PEFC zabiera głos w sprawie drewna z Rosji i Białorusi

PEFC zabiera głos w sprawie drewna z Rosji i Białorusi

Zarząd PEFC International wyjaśnił na spotkaniu 4 marca, że całe drewno pochodzące z Rosji i Białorusi jest „drewnem pochodzącym z konfliktu” i dlatego nie może być wykorzystywane w wyrobach certyfikowanych przez PEFC. 

PEFC jest bardzo zaniepokojone atakiem rządu rosyjskiego na Ukrainę. Inwazja militarna stoi w bezpośredniej sprzeczności z podstawowymi wartościami reprezentowanymi przez tę organizację.

Stwierdzenie, że drewno z Rosji i Białorusi jest „drewnem pochodzącym konfliktu” jest następstwem nadzwyczajnego posiedzenia Rady PEFC Int. zwołanego w celu omówienia militarnej agresji Putina na Ukrainę i jej konsekwencji dla PEFC oraz dla właścicieli lasów i firm certyfikowanych przez PEFC. 

Klasyfikacja drewna z Rosji i Białorusi jako drewna pochodzącego z rejonu konfliktu wynika z przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucji w sprawie agresji na Ukrainę, która „w najostrzejszych słowach ubolewa nad agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę […] zaangażowaniem Białorusi”. Zarząd PEFC International nadal monitoruje sytuację i w razie potrzeby rozważy podjęcie dodatkowych środków. 

Wyjaśnienie, że drewno z Rosji i Białorusi należy sklasyfikować jako „drewno pochodzące z rejonu konfliktu”, opiera się na rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/ES-11/L.1 (2 marca 2022 r.) „Agresja na Ukrainę” podczas 11. nadzwyczajnej sesji specjalnej, w celu ochrony integralności certyfikacji łańcucha dostaw PEFC. To wyjaśnienie jest wstępnie ważne przez sześć miesięcy.

PEFC opublikuje dalsze wytyczne w najbliższych dniach.

~ kor