EPAL walczy z dostawami europalet „drugiej klasy”

EPAL walczy z dostawami europalet „drugiej klasy”

Międzynarodowe zapewnienie jakości EPAL obejmuje nie tylko produkcję i naprawę palet EPAL, ale także walkę z dostawami podróbek, które są oferowane jako „palety drugiej klasy”. Produkty te mają nie tylko wady jakościowe, ale istnieje również podejrzenie, że w procesie produkcji wykorzystywane jest drewno z nielegalnych źródeł.

Do organizacji EPAL (European Pallet Association) coraz częściej docierają informacje o pojawianiu się na rynku palet oferowanych po rażąco niskich cenach i z oznaczeniem „Palety EPAL klasy 2”. Na zdjęciach z ofertami tych palet widać, że produkty wykazują znaczne wady jakościowe. W szczególności używane drewno ma ubytki i inne wady, które nie są dozwolone przy produkcji palet EPAL, a także często można zaobserwować nieprawidłowe położenie gwoździ.

Takie oferty palet „2 klasy” czy nawet „3 klasy” istnieją masowo i to od wielu lat dla palet z innych systemów paletowych. W przeciwieństwie do tego EPAL zawsze skutecznie zapobiegał oferowaniu i sprzedawaniu palet niskiej jakości.

Dlatego EPAL podkreśla, że palety EPAL nie mogą być oferowane jako „palety EPAL klasy 2”. Jeżeli nowe palety EPAL oferowane są z oznaczeniem „2 klasa”, to są to podróbki.

W związku z tym EPAL poinformował wszystkich licencjobiorców i urzędy celne, że palety EPAL oferowane i dostarczane z oznaczeniem „2 klasy” oraz wykazujące rozpoznawalne wady jakościowe muszą zostać zniszczone. W przypadku wątpliwości, czy palety są podrobione, firma kontrolna EPAL (Bureau Veritas) przeprowadzi ich kontrolę.

W interesie użytkowników i licencjobiorców EPAL nie będziemy tolerować oferowania nowych europalet EPAL z oznaczeniem „Palety EPAL klasy 2” lub „2 klasa”, ponieważ nieograniczona i jednolita na całym świecie jakość europalet EPAL jest podstawą bezpiecznych procesów logistycznych i wysokiej reputacji europalet EPAL – poinformowało EPAL.

Użytkownicy europalet EPAL z przemysłu, handlu i logistyki powinni kupować europalety EPAL wyłącznie od licencjobiorców, aby uniknąć problemów z jakością i legalnością tych produktów.

Jak zaznacza EPAL, europalety „2 klasy” są oferowane w niektórych przypadkach po bardzo niskich cenach. Należy się więc obawiać, że nie tylko mają wady jakościowe, ale są również produkowane z drewna nielegalnego pochodzenia, które oferowane jest po znacznie niższych cenach niż drewno pochodzenia legalnego. Jest to albo drewno pozyskane bez zgody władz krajowych, albo drewno importowane z krajów z naruszeniem sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. Przy dostarczaniu palet i drewna z Białorusi często fałszywie deklaruje się, że drewno lub wyroby z drewna pochodzą z Kazachstanu lub Kirgistanu. A w tych krajach nie ma licencjobiorców EPAL. Dlatego EPAL ściśle współpracuje z organami celnymi, aby zapobiegać importowi nielegalnie wyprodukowanych i podrobionych europalet.  

~ tekst i fot.: Katarzyna Orlikowska