Polskie Domy Drewniane integrują branżę budownictwa drewnianego

Polskie Domy Drewniane integrują branżę budownictwa drewnianego

Spółka Polskie Domy Drewniane (PDD), wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego (PIGPD), 16 czerwca br. zorganizowała spotkanie przedsiębiorców specjalizujących się w produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych. To kolejny krok, po wysłaniu listów z zaproszeniem do współpracy, podjęty przez dewelopera ku integracji sektora. Celem współpracy firm będzie m.in. wzmacnianie sprzedaży ich produktów i usług, edukacja branży i klientów oraz podnoszenie innowacyjności.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego od samego początku popierała pomysł powstania spółki PDD i angażuje się w prace związane z pierwszymi realizacjami. Widzimy w tym wielką szansę dla polskich producentów drewna konstrukcyjnego, producentów domów, stolarki itp. Nasze tartaki dysponują już dziś nowoczesnymi maszynami, wiedzą jak należy produkować. Wystarczy dać im wsparcie, aby mogły skutecznie konkurować z zagranicznymi firmami. To wielka szansa i mamy nadzieję, że będzie w pełni wykorzystana– powiedział Rafał Szefler, Dyrektor PIGPD.

Jedną z ważniejszych misji spółki Polskie Domy Drewniane jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju oraz integracji firm działających w Polsce w branży budownictwa drewnianego. PDD szacuje, że potencjał tego rynku to aż 0,5 mln mieszkań, a udział budownictwa drewnianego w całym sektorze, w ciągu najbliższych dwóch dekad, może się zwiększyć do aż 20%. Realizacja tych celów jest możliwa jedynie w warunkach integracji branży drzewnej i budowlanej, aby wspólnie realizować poszczególne inwestycje oraz zwiększać siłę polskich marek.

– Jesteśmy deweloperem, którego zadania i cele są szersze niż tylko oddawanie kolejnych mieszkań i inwestycji. Chcemy stanowić kanał dystrybucji drewna konstrukcyjnego i wspierać jego sprzedaż na polskim rynku. Podejmujemy współpracę z przedsiębiorstwami, które znają tę branżę najlepiej, bo tworzą ją od wielu lat. Zespołowo możemy osiągnąć więcej, a do zrobienia jest sporo. Przed nami m.in. opracowanie standardów budownictwa drewnianego, edukacja i promocja zalet mieszkania w budynkach z prefabrykatów drewnianych, a także stworzenie kompleksowej platformy sprzedaży poszczególnych elementów. To kroki, które razem z branżą chcemy podjąć – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Wspólna misja

W spotkaniu 16 czerwca br. wzięli udział m.in. przedstawiciele tartaków oraz przedsiębiorstwa produkujące drewniane elementy konstrukcyjne. Ustalano tam zarys wspólnej wizji rozwoju współpracy przedstawicieli sektora, która powinna skupiać się m.in. na budowie łańcucha dostaw, edukacji branży w zakresie najlepszych praktyk, edukacji klientów w zakresie zalet mieszkania w budynku drewnianym oraz podnoszeniu innowacyjności.

Korzyści jakie ostatecznie zyskają zaangażowane firmy to m.in. wspólna realizacja inwestycji budowlanych, powstanie nowych kanałów sprzedaży, budowa świadomości i siły polskich marek oraz tworzenie mechanizmów chroniących polskich przedsiębiorców na rodzimym rynku.

Biuro Prasowe Polskich Domów Drewnianych