Innowacje w rozwoju miast z wykorzystaniem drewna

Innowacje w rozwoju miast z wykorzystaniem drewna

Studenci z Polski i Austrii prezentują rewolucyjne projekty urbanistyczne, które wykorzystują drewno do rozbudowy istniejących budynków oraz dodawania nowych kondygnacji. Konkurs, który po raz pierwszy otworzył swoje drzwi dla uczelni z Polski, wzbogacił dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju urbanistycznego w Europie.

W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu proHolz Student Trophy 24, zorganizowanego przez proHolz Austria we współpracy z proHolz Bayern, do rywalizacji stanęło 166 zespołów projektowych z dziesięciu krajów. Udział wzięli studenci z Austrii, Niemiec, Włoch, Polski, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bośni, Czarnogóry oraz Chin. Jury wyłoniło trzy zwycięskie projekty, przyznało jedną nagrodę specjalną oraz sześć wyróżnień. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 maja na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, gdzie zaprezentowano nagrodzonych projektantów. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody pieniężne o łącznej wartości 16 000 euro.

W ramach konkursu „woodencity”, studenci architektury i inżynierii lądowej zostali zaproszeni do głębszego zbadania potencjału nowoczesnego budownictwa drewnianego w kontekście zagęszczania obszarów miejskich. Ich zadaniem było rozwinięcie, przedłużenie lub dodanie nowych elementów do istniejących struktur miejskich na jednym z trzech wybranych placów budowy w Wiedniu. Celem było stworzenie dodatkowej przestrzeni mieszkalnej lub infrastruktury, wykorzystując drewno jako główny materiał budowlany. Uczestnicy konkursu mieli możliwość przygotowania projektów obejmujących rozbudowę szkoły, dodanie nowych elementów do krawędzi budynku mieszkalnego lub pionową rozbudowę obiektu przemysłowego.

Nie tylko w Europie, ale także na całym świecie, populacja miejska stale rośnie, stając się coraz bardziej pożądanym miejscem do życia. W Wiedniu liczba mieszkańców zwiększyła się o ponad 200 000 osób w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Obecnie ponad połowa ludności światowej mieszka w miastach, a do 2050 r. przewiduje się, że ta liczba wzrośnie do ponad dwóch trzecich. Jednym z największych wyzwań dla miast jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na przestrzeń mieszkaniową i infrastrukturę, jednocześnie minimalizując konieczność zabierania nowych terenów.

Jednym z rozwiązań jest redensyfikacja, czyli zagęszczanie istniejących struktur miejskich poprzez dodawanie kondygnacji, rozbudowę i zamykanie pustych przestrzeni. Drewno, jako materiał budowlany charakteryzujący się niską masą i wysoką wytrzymałością, oferuje liczne korzyści, zwłaszcza przy rozbudowie budynków o nowe kondygnacje. Zaawansowana prefabrykacja w technologiach drewnianych skraca czas realizacji inwestycji oraz redukuje hałas na placu budowy, co jest szczególnie istotne przy pracach prowadzonych w istniejących budynkach.

Drewno pełni również istotną rolę w walce ze zmianami klimatu jako materiał, który absorbuje dwutlenek węgla. Dzięki temu działa jak „drugie zielone płuco” w miastach, przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, które w sektorze budowlanym odpowiadają za prawie 40 proc. całkowitych emisji na świecie.

Znaczący wzrost liczby zgłoszeń w piątej edycji konkursu proHolz Student Trophy oraz osiągnięcie nowego rekordu świadczy o rosnącym zainteresowaniu studentów drewnem jako materiałem budowlanym oraz jego korzyściami dla gleby i klimatu – powiedział Richard Stralz, prezes proHolz Austria.

Niezależne jury ekspertów oceniło prace konkursowe anonimowo, przyznając nagrody za innowacyjne podejście do rozwoju urbanistycznego z wykorzystaniem drewna. Zwycięskie projekty obejmują:

– Rozbudowę szkoły: Felix Hasselblatt i Finn Mäger (Politechnika Wiedeńska, Instytut Architektury i Projektowania);

– Dodanie do krawędzi bloku: Maximilian Huber, Aaron Michel, Robert Faul (Politechnika Wiedeńska, Instytut Nauk Architektonicznych, Wydział Projektowania Konstrukcji i Inżynierii Drewna);

– Dobudowę piętra: Jeff Weyrich, Johanna Mullins (Politechnika Wiedeńska, Instytut Architektury i Projektowania).

Dodatkowo, w każdej kategorii przyznano po 2 wyróżnienia. Valentin Donath, Sarah Heuser i Elisa Knemeyer (Politechnika Wiedeńska, Instytut Architektury, Wydział Projektowania Konstrukcji i Inżynierii Drewna) zostali uhonorowani nagrodą specjalną za wykorzystanie materiałów budowlanych z istniejącego budynku, promując tym samym ponowne wykorzystanie i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Katharina Bayer, architektka i przewodnicząca jury, podsumowując wyniki konkursu, zauważyła:

Zgłoszone projekty pokazują, że studenci dokładnie zrozumieli zadanie budowlane oraz powszechne metody konstrukcji drewnianych, wybierając i stosując odpowiednie rozwiązania. Nagrodzone projekty wyróżniają się wysoką jakością funkcjonalną i architektoniczną, doskonale integrując się z krajobrazem miejskim oraz charakteryzując się przemyślaną konstrukcją drewnianą.

Dodatkowo laureaci nagród podjęli ważne kwestie dotyczące przyszłości, odzwierciedlając pragnienie młodego pokolenia, aby ich prace przyczyniły się do ochrony klimatu, zasobów naturalnych oraz promowały możliwości recyklingu. Kolejna edycja konkursu wystartuje jesienią 2025 roku.  

~kafal