Nowoczesne budownictwo drewniane drogą do obniżenia śladu węglowego

Nowoczesne budownictwo drewniane drogą do obniżenia śladu węglowego

Budynki, w całym swoim cyklu życia, generują aż 39% emisji dwutlenku węgla do atmosfery – wynika z raportu Architecture 2030. Redukcja tego wskaźnika to cel zapisany w porozumieniu paryskim oraz Europejskim Zielonym Ładzie. Jedną ze ścieżek łagodzenia zmian klimatu jest wykorzystanie drewna w budownictwie, którego tona użyta zamiast betonu, zmniejsza o dwie tony emisję CO2 do atmosfery (dane European Forest Institute). Tematyce śladu węglowego w budownictwie poświęcona była konferencja Polskich Domów Drewnianych i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z definicji Carbon Trust wynika, że ślad węglowy to całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych przez organizację, wydarzenie, produkt lub przez daną osobę w całym cyklu życia, wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Aktualnie budownictwo, uwzględniając cały cykl życia budynku, generuje aż 39% emisji CO2 do atmosfery. Dlatego tak istotne jest szukanie alternatyw i wykorzystywanie materiałów najbardziej przyjaznych dla środowiska. W tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest nowoczesna technologia szkieletu drewnianego, która przeciwdziała zmianom klimatycznym dzięki dwóm mechanizmom: magazynowania dwutlenku węgla w drewnie na wiele dziesiątków lub nawet setek lat oraz ograniczenia zużycia wysokoemisyjnych materiałów takich jak beton i stal. Jest to zgodne z założeniami porozumienia paryskiego, z którego wynika, że kraje Unii Europejskiej (w tym Polska) mają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

– Naszym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla na dwóch kluczowych etapach, czyli samej budowy, a następnie użytkownia naszych domów czy mieszkań. Stawiając na konstrukcje drewniane magazynujemy dwutlenek węgla w materiale i ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Natomiast w celu ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie użytkowania, wykorzystujemy ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła czy fotowoltaika – mówi Andrzej Schleser, Członek Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Ekologia budownictwa drewnianego

Z danych European Forest Institute wynika, że uwzględniając cały cykl życia budynku, budownictwo betonowe odpowiada za zużycie 42% całkowitej energii, 35% emisji gazów cieplarnianych i 30% zużycia wody.

To właśnie budynki stanowią klucz do niskoemisyjnej przyszłości w Polsce i na świecie. To również globalne wyzwanie, jak połączyć potrzeby budownictwa ze zrównoważonym rozwojem społeczeństw. Jeżeli zostaną zachowane odpowiednie standardy dla materiałów i procesów to ślad węglowy budynków drewnianych będzie niższy niż budynków betonowych – mówi dr inż. Jakub Gawron z Katedry Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Budownictwo drewniane coraz popularniejsze

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba budynków drewnianych powstających w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. W 2020 roku powstało ich 905 wobec 348 w 2015 roku. Rosnąca popularność konstrukcji drewnianych to krok w dobrym kierunku, choć potencjał tego rynku jest znacznie większy. Każdego roku może powstawać nawet 15 tys. budynków drewnianych.

– Nawet uwzględniając ten dynamiczny wzrost to udział budownictwa drewnianego w całości rynku wynosi ok. 1%. Potencjał jest znacznie większy. Dzięki nowoczenym technologiom prefabrykacyjnym pozwalającym budować wielokondygnacyjne budynki z drewna zdecydowanie zwiększymy ten udział. Chcemy, aby do 2040 roku nawet 20% budynków w Polsce powstawało w technologiach wykorzystujących drewno. Tym samym znacząco zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – podsumowuje Andrzej Schleser.

~kafal