Jarek Maciążek i Dirk Hoferer nowymi prezydentami EPAL

Jarek Maciążek i Dirk Hoferer nowymi prezydentami EPAL

Walne Zgromadzenie Członków EPAL jednogłośnie wybrało Jarka Maciążka i Dirka Hoferera na nowych prezydentów organizacji. Po dwunastu latach sprawowania tej funkcji Robert Holliger nie zgłosił ponownie swojej kandydatury.

Podczas posiedzenia dnia 24 czerwca w Zurychu Walne Zgromadzenie Członków European Pallet Association e.V. (EPAL) wybrało Dirka Hoferera i Jarka Maciążka na nowych prezydentów. Przez kolejne trzy lata będą oni wspólnie kierować EPAL. Obaj wybrani prezydenci już w ubiegłych latach byli wiceprezydentami EPAL oraz przedstawicielami EPAL Niemcy i EPAL Polska w zarządzie EPAL i z dużym osobistym zaangażowaniem przyczyniali się do ciągłego wzrostu poolu europalet EPAL.

– Cieszę się, że wraz z moim kolegą z prezydium EPAL, Jarkiem Maciążkiem, podejmujemy odpowiedzialność za kontynuowanie dobrego rozwoju EPAL mówi Dirk Hoferer. Od ponad 10 lat zajmowaliśmy się w zarządzie i prezydium EPAL wszystkimi ważnymi projektami i jako prezydenci EPAL będziemy kontynuować naszą bardzo dobrą współpracę. Jednym z głównych aspektów naszej pracy będzie dalsze ulepszanie i zwiększanie znaczenia otwartego poolu wymiany EPAL dla gospodarki cyrkularnej, ochrony klimatu i celów zrównoważonego rozwoju w handlu i przemyśle.

W osobie Jarka Maciążka i Dirka Hoferera na czele EPAL stanęło dwóch doświadczonych przedstawicieli branży paletowej. Jarek Maciążek był przez wiele lat członkiem zarządu polskiej firmy PalettenWerk, jednego z największych producentów palet w Europie. Dirk Hoferer jest prezesem i właścicielem niemieckiej firmy Treyer Paletten GmbH, jednego z pierwszych licencjobiorców EPAL.

Siła EPAL opiera się na bezpośrednim zaangażowaniu przedsiębiorstw, będących licencjobiorcami EPAL w zakresie produkcji i naprawy palet EPAL oraz palet skrzyniowych gitterbox EPAL – podkreśla Jarek Maciążek. – W ten sposób zagwarantowane jest, że wszystkie decyzje EPAL dotyczące organizacji poolu europalet EPAL odpowiadają interesom naszych klientów z handlu i przemysłu, którzy polegają na niezawodności poolu europalet EPAL w logistyce towarów i transportu. Dla mnie i Dirka Hoferera jako prezydentów EPAL będzie to wyznacznikiem naszej pracy.

Dirk Hoferer i Jarek Maciążek obejmują urząd prezydenta po Robercie Holligerze, który stał na czele EPAL przez cztery kadencje – od 2010 do 2022 r. W tym czasie liczba produkowanych rocznie nowych europalet EPAL wzrosła z ok. 65 mln do ponad 100 mln w roku 2021.

Podczas prezydentury Roberta Holligera pool europalet EPAL stał się największym na świecie otwartym poolem wymiany palet – zaznaczają Dirk Hoferer i Jarek Maciążek. – Chcemy nadal podążać tą pełną sukcesów drogą i ugruntować pozycję EPAL jako nowoczesnej organizacji i centralnego elementu zrównoważonej logistyki towarów i transportu. W imieniu zarządu i wszystkich członków EPAL dziękujemy Robertowi Holligerowi za jego ogromne i wieloletnie zaangażowanie dla dobra EPAL.

Jarek Maciążek i Dirk Hoferer już w ubiegłych latach bardzo blisko współpracowali z Robertem Holligerem, a ich wybór na prezydentów gwarantuje kontynuację dotychczasowej pracy EPAL i organizacji poolu europalet EPAL. Walne Zgromadzenie Członków EPAL nadało Robertowi Holligerowi tytuł honorowego członka i prezydenta EPAL.  

Na zdjęciu od lewej: Jarek Maciążek, Robert Hollinger i Dirk Hoferer. fot. EPAL

~ kor