Nawet 300 tys. zł dotacji dla bezpiecznej pracy

Nawet 300 tys. zł dotacji dla bezpiecznej pracy

Jeszcze do 18 maja można składać wnioski do konkurs “Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. Maksymalna kwota dotacji – niezależnie od wielkości firmy – to 300 tys. zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 10 lat przyznaje firmom „Dotacje na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. To program prewencji wypadkowej, który pozwala każdej firmie uzyskać z ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń lub zabezpieczenia aktualnych maszyn. W tym roku, 7 marca, został ogłoszony nabór na edycję 2023.

Dotację można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata; minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł., a maksymalna – niezależnie od wielkości firmy – 300 tys. zł.

Środki na inwestycje lub projekty

O środki na poprawę BHP może ubiegać się każda firma, która przygotuje wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS projektu inwestycyjnego lub doradczo-inwestycyjnego w zakresie BHP.

Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP wynosi aktualnie 299 000 zł na realizację działań inwestycyjnych lub 300 000 zł na realizację projektów inwestycyjno-doradczych. Procentowa wysokość dofinansowania ZUS wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu.

Do 2018 roku wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy. Aktualnie wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej.

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioskodawca powinien zaplanować go biorąc pod uwagę: czas potrzebny od zamówienia/zlecenia, dostawy/usługi, przeprowadzenie pomiarów po realizacji projektu, zdobycie uprawnień na urządzenia (jeśli projekt tego wymaga). Termin ten może być zmieniony jedynie przez eksperta w ramach oceny merytorycznej wniosku lub na zasadach określonych w umowie.

Atrakcyjne finansowanie systemów odpylania

Przykładowe urządzenia na dotacje ZUS to: oświetlenie hal, ograniczenie obciążenia pracowników przez dofinansowanie na wózek widłowy, wyciszenie stanowisk pracy, zakup osłon maszyn w celu zabezpieczenia niebezpiecznych stref urządzeń, zakup urządzeń do wentylacji hal, odciągów stanowiskowych i systemów odpylania.

W branży drzewnej środki z dotacji z ZUS przeznaczane są najczęściej na zakup wózków widłowych oraz innych elementów wpływających na zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego takich jak suwnice, podajniki czy stoły specjalistyczne ze zmienną regulacją blatu.

Drugim tematem jest filtracja powietrza – głównie systemy odpylania maszyn obróbczych. Należy pamiętać, że aby pozyskać na dofinansowanie w tym obszarze należy mieć wykonane pomiary zapylenia przez jednostkę akredytowaną.

Kolejnym elementem oferty może być wentylacja mająca na celu odbiór szkodliwych czynników chemicznych. W produkcji mebli często dotyczy to lakiernictwa. Pojedyncze ściany lakiernicze, jak i typowe kabiny lakiernicze nie podlegają dofinansowaniu. Projekt tego typu musi zawierać kompletne instalacje nawiewno-wywiewne.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.  

***

Do konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
– nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
– nie zalega z opłacaniem podatków;
– nie znajduje się w stanie upadłości;
– nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

~ tekst i fot.: Katarzyna Orlikowska