Możliwość szybkich przezbrojeń jest obecnie najbardziej pożądana w rzemiośle

Możliwość szybkich przezbrojeń jest obecnie najbardziej pożądana w rzemiośle

Pilarka panelowa SAWTEQ B-300 flexTec została wyposażona w zintegrowane, podnoszone stoły służące do automatycznego załadunku. Oprócz tego gniazdo posiada cztery oddzielne i podnoszone stoły odbiorcze. To właśnie na nie, w trybie pracy automatycznej, robot odkłada wycięte elementy.

Tomasz Bogacki

Jak powszechnie wiadomo, Homag to nie tylko rozwiązania przeznaczone do zastosowań przemysłowych. W ofercie znajduje się również bardzo wiele propozycji dla zakładów rzemieślniczych. Mało tego, firma nieustannie przygotowuje nowe, innowacyjne propozycje właśnie dla tego segmentu rynku. Wbrew pozorom nie są to typowe maszyny stolarskie, jakie w dalszym ciągu spotkać można w wielu niewielkich firmach, ale zautomatyzowane i dostosowane do konkretnych wymagań inteligentne gniazda robocze. Ich mocnymi stronami są: duża różnorodność, łatwa obsługa i krótki czas przezbrajania. W warunkach zakładu rzemieślniczego są to bardzo istotne cechy wynikające ze specyfiki produkcji. Krótkie serie lub produkcja jednostkowa to przede wszystkim duża różnorodność wzorów, stosowanych materiałów i narzędzi oraz konieczność częstego przestawiania maszyn. Tak więc umiejętność wprowadzania szybkich zmian jest obecnie najbardziej pożądana w rzemiośle. Aby sprostać takim wyzwaniom rynku, być konkurencyjnym cenowo i jakościowo, trzeba po prostu posiadać elastyczne technologie.

Innowacje zwiększające elastyczność pracy
Doskonałym przykładem takich rozwiązań są opracowane przez Homaga gniazda do rozkroju płyt, bazujące na pilarce panelowej SAWTEQ B-300 flexTec, ekstremalnie kompaktowej pilarce panelowej SAWTEQ B-130 czy praktycznych i inteligentnych systemach służących do zarządzania narzędziami i materiałami. Obydwie pilarki współpracują z robotem antropomorficznym, który bezobsługowo zarządza rozkrojem i kompletowaniem elementów w produkcji jednostkowej. Wydajność takiego układu wynosi nawet do 800 elementów na zmianę, a jeśli zachodzi taka konieczność, to operator bardzo łatwo może przełączyć pilarkę na ręczny system obsługi. Jest to możliwe dzięki temu, że maszyny posiadają wszystkie funkcje, jak klasyczne pilarki, a to wszystko przy maksymalnej elastyczności. W ten sposób można na chwilę zatrzymać docinanie płyt nadzorowane przez robota, aby w międzyczasie przyciąć kilka innych, pilnych formatek. Następnie operator znowu przełącza się na tryb automatyczny, a robot dalej realizuje przerwany wcześniej plan rozkroju. Warto przy tym wspomnieć, że operator nie musi posiadać żadnej wiedzy z zakresu robotyki.
Wróćmy jednak do konkretnych rozwiązań. Wspomniana wyżej pilarka panelowa SAWTEQ B-300 flexTec jest także wyposażona w zintegrowany, podnoszony stół służący do automatycznego załadunku. Oprócz tego gniazdo posiada także cztery oddzielne i  podnoszone stoły odbiorcze. To właśnie na nie, w trybie pracy automatycznej, robot odkłada wycięte elementy. Konstruktorzy Homaga zwracają także uwagę potencjalnych klientów na najnowsze innowacje, które powodują, że praca automatycznego gniazda rozkroju płyt jest jeszcze bardziej elastyczna. Jako przykład może posłużyć możliwość rozkroju w trybie manualnym płyt dłuższych niż 3200 mm. Z kolei podczas rozkroju automatycznego udało się jeszcze bardziej zmniejszyć format wycinanych detali. Rozszerza to spektrum możliwych do pozyskania elementów w trybie pracy automatycznej i dodatkowo zwiększa elastyczność produkcji. W tym samym kierunku zmierzają również pozostałe innowacje, jak na przykład w pełni automatyczna utylizacja odpadów. Zastosowano tu wbudowany rozdrabniacz tarczowy, który pozwala na uzyskanie frakcji odbieranej bezpośrednio przez wewnętrzną instalację odciągową zakładu. Odpady nie muszą już być transportowane do przeznaczonego na nie kontenera i tam składowane. Korzyści płynące z takiego rozwiązania to całkowite wyeliminowanie przerw w trybie pracy automatycznej, wynikających z zapełnienia pojemnika na odpady. Śmiało można powiedzieć, że jest to już przeszłość. Ogranicza ono także liczbę koniecznych interwencji operatora, pozwala uniknąć błędów i zwiększa wydajność. W tym czasie operator może realizować czynności, które prowadzą do tworzenia wartości dodanej. Odciążenie operatora pilarki, a tym samym stworzenie możliwości wykonywania innych czynności uzyskano także poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania. Są to bardzo często rozwiązania premierowe, które jeszcze bardziej upraszczają obsługę gniazda rozkroju, zwiększają poziom automatyzacji i zwiększają przejrzystość i elastyczność pracy.

Opatentowana technologia dustEx
Prosta obsługa z możliwie największą wydajnością i elastycznością rozkroju to cechy, które występują także w przypadku najmniejszej pilarki panelowej Homaga, czyli SAWTEQ B-130. Maszyna ta kosztuje niewiele więcej niż dobrze wyposażona klasyczna pilarka formatowa, a umożliwia znacznie wydajniejszy i bardziej precyzyjny rozkrój. Zapewniają to sprawdzone w praktyce technologie w połączeniu z przyszłościowymi rozwiązaniami, takimi jak intelliGuide basic. W praktyce jest to system LED, który wskazuje operatorowi linię cięcia. Jest to więc rozwiązanie dodatkowo wspierające operatora i pozwalające na intuicyjne i bezpieczne przeprowadzenie procesu cięcia. Zapewnia także możliwość uzyskania stałej i wysokiej wydajności przy minimalnym prawdopodobieństwie popełnienia błędu. Dzięki intelliGuide basic pilarka panelowa SAWTEQ B-130 wyróżnia się w swojej klasie. W przypadku pilarki SAWTEQ B-130 Homag zwiększył także długość cięcia do 3800 mm. Oznacza to że, jeśli zachodzi taka konieczność, na maszynie typu „entry level” możliwa jest obróbka większych płyt. Przy takiej długości cięcia celowe staje się wyposażenie pilarki w system automatycznego załadunku Easy2feed. W tym celu z tylnym stołem maszyny zintegrowany został nożycowy stół podnoszący. Można na nim umieścić cały pakiet płyt ładowany z tylnego obszaru maszyny, co zapewnia jeszcze płynniejszy i szybszy przepływ materiału.
Kolejną propozycją Homaga dla rzemieślników, w zakresie rozkroju płyt, jest pilarka SAWTEQ B-200. Jest to mocniejsza i bardziej elastyczna, od wspomnianego wyżej modelu, maszyna z bardziej rozbudowanymi możliwościami konfiguracyjnymi. W standardzie ekspozycja piły wynosi 65 mm, co można opcjonalnie zwiększyć do 80 mm lub nawet 95 mm. Nowością jest fakt, że wszystkie piły z serii SAWTEQ B-200 są wyposażone w 24-calowy monitor z systemem powerTouch. W opcji dostępna jest również dodatkowa funkcja automatycznego ustawienia głębokości wręgowania. W ten sposób piła wykonuje również wręgi, i to o wiele szybciej niż jakiekolwiek centrum obróbcze. Maszynę wyposażono także w opatentowaną przez Homaga technologię dustEx. Dzięki temu ryzyko zarysowanych powierzchni maleje do zera. Odpowiadają za to specjalne połączone dysze, usytuowane przy linii cięcia, które transportują pył i wióry do liniału kątowego i do ulepszonego odciągu. W ten sposób rozkrój przebiega w czysty i komfortowy sposób.

Innowacje dotyczące zarządzania materiałem i narzędziami
W zakresie zarządzania materiałami i narzędziami w zakładach rzemieślniczych Homag posiada w swojej ofercie równie ciekawe, co innowacyjne rozwiązania. Celem ich stosowania jest jeszcze większe uproszczenie pracy operatora, zwiększenie efektywności procesu i wyeliminowanie błędów. Gwarantuje to aplikacja toolManager, działająca w ekosystemie tapio. Pierwsze doświadczenia praktyczne pokazują, że za pomocą tej aplikacji można przejrzyście zarządzać narzędziami przedsiębiorstwa. Użytkownik może pobrać wszystkie informacje dotyczące poszczególnych narzędzi i załadować je w podłączonej maszynie. W przypadku pił tarczowych są to informacje dotyczące geometrii ostrza, prędkości obrotowych i ograniczeń materiałowych. Wielu producentów narzędzi zapisało potrzebne dane za pomocą kodów kreskowych. Wystarczy, że użytkownik zeskanuje kod kreskowy na narzędziu za pomocą smartfona lub tabletu, i natychmiast otrzymuje informacje, które może przekazać do pilarki. Rezultat to brak konieczności długiego wyszukiwania danych i znacznie mniej błędów. Dodatkowo można zapisać niektóre dane i nimi zarządzać. W ten sposób możliwe jest określenie stałych par narzędzi, na przykład jaki podcinacz powinien być używany z konkretną piłą główną. Dodatkowo można zapisać dane dotyczące historii narzędzia, takie jak czas użytkowania, czas eksploatacji, cykle ostrzenia i wiele innych. Analogicznie do toolManager Homag zaoferuje wkrótce aplikację materialManager. Bazuje ona na tapio i zapisuje informacje dotyczące klas materiałów oraz ich właściwości, takie jak gęstość i średni ciężar. Użytkownik może przyporządkować stosowane przez siebie płyty do tych klas.