IKEA wycofuje się z Rosji i Białorusi

IKEA wycofuje się z Rosji i Białorusi

Decyzję o wstrzymaniu działalności IKEA w Rosji i na Białorusi przekazały w dzisiejszym oświadczeniu Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka.

Wspólne oświadczenie Grupy Ingka i Grupy Inter IKEA o wstrzymaniu działalności w Rosji i Białorusi:


Wyniszczająca wojna w Ukrainie jest tragedią humanitarną, a nasze najgłębsze współczucie i troska dotyczą milionów ludzi, którzy ucierpieli w jej wyniku. Najpilniejsze działania IKEA miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników IKEA oraz ich rodzin. Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka podjęły decyzję o wstrzymaniu działalności IKEA w Rosji i Białorusi.

Oznacza to, że:
– Grupa Inter IKEA podjęła decyzję o całkowitym wstrzymaniu eksportu i importu do i z Rosji oraz Białorusi.
– Grupa Inter IKEA podjęła decyzję o całkowitym wstrzymaniu działalności wszystkich fabryk IKEA Industry w Rosji. IKEA Industry nie posiada własnych fabryk zlokalizowanych na terenie Białorusi. Całkowicie wstrzymano także dostawy od wszystkich poddostawców z obu krajów.
– Grupa Ingka podjęła decyzję o wstrzymaniu wszystkich działań IKEA Retail w Rosji, w tym sprzedaży w sklepach IKEA. Otwarte pozostają jedynie centra handlowe MEGA z uwagi na działające w nich apteki oraz sklepy spożywcze.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników zawsze jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego nasze pierwsze decyzje dotyczyły wstrzymania naszej działalności operacyjną w Ukrainie, zapewniając stabilność zatrudnienia i dochodów oraz wspierając rodziny pracowników.

Dzisiejsze decyzje o wstrzymaniu działalności w Rosji mają też bezpośredni wpływ na piętnaście tysięcy pracowników IKEA w tym kraju. Grupy spółek zapewnią im i ich rodzinom stabilne warunki zatrudnienia i dochodów.

Pomoc IKEA na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie

IKEA wraz z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi podjęła już szereg inicjatyw, by wesprzeć ludzi cierpiących z powodu wojny w Ukrainie, udzielając im doraźnej pomocy. IKEA podjęła decyzję o przekazaniu łącznie 40 milionów euro na rzecz pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Na tę kwotę składają się środki przeznaczone przez Fundację IKEA, Grupę Inter IKEA i Grupę Ingka.

Fundacja IKEA, finansowana przez Grupę Ingka, ogłosiła dziś przekazanie darowizny w wysokości 20 milionów euro na pomoc humanitarną dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego domu w wyniku wojny w Ukrainie. Działanie to jest odpowiedzią na pilny apel Agencji NarodówZjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) o zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka przeznaczają po 10 milionów euro (czyli łącznie 20 milionów euro) wsparcia w postaci produktów oraz dodatkowej pomocy dla Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Fundacji Save the Children i innych organizacji pomocowych działających na lokalnych rynkach.

Sytuacja w Ukrainie zmienia się w szybkim tempie. Grupy obu spółek będą w swoich działaniach niezmiennie mieć na uwadze przede wszystkim dobro ludzi.

Pomoc IKEA Retail w Polsce

Jako IKEA Retail w Polsce skupialiśmy się w ostatnich dniach na pomocy naszym pracownikom i pracowniczkom oraz ich rodzinom, bezpośrednio dotkniętym wojną w Ukrainie. W obliczu tragedii humanitarnej w Ukrainie chcemy pomagać w przemyślany sposób, na dużą skalę i długofalowo. Będziemy dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb osób dotkniętych wojną. Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu wieloletnich partnerów IKEA w Polsce: Fundacji Ocalenie, Polskiego Czerwonego Krzyża i Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Wraz z partnerami rozpoczęliśmy od pomocy rzeczowej, następnie skupimy się na wsparciu ukierunkowanym na takie potrzeby, jak pomoc psychologiczna, prawna, nauka języka czy zdobycie zatrudnienia w Polsce.

Obecnie wszystkie nasze sklepy odpowiadają na lokalne potrzeby współpracując z organizacjami pozarządowymi i samorządami miejskimi udzielając pomocy rzeczowej. Doceniamy zaangażowanie naszych pracowników i pracowniczek włączających się indywidualnie w akcje pomocowe na rzecz potrzebujących z Ukrainy.