Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety.

Co tydzień na całym świecie powstaje tyle budynków, ile już teraz łącznie znajduje się w dużej stolicy europejskiej, takiej jak Paryż[1]. Jednocześnie budynki, zarówno ich wybudowanie, jak i późniejsza eksploatacja, generują ok. 40% globalnych emisji dwutlenku węgla[2], przyczyniając się do postępującej zmiany klimatu. Jednym z rozwiązań może być budownictwo wykorzystujące odnawialne materiały, takie jak drewno. Pozwala ono z jednej strony obniżyć emisje branży budowlanej, bo dzięki drewnianym konstrukcjom ograniczamy użycie betonu, a z drugiej – na długie lata zatrzymać dwutlenek węgla w drewnie, dzięki czemu nie trafi on do atmosfery. Ważne jednak, żeby drewno pochodziło z odpowiedzialnego źródła. Międzynarodowy certyfikat FSC jest niezależnym potwierdzeniem, że drewno zostało pozyskane legalnie, z lasów zarządzanych z poszanowaniem środowiska i praw lokalnej społeczności.

– Prawie połowa Polaków postrzega budownictwo i budynki za dużych emitentów gazów cieplarnianych. Jednocześnie drewno ma ogromną pozytywną wartość dla planety, ludzi i gospodarki. Aż dwie trzecie badanych potwierdza, że wykorzystanie certyfikowanego drewna w budownictwie i wykończeniu wnętrz ma korzystny wpływ na klimat, ochronę ekosystemów i bioróżnorodności – powiedziała Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce. – Drewno wbudowywane w konstrukcje czy przedmioty jest naturalnym magazynem CO2. Jest stosunkowo trwałe, lekkie, elastyczne i łatwe w obróbce. Ponadto jest surowcem odnawialnym, co ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialnego wykorzystania zasobów planety – dodała Karolina Tymorek.

Aż trzy na cztery osoby (76%) są zdania, że drewno wykorzystywane w budownictwie powinno mieć certyfikat poświadczający legalne pochodzenie oraz brak negatywnego wpływu na środowisko i lokalną społeczność. Badanie pokazało także, że Polacy chcieliby, aby budownictwo było bardziej zrównoważone środowiskowo. Niemal 6 na 10 osób (57%) jest zdania, że wśród elementów takiego budownictwa powinny znaleźć się odnawialne źródła energii, a podobny odsetek (56%) wskazuje na inteligentne rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia mediów. Blisko połowa badanych (46%) uważa, że elementem odpowiedzialnego budownictwa jest lokalizowanie budynku z poszanowaniem środowiska naturalnego i ładu przestrzennego, a tylko nieco mniejsza grupa (44%) wskazuje na technologie wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu.

Wyraźnie też widać, jak ważne dla Polaków jest miejsce, w którym mieszkają i pracują – ponad połowa badanych (56%) wolałaby wykonywać pracę w biurowcu z certyfikatem ekologicznym. Wykorzystanie certyfikowanego surowca, a tym samym potwierdzenie, że drewno pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów ułatwia inwestorom uzyskanie uznanych i popularnych na całym świecie certyfikatów środowiskowych, takich jak LEED lub BREEAM. Potwierdzają one, że budynki są przyjazne dla środowiska naturalnego, a użytkownikom zapewniają komfortowe warunki pracy. Z kolei 47% respondentów wskazało, że byliby w stanie zapłacić więcej za dom lub mieszkanie i ich wyposażenie wykonane z certyfikowanych materiałów naturalnych, jeżeli przyczyniłoby się to do ochrony środowiska.

Alex de Rijke, uznany brytyjski architekt, powiedział, że metal był materiałem XIX wieku, beton XX wieku, a drewno będzie materiałem XXI wieku. To idea zgodna także z oczekiwaniami polskich konsumentów, by drewno stało się przyszłością budownictwa. Ważne przy tym jest, aby branża budowlana wykorzystywała certyfikowane drewno z odpowiedzialnego źródła, dzięki czemu nie zubożymy zasobów tego naturalnego surowca. FSC to najbardziej wymagający system certyfikacji lasów, który cieszy się największym zaufaniem na świecie. Drewno pozyskiwane w ramach odpowiedzialnej gospodarki leśnej wnosi do projektów budowlanych korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – dodała Karolina Tymorek.

Z drewna można budować domy, mieszkania, biurowce, hotele, szkoły, teatry, galerie, szpitale, biblioteki czy muzea, co jedynie potwierdza niezwykle szerokie możliwości zastosowania tego surowca w odpowiadającym na aktualne potrzeby konsumentów budownictwie. Częstsze wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego może przyczynić się do realizacji zobowiązań klimatycznych i sprawić, że branża zmniejszy swoje oddziaływanie na klimat i środowisko naszej planety.

Informacja o badaniu

*Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone w Polsce w listopadzie 2023 roku przez SW Research na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) i objęło reprezentatywną grupę 1003 respondentów.


[1] Raport ONZ: Building Materials And The Climate: Constructing A New Future

[2] https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/co2-emissions-buildings-and-construction-hit-new-high-leaving-sector

~materiały prasowe