Możliwy nowy ład polskiego leśnictwa?

Możliwy nowy ład polskiego leśnictwa?

Celem kongresu jest stworzenie platformy merytorycznej dyskusji oraz wymiana poglądów pomiędzy interesariuszami skupionymi wokół gospodarki leśnej, ochrony przyrody oraz przemysłu drzewnego w Polsce.

Narastające napięcia na linii: PGL LP – prywatny sektor produktów drzewnych – organizacje pozarządowe, nie służą wypracowaniu koniecznych reform ekonomiczno-społecznych, dotyczących odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi w Polsce.

Rafał Chudy – twórca bloga: Monitor Leśny postanowił wyjść temu wyzwaniu naprzeciw i 17 maja 2021 r. organizuje Polski Kongres Leśny, zapraszając najważniejsze osoby polskiego sektora leśno-drzewnego.

Wydarzenie będzie podzielone na cztery sesje tematyczne dotyczące: gospodarki leśnej i certyfikacji, przemysłu drzewnego i certyfikacji, ochrony przyrody, środowiska i lasu oraz właścicieli lasów.

W sesji dotyczącej gospodarki leśnej i certyfikacji swój udział zapowiedzieli: Waldemar Spychalski (członek zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych), Mateusz Liziniewicz (Szwedzki Instytut Leśny – Skogforsk), Marek Rzońca (FSC Polska) oraz Krzysztof Wypij (Bureau Veritas).

W sesji poświęconej przemysłowi drzewnemu i certyfikacji wystąpią: Łukasz Tymdendorf (Egger Biskupiec), Hubert Jurczyszyn (Control Union), Jacek Kulis (B-wood Polska i doradca ds. zaopatrzenia w surowiec drzewny) oraz Adam Sarnaszek (Biocontrol/Polska Rada Pelletu). W sesji na temat ochrony przyrody, lasu i środowiska będzie można wysłuchać wypowiedzi Marty Jagusztyn, założycielki inicjatywy Lasy i Obywatele, Antoniego Kostki (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze), Jerzego Szwagrzyka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz Andrzeja Bobca (Uniwersytet Rzeszowski). W sesji poświęconej właścicielom lasów wystąpią: Władysław Pędziwiatr (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych), Rafał Chudy (Monitor Leśny) oraz dwóch gości ze Stanów Zjednoczonych: Jacek Siry (Uniwersytet w Georgii) oraz Robert Grala (Uniwersytet Stanowy w Missisipi). Kongres zostanie zakończony panelem dotyczącym przyszłości lasów i leśnictwa w Polsce, z udziałem Krzysztofa Adamowicza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wiesława Krzewiny (Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie), Krzysztofa Niedziałkowskiego (Polska Akademia Nauk) oraz Tomasza Żylicza, byłego dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Polski Kongres Leśny odbędzie się pod patronatem „Gazety Przemysłu Drzewnego”.

Kongres jest bezpłatny dla wszystkich uczestników, wymagana jest jedynie poprawna rejestracja na stronie wydarzenia: http://www.kongreslesny.pl/ 

~kafal