I etap Konkursu „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno” rozstrzygnięty!

I etap Konkursu „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno” rozstrzygnięty!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza wyniki I etapu Konkursu „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno”. Jury dokonało oceny zgłoszeń konkursowych, których łącznie wpłynęło 154. W ramach kategorii I „Sztuka Ludowa” zgłoszonych zostało 59 prac, z których 10 najwyżej ocenionych uzyskało promocję do II etapu Konkursu. W kategorii II „Rękodzieło Ludowe” zgłoszono 57 prac, a w kategorii III „Rzemiosło Ludowe” 38. W obydwu tych kategoriach po 11 najwyżej ocenionych uzyskało promocję do II etapu Konkursu.

Prace zostały ocenione przez ośmioosobowy zespół Jury pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu. Oceniane były umiejętności i doświadczenie twórcy pracy, warsztat i metoda pracy, technika i wykorzystywane narzędzia, wzory i formy. Eksperci Jury oceniali również związek przedmiotu zgłoszenia z lokalną tradycją i kulturą, z regionem, społecznością i historią. Rankingi ocenionych prac można znaleźć na stronie organizatora.

Laureaci I etapu od 2 do 15 października będą przekazywać swoje prace do siedziby Instytutu w Warszawie. Zgromadzone prace utworzą wystawę. Spośród nich Jury Konkursu dokona wyboru zwycięzców II etapu Konkursu, którzy otrzymają nagrody. Ich wręczenie i otwarcie wystawy nastąpi na uroczystej gali planowanej na przełomie listopada i grudnia w siedzibie Instytutu w Warszawie.


Do celów Konkursu należy:

promowanie i upowszechnienie sztuki ludowej, zagrożonych zanikiem rzemiosł, rękodzieła i obyczajów związanych z użyciem i obróbką drewna;
prezentacja możliwości wykorzystania różnych gatunków drewna oraz ich znaczenia w kulturze ludowej, mających tradycyjne zastosowanie na terenie Polski, zarówno do tworzenia sztuki ludowej, jak i przedmiotów użytkowych w rękodziele i rzemiośle;
docenienie kunsztu twórców ludowych, artystów, rzemieślników i rękodzielników tworzących w drewnie oraz umożliwienie im szerszego zaprezentowania swoich umiejętności i prac;
zainteresowanie społeczeństwa wyrobami wysokiej jakości, osadzonymi w tradycyjnych metodach obróbki drewna mających cechy wzornictwa regionalnego;
wspieranie przekazu tradycyjnych umiejętności rękodzielniczo-rzemieślniczych i związanego z nimi dziedzictwa;
upowszechnienie wytworów drewnianych osadzonych w tradycyjnych metodach obróbki drewna w połączeniu z nowym zastosowaniem;
kreowanie mody na ekologiczne produkty z drewna oraz prezentowanie szerokich możliwości wykorzystania tego surowca naturalnego.

Konkurs adresowany jest do twórców ludowych i artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz podmiotów i przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą i wytwórczą w zakresie obróbki drewna na obszarach wiejskich i w miastach związanych z gospodarką rolną, na obszarze całej Polski. Prace można było zgłaszać do Konkursu do końca sierpnia br. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.nieginacezawody.pl

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje związane z obróbką drewna. Teraz drewno” jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Rodziny, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”.  Patronat honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

~kafal