących ilości i jakości. Oznacza to, że możliwe jest zapewnienie, że palety EPAL Euro są zawsze dostępne w operacyjnej logistyce palet w odpowiedniej ilości i niezbędnej jakości, niezależnie od tego, gdzie palety są wymagane w logistyce towarów i transportu.

– Stosowanie palet EPAL z kodem QR w logistyce palet przynosi wiele korzyści. Widać to na przykładzie etykiet, które nadal są często używane do oznaczania palet i które wiążą się z dużymi kosztami, czasem i stratami –  mówi Davide Dellavalle, Vice-Prezydent EPAL. W przyszłości użytkownicy będą mogli monitorować i kontrolować logistykę palet za pomocą nowej aplikacji internetowej EPAL lub własnych systemów zarządzania magazynem lub ERP. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym optymalizuje zarówno logistykę towarów, jak i palet.

Wymiana palet bez ograniczeń

Nowa paleta EPAL Euro QR może być swobodnie wymieniana w ramach otwartej puli wymiany palet EPAL Euro. Gwarantuje to, że paleta EPAL Euro QR może być natychmiast wykorzystana we wszystkich procesach logistycznych i wymiany. Używane palety EPAL Euro z kodem QR będą w przyszłości dostępne dokładnie w taki sam sposób, jak palety EPAL Euro bez kodu QR i będą częścią ustalonych procesów sortowania używanych palet EPAL Euro w celu udostępnienia użytkownikom używanych palet EPAL Euro w wymaganej przez nich jakości.

Nowa paleta EPAL Euro QR oferuje również nowe możliwości dla dostawców używanych palet EPAL. Licencjonowane zakłady naprawcze i usługodawcy EPAL mogą dodać sortowanie i dostarczanie europalet EPAL z kodem QR do swojego istniejącego portfolio napraw i usług. Oznacza to, że użytkownicy używanych europalet EPAL mogą również skorzystać z zalet cyfrowych europalet EPAL QR – komentuje Pascal Holliger, członek zarządu EPAL.

Kod QR EPAL jako cyfrowy paszport produktu

Oprócz wykorzystania kodu QR na paletach EPAL Euro do pobierania informacji na temat lokalizacji i załadunku palety, a także towarów, można go również wykorzystać do dostarczania informacji na temat palety. Oprócz danych dotyczących produkcji palet, co zwiększa bezpieczeństwo przed podrabianiem, obejmuje to w szczególności dane dotyczące materiału oraz recyklingu, wymiany i ponownego użycia. Kod QR został opracowany przez EPAL jako cyfrowy paszport produktu, dzięki czemu nowa paleta EPAL Euro QR jest już zgodna z przyszłymi wymogami prawnymi dotyczącymi cyfrowego paszportu produktu.

Według Bernarda Dörre, CEO EPAL, europalety EPAL i otwarty pool paletowy EPAL stanowią przykład gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego wykorzystania zasobów. Dörre podkreśla, że kod QR na paletach powinien zawierać istotne informacje dotyczące ponownego użycia, wymiany, naprawy i recyklingu. W związku z tym EPAL nie tylko dąży do spełnienia przyszłych wymogów prawnych dotyczących cyfrowego paszportu produktu, ale również aktywnie pracuje nad poprawą zrównoważonego rozwoju puli palet EPAL, wspierając jednocześnie użytkowników palet w realizacji ich własnych celów związanych z zrównoważonym rozwojem.

Innowacje dla przemysłu opakowań drewnianych

Drukowanie kodu QR na drewnianych wspornikach paletowych wiąże się z wieloma wyzwaniami technicznymi. Począwszy od drukowania atramentowego w ramach produkcji palet, w tym generowania kodu QR w czasie rzeczywistym, a skończywszy n a wymaganiach dotyczących czytelności i trwałości kodu QR. Pierwotnie projekt badawczy we współpracy z Fraunhofer IML w 2018 roku, EPAL Innovation Lab wypróbował wiele procesów drukowania i produkcji w ramach własnego rozwoju produktu i wniósł decydujący wkład w rozwój wiedzy specjalistycznej i nowych rozwiązań technicznych, zapewniając korzyści dla całej branży opakowań drewnianych. Wiele europejskich firm i stowarzyszeń z branży opakowań drewnianych już zgłosiło swoje zainteresowanie wynikami rozwoju EPAL.

Rozwój drukowania kodów QR na paletach drewnianych i wspornikach paletowych z wiórów drzewnych był możliwy tylko dzięki wsparciu firm z wielu różnych sektorów. Chcielibyśmy podziękować wielu firmom, które przyczyniły się do rozwoju palety EPAL Euro QR poprzez ich niewyczerpane zastosowanie, wiele pomysłów i chęć innowacji – podkreśla Michael Brandt, dyrektor EPAL Innovation Lab. W szczególności chcielibyśmy podziękować projektom pilotażowym, w tym producentom europalet EPAL, dostawcom systemów druku atramentowego, twórcom sprzętu i oprogramowania oraz producentom drewnianych wsporników paletowych EPAL – dodaje.

~kafal