Ogrzewanie biomasą drzewną ograniczy emisję pyłów

Ogrzewanie biomasą drzewną ograniczy emisję pyłów

Nowa ciepłownia w Białej Podlaskiej o mocy 17 MW ma być opalana biomasą, a głównie drewnianymi zrębkami.

Spalanie drewnianych zrębków będzie odbywało się w dwóch kotłach wodnych: w jednym o mocy 5 MW i w drugim 12-megawatowym. Dzięki specjalnej konstrukcji mają one zwiększone powierzchnie wymiany ciepła. Ciepłownia będzie spalać rocznie ok. 100 tys. t zrębków.
– Kotły wodne mają parametry pracy zgodne z istniejącymi kotłami węglowymi – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej. – Pozwoli to na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z miału węglowego o 60 proc.
Budowa autonomicznej ciepłowni produkującej w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliw odnawialnych spowoduje znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Spełni restrykcyjne normy tzw. dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg systemu ciepłowniczego efektywnego energetycznie. Emisja dwutlenku węgla będzie zredukowana o ponad 60 proc. Zmniejszy się również emisja innych szkodliwych związków – między innymi tlenków azotu czy tlenków siarki.
Nowa ciepłownia to nie tylko innowacyjna i przyjazna dla środowiska forma ogrzewania miasta, ale również projekt korzystny dla lokalnych przedsiębiorstw, a szczególnie zakładów przetwarzających drewno i posiadających poprodukcyjne materiały drzewne. Wszystkie podmioty gospodarcze będą mogły biomasę odsprzedawać z zyskiem. Co istotne, biomasa drzewna będzie mogła być przyjmowana przez cały rok. Oprócz budynku ciepłowni zostanie też wybudowany buforowy magazyn biomasy z ruchomą podłogą o pojemności zapewniającej 3-5-dniowe jej magazynowanie oraz plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa.
Ciepłownię buduje firma VAS Energy Systems International GmbH z siedzibą w Wals-Siezenheim w Austrii, która wygrała przetarg. Koszt inwestycji to ponad 30,5 mln zł, z czego część to dotacja w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Początkowo prace przy budowie obiektu miały zakończyć się w grudniu ubiegłego roku. Termin odbioru przesunięto jednak na kwiecień, ale realizacja inwestycji znów przesunęła się w czasie. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia pomiarów gwarantowanych parametrów, przekazanie do eksploatacji będzie możliwe dopiero jesienią.

~bm