Koniec certyfikacji FSC w Rosji

Koniec certyfikacji FSC w Rosji

Wycofanie wszystkich certyfikatów FSC w Rosji jest kolejnym krokiem po ubiegłorocznej decyzji Rady Dyrektorów FSC, która doprowadziła do zawieszenia certyfikatów umożliwiających handel materiałami i produktami certyfikowanymi FSC w Rosji i na Białorusi. Jednocześnie FSC zmodyfikowało swoje ramy normatywne, aby kontynuować działalność na Ukrainie.

30 marca FSC ogłosiło wycofanie pozostałych certyfikatów gospodarki leśnej w Rosji przez jednostki certyfikujące.

Jest to wynik decyzji Assurance Services International (ASI – globalna organizacja nadzorująca pracę jednostek certyfikujących) o zakończeniu działań kontrolnych w zakresie FSC w Rosji. Decyzja ASI wejdzie w życie 1 maja 2023 r. i zostanie poddana rewizji gdy warunki z powrotem pozwolą na prowadzenie działań kontrolnych.

Głównym powodem decyzji ASI, podjętej na podstawie oceny ryzyka, jest rosnące ryzyko dla integralności systemu w Rosji. Wynika ono z braku możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa osobom zaangażowanym w działania kontrolne. Ponadto istnieją ograniczenia w prowadzeniu działalności w tym kraju wynikające z ograniczonego dostępu i sankcji. Wraz z zakończeniem działalności nadzorczej ASI w Rosji, jednostki certyfikujące nie będą już akredytowane do prowadzenia audytów według standardów FSC w tym kraju.

Wycofanie wszystkich certyfikatów FSC w Rosji jest kolejnym krokiem po ubiegłorocznej decyzji Rady Dyrektorów FSC, która doprowadziła do zawieszenia certyfikatów umożliwiających handel materiałami i produktami certyfikowanymi FSC w Rosji i na Białorusi, a która została podjęta natychmiast po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Zawieszone wówczas certyfikaty również zostaną teraz wycofane – po 12 miesiącach zawieszenia, najpóźniej do 8 kwietnia 2023 roku.

Jednocześnie FSC zmodyfikowało swoje ramy normatywne, aby kontynuować działalność na Ukrainie (z wyjątkiem miejsc, w których trwa konflikt zbrojny), tak aby bezpieczeństwo personelu jednostek certyfikujących oraz posiadaczy certyfikatu pozostało najwyższym priorytetem.

FSC International głęboko żałuje, że nie może utrzymać certyfikacji gospodarki leśnej w Rosji i pozostaje skupione na utrzymaniu ochrony lasów o wysokich wartościach ochronnych (HCV – High Conservation Value) i nienaruszonych krajobrazach leśnych (Intact Forest Landscapes). Stan tych cennych lasów sprzed wojny będzie podstawą do oceny odpowiedzialnego zarządzania nimi w okresie wycofania certyfikacji. FSC nie zaakceptuje przekształcania lasów, zwłaszcza tych o wysokich wartościach ochronnych, które to wartości muszą pozostać nienaruszone.

Jeśli chodzi o inne dobrowolne systemy certyfikacji, które pojawiły się w Rosji, FSC nie udzieli poparcia takim inicjatywom. Jednakże FSC nie będzie stawać na drodze żadnej organizacji, która kieruje się swoją misją i skupia się na interesariuszach, a która stara się stosować równie rygorystyczne wymogi w celu utrzymania zrównoważonej gospodarki leśnej.

FSC zależy na zachowaniu wysokich standardów ochrony lasów w Rosji i będzie kontynuować dialog ze wszystkimi stronami, które podzielają ten cel.

FSC zdaje sobie sprawę, że przedłużający się kryzys wpływa na łańcuchy dostaw dla posiadaczy certyfikatów na całym świecie, dlatego prowadzi intensywne działania wraz z partnerami i członkami organizacji w celu wypełnienia tej luki.  

~ kor