Polsko-ukraińska Konwencja budowlana o przyszłości odbudowy Ukrainy

Polsko-ukraińska Konwencja budowlana o przyszłości odbudowy Ukrainy

31 stycznia w Poznań Congress Center miała miejsce Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina. To pierwsze takie spotkanie przedstawicieli branży budowlanej z Europy Zachodniej, Skandynawii, Ukrainy i Polski w naszym kraju, poświęcone wyłącznie problematyce budownictwa w ogólnym planie odbudowy infrastruktury naszego wschodniego sąsiada po toczącej się jeszcze wojnie.

Otwarcia Konwencji dokonali Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Bartosz Cichocki – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Paweł Kurtasz – prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz jako gospodarze wydarzenia – Jan Styliński, prezes PZPB i Filip Bittner z Zarządu Grupy MTP.

Ważne i trudne pytania

Pytań związanych z aktualnym stanem współpracy z rynkiem ukraińskim jest wiele, stąd uczestnicy Konwencji starali się wskazać, jakie wsparcie rządowe dla polskich firm budowlanych oraz finansowe wejścia na rynek ukraiński są w tej chwili niezbędne i najbardziej pilne. Mówiono też o niezwykle istotnych kwestiach związanych z ubezpieczeniami i gwarancjami dla inwestycji na wschodzie.

Podczas rozpoczętej zaraz po otwarciu debaty wprowadzającej rozmawiano o sytuacji ekonomicznej Ukrainy i próbowano ocenić obecną sytuację na rynku budowlanym w tym kraju. Wzięli w niej udział znani analitycy finansowi i ekonomiści: Marek Zuber, Marek Budzisz i Adrian Furgalski.

Straty prowadzące do katastrofy

Wcześniej jednak dr Tetiana Chuzha z Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie przedstawiła skalę zniszczeń wojennych w obrębie budownictwa i infrastruktury w Ukrainie. A te są olbrzymie, zaś sam kraj stanął na granicy katastrofy humanitarnej. Jak podała dr Tetiana Chuzha, straty ogólne – według Kancelarii Prezydenta Ukrainy – wyceniane były w październiku ub. r. na kwotę ponad 1 bln dolarów, zaś straty bezpośrednie – na 650 mld dol. Z kolei dane Banku Światowego z czerwca ub. r. mówią o zapotrzebowaniu na odbudowę samej ukraińskiej infrastruktury na kwotę ok. 350 mld dol.

Podane przez dr Tetiana Chuzhę szkody w infrastrukturze budowlanej spowodowane wojną wyceniało się w roku 2022 na 137,8 mld dol. Niestety, w wyniku działań wojennych liczba uszkodzonych i zniszczonych obiektów infrastruktury stale rośnie. Z kolei koszty szkód w infrastrukturze transportowej przekroczyły już 35,6 mld dol. – w tym 26,6 mld dol. to zniszczenia dróg, a 4,4 mld dol. to szkody na kolei. Ponadto ok. 50 proc. ukraińskich obiektów energetycznych zostało uszkodzonych wskutek zmasowanych ataków pod koniec 2022 r. Ponad 150 mostów lub wiaduktów na drogach o znaczeniu państwowym zostało zniszczonych lub uszkodzonych, natomiast szkody w ukraińskim mieszkalnictwie szacuje się na 54 mld dol. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało łącznie 149,3 tys. budynków mieszkalnych. Szkody wyrządzone przez wojnę obiektom kultury, sportu i religii szacuje się na 2,2 mld dol.

Dr Chuzha podała też, że w wyniku wojny zniszczeniu uległo m.in. 84,3 tys. maszyn rolniczych, 3 tys. prywatnych samochodów osobowych, 14,4 tys. pojazdów komunikacji miejskiej, 330 szpitali, 595 budynków administracji państwowej i samorządowej, 31 internatów i 44 ośrodków pomocy społecznej. To wszystko – jak ocenili zgodnie uczestnicy Konwencji – będzie wymagało olbrzymiej, międzynarodowej współpracy, tak na etapie projektowania mechanizmów finansowania odbudowy, jak i samego wykonawstwa, dostarczania technologii, ludzi, maszyn i materiałów budowlanych.

Jak i za co odbudować Ukrainę?

Koncepcje odbudowy Ukrainy i udziału polskiego sektora budowlanego, czyli forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa i polskich firm z tego sektora w Ukrainie – to tematyka eksperckiej debaty, w której udział wzięli m.in. Szymon Waszczyn z firmy Bolix Ukraine, Yaroslav Romanchuk z EUCON Legal Group i Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Karol Kubica z Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie, Roman Babak z TB Group i Konwentu Budowlanego Polska–Ukraina, Leszek Gołąbiecki – prezes spółki Unibep, prof. Gennadiy Farenyuk z Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Konstrukcji Budowlanych Ukrainy oraz Aleksander Baranowski z Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy.

Tuż po niej rozmawiano o nowoczesnych technologiach oraz eksporcie polskich usług i materiałów budowlanych. Jerzy Karwelis z Centrum Rozwoju Biznesu Łukasiewicz – ORGMASZ rozmawiał o tym zm.in. Maciejem Korbasiewiczem z firmy Bolix Ukraine, Arturem Jarząbem z firmy Synthos, Michałem Wieczorkiem z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Sieci Łukasiewicz, Bogusławą Rudecką ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Bogdanem Kępką z Klastra Polskie Technologie Bazaltowe, Konradem Szczęsnym z Invest Stockholm i Mateuszem Danilukiem z firmy Pronar.

Natomiast na zakończenie spotkania Kazimierz Krupa z Kancelarii Drawbridge zaprosił do dyskusji poświęconej finansowaniu inwestycji oraz ubezpieczaniach realizacji procesów budowlanych w odbudowie Ukrainy. Jego gośćmi byli Janusz Władyczak – prezes KUKE, Karol Tofil z Banku Gospodarstwa Krajowego, Dariusz Blocher z Budimeksu, Damian Kaźmierczak z PZPB, Wiktor Karpinec z Kredobank Ukraina i Olena Sztorgin z Konfederacji Firm Budowlanych Ukrainy.

~ źródło: Grupa MTP