Od jednego producenta maszyny w linii do produkcji palet

Od jednego producenta maszyny w linii do produkcji palet

Wydajność zainstalowanej linii sięga 70-80 m3 drewna na zmianę, przy zatrudnieniu 6 osób, wliczając operatora wózka widłowego.

To nie przechwałka, że firma AMIX Wieczorek z Pierzyn Małych może z wytwarzanych przez siebie maszyn zainstalować u producentów palet kompleksową linię przetarcia drewna. Niedawno w firmie ZPUH Import-Eksport Karol Gołdyn z Czajkowa uruchomiono właśnie linię do produkcji elementów palet.
– Mamy już w ofercie wszystkie maszyny do wyrobu palet – pilarki, frezarko-obrzynarki, wypalarki, czyszczarki do palet, obrzynarki narożników, rozkładarki do formatowania całych palet, różnego rodzaju przenośniki, obracarki, układarki palet – wylicza Piotr Wieczorek, właściciel firmy. – Jest ona efektem rozmów z przedsiębiorcami drzewnymi, którzy w coraz większym stopniu przejawiają potrzebę kompleksowej modernizacji procesu przetarcia, przy stosunkowo niskich kosztach takiej inwestycji. Z wytwarzanych u nas maszyn stworzyliśmy u klienta standardową linię do produkcji palet, z pilarką na piłę taśmową, choć możemy ją dostarczać także z pilarką na piły tarczowe. Może być różnie konfigurowana, w zależności od potrzeb klienta, od jego wymagań i możliwości sfinansowania inwestycji.


U producenta z Czajkowa składa się ona z sześciu maszyn połączonych przenośnikami. Umożliwiają one przerób kłód drewna o długości od 2,5 do 7 m i średnicy do 50 cm na typowe elementy palet. Linia dla producenta palet zakłada proces przetarcia kłód o długości 2,5 m.
– Proces produkcji rozpoczyna się od załadunku kłód drewna na podajnik kaskadowy – tłumaczy Piotr Wieczorek. – Jego zadaniem jest rozdzielenie kłodowanego drewna tak, aby wpadało pojedynczo na podajnik rolkowy, podający kłody do przecinarki poprzecznej do kłód PTP-2500. Praca podajnika kaskadowego odbywa się automatycznie, ale może być także sterowana przez operatora linii. Kłody natrafiają na zderzak, który ustawia je na wybraną długość. Pilarka może być dostosowana także do innych długości kłód, które mogą być wcześniej korowane i podawane po korowaniu, ale nie jest ono konieczne. Gdyby zakład odbierał dłuższy surowiec, to można wcześniej go automatycznie „kawałkować” na przecinarce do kłód, które dalej przenośnikiem łańcuchowym trafiają, poprzez obracarkę kłody, do pilarki taśmowej pionowej PT-2P.
W tym przypadku pilarka poprzeczna PTP-2500 dokonuje przycinania kłód surowca drzewnego na zadaną długość. Wyposażona jest w piłę tarczową o średnicy 1200 mm oraz chwytak, który automatycznie dociska przycinaną kłodę, stabilizując ją i umożliwiając wysoką precyzję cięcia. Pocięte kłody trafiają do pilarki taśmowej pionowej, przy czym w trakcie podawania istnieje możliwość odsortowania sztuk niespełniających wymagań produkcyjnych.


Kolejnym etapem produkcji w Czajkowie jest właśnie przetarcie kłód. Najpierw przycięte na długość elementy trafiają na sterowaną przez operatora linii obracarkę. Dzięki niej możliwe jest odpowiednie ustawienie i wycentrowanie wałka, zapewniające optymalną wydajność materiałową przy jego przetarciu. Przetarcie surowca realizowane jest na pilarce wąskotaśmowej PT-2P, o długości taśm 4400 mm i grubości pił w zakresie 1,0-1,27 mm (w zależności od zastosowanych silników elektrycznych), z płynną regulacją posuwu. Pilarka ta wyposażona jest w dwie piły pionowe o zmiennej szerokości cięcia. Pracą pilarki steruje operator, jednak sterowanie może się odbywać również automatycznie, poprzez sterownik. W wyniku tego przetarcia uzyskuje się materiał główny w postaci pryzmy, przeznaczony w części na klocki paletowe oraz oflisy, które kierowane są na przenośnikach do dwóch pionowych pilarek rozdzielczych czterotaśmowych PT-4P, które umożliwiają wycinanie dwustronnie odkrytej pryzmy o szerokości od 60 do 250 mm.
Urządzenie wyposażone jest w zautomatyzowany podajnik centrujący, który odpowiada za prawidłowe podanie materiału do pilarki.
Oflisy boczne, spadające na łańcuchowy podajnik poprzeczny, dostarczane są na stanowisko operatora drugiej pilarki, na której wycinane są elementy o szerokości 100 lub 140 mm. Podajnik tej pilarki wyposażony jest w lasery liniowe, dzięki którym operator może zmaksymalizować wydajność materiałową wycinanych elementów.
Końcowym etapem produkcji elementów palet jest wycięcie z pryzmy desek na dwutaśmowej pilarce poziomej PT-2PZ. Maszyna ta pozwala w zależności od grubości wsadu wyciąć jedną lub dwie deski przy jednokrotnym przejściu. Maksymalna wysokość obrabianej pryzmy to 350 mm, a szerokość – 200 mm. Wyposażona jest w dwa silniki główne o mocy po 7,5 kW.
Wydajność zainstalowanej linii sięga 70-80 m3 drewna na zmianę, przy zatrudnieniu 6 osób, wliczając operatora wózka widłowego.
– Zazwyczaj, u producentów palet, ze środka bala wycinany jest blok na klocki paletowe, a z reszty wykonuje się deski o określonej grubości – mówi Piotr Wieczorek. – Dlatego zamiast pilarki czterotaśmowej pionowej, może być zainstalowana wielopiła i wtedy tę samą operację wykonuje się na wielopile.
Amix ma w swojej ofercie także zestaw maszyn specjalistycznych dla producentów palet. Już przed laty skonstruowano czyszczarkę do palet CP-1, przeznaczoną do usuwania z palet pozostałości trocin przez dwie szczotki poziome oraz cztery szczotki pionowe, a pozostały pył zdmuchiwany jest sprężonym powietrzem. Jest możliwość dostarczenia czyszczarki z możliwością regulacji szerokości palety.
Do frezowania fazek na dolnych deskach palet oraz do obrzynania naroży skonstruowano frezarko-obrzynarkę, z odrębnymi silnikami napędu frezów, przenośników i obrzynarki.
Asortyment uzupełniają: wypalarka do palet, układarki PM-1, UM-1 oraz rozkładarka palet RP-120.
– Istotna jest wydajność zespołu maszyn, jednak tak naprawdę zainteresowanie naszą linią jest spowodowane niedostatkiem rąk do pracy fizycznej oraz rosnącymi kosztami pracy – mówi właściciel firmy Amix. – Przedsiębiorcy szukają rozwiązań wymagających do obsługi jak najmniej pracowników. Dlatego też jest dużo zapytań o możliwość zautomatyzowania procesów. Atutem naszej linii przetarcia drewna pod kątem produkcji palet drewnianych jest jej stosunkowo niewielka długość i jednocześnie możliwość wykonania praktycznie wszystkich czynności, które są potrzebne do przetarcia drewna na tarcicę i na deski oraz klocki paletowe. Wszystkie maszyny mają możliwość odciągu trocin, więc przy stosunkowo krótkiej linii, niższe są koszty montażu instalacji odpylającej. Możliwe jest także wykonanie pod maszynami kanałów odprowadzających odcięte kawałki drewna i trociny do zbiornika rębaka. Każde dodatkowe urządzenie polepsza standard pracy, wydajność, logistykę, więc w końcowym rozliczeniu może okazać się celowe „wzbogacenie” linii, która przez to zapewni konkretne oszczędności finansowe albo odpłaci się zwiększoną wydajnością. Istotna jest także ich obniżona energochłonność, ponieważ w wielu miejscowościach są problemy z zapewnieniem niezbędnej mocy. Linia przetarcia drewna firmy Amix wymaga dla sprawnej eksploatacji mocy 80 kW, a dodatkowo wyposażona – około 110 kW.

~Janusz Bekas