Powstała Koalicja na rzecz polskiego drewna

Powstała Koalicja na rzecz polskiego drewna

Konsolidacja działalności całej branży, wypracowanie wspólnego stanowiska oraz zapewnienie skutecznej reprezentacji w rozmowach ze wszystkimi interesariuszami to główne cele nowo powstałej Koalicji na rzecz polskiego drewna.

Polska jest drugim największym eksporterem mebli na świecie, największym w Europie producentem podłóg drewnianych, okien, drzwi i palet oraz drugim w Europie producentem płyt drewnopochodnych, a także szóstym producentem tarcicy. Zajmujemy też czołowe miejsce w produkcji papieru.

Przemysł drzewny dostarcza 5 proc. do PKB Polski, 10 proc. wpływów z eksportu oraz zatrudnia 400 tys. pracowników mając ogromne znaczenie dla gospodarki kraju. Dlatego drewno jest surowcem strategicznym i tak też przez decydentów powinno być traktowane.

Polscy producenci przez lata wypracowali na wielu eksportowych rynkach silną pozycję, stając się cenionymi dostawcami z uwagi na wysoką jakość wyrobów i atrakcyjne oraz konkurencyjne ceny. Jednak tę konkurencyjność jest coraz trudniej utrzymać ze względu na gwałtownie rosnące koszty produkcji w Polsce. Związane są one z rosnącymi i horrendalnymi kosztami materiałów i komponentów do produkcji – w tym drewna, kosztami energii elektrycznej, płacy i szalejącą inflacją. Stabilny rozwoju branży jest dalej niemożliwy bez dialogu z Lasami Państwowymi i bez realnego wpływu branży na zasady kupna surowca w Polsce.

Dlatego 6 stowarzyszeń branżowych: EPAL Polska, Związek Polskie Okna i Drzwi, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, powołało do życia nową inicjatywę nazwaną Koalicją na rzecz polskiego drewna.

Koalicja na pewno nie jest żadnym stowarzyszeniem ani zrzeszeniem – wyjaśniał Jarosław Michniuk, prezes zarządu Paged Pisz na niedawnym Forum Przemysłu Drzewnego. – Nie mamy statutu i nie jest sensem naszego działania aby wytworzyć jakieś formalno-prawne ramy Koalicji. Chcemy reprezentować interes branży drzewnej i dlatego do życia powołaliśmy tę inicjatywę. Natomiast nie zastępujemy w żadnej mierze działalności stowarzyszeń, które chcemy aby dały nam mandat do tego żeby realizować cele, które sobie postawiliśmy. Bo obecnie brak jest skutecznej reprezentacji branży drzewnej w rozmowie z licznymi interesariuszami m.in. z Lasami Państwowymi, Ministerstwami czy organizacjami społecznymi i wielu innymi, którzy mają wpływ na to, co dzieje się w branży drzewnej.

Jak podkreślał Jarosław Michniuk, żeby wypracować konkretne stanowisko i dojść do kompromisu oraz rozwiązań należy wyznaczyć plan działania i krok po korku go realizować gdyż tylko w ten sposób można zmieniać rzeczywistość. Przeszłość pokazuje, że brakuje branży skutecznej formy dialogu z decydentami. Najlepszym przykładem są ogłoszone przez LP we wrześniu minionego roku zasady sprzedaży drewna na lata 2022-23, które z branżą nie zostały skonsultowane. Dokument powstał bez zapowiedzi i bez konsultacji z branżą, a wpłynął na 400 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze i na miliony konsumentów korzystających z usług firm z branży drzewnej.

Mamy cele dwojakiego rodzaju: krótko i długoterminowe – tłumaczył prezes Paged Pisz.

Cele krótkoterminowe to wypracowanie wspólnie z LP nowych zasad sprzedaży surowca na rok 2023 oraz uwzględnienie – w odniesieniu do wszystkich decyzji i regulacji dotyczących branży drzewnej – skutków inwazji Rosji na Ukrainę i sankcji blokujących praktycznie cały import drewna kłodowanego i wyrobów drzewnych z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Natomiast cele średnio – i długoterminowe to wypracowanie dla branży drzewnej w Polsce transparentnych i przewidywalnych zasad zakupu surowca drzewnego z LP uwzględniających interes wszystkich stron. Ponadto działania w interesie branży drzewnej w odniesieniu do warunków rynkowych, otoczenia społecznego i regulacji prawnych oraz promocja działalności branży drzewnej wśród interesariuszy.

Bo naszym wspólnym interesem jest wykorzystanie naszego najcenniejszego surowca w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, wspierając przy tym budowę silnej oraz stabilnej polskiej gospodarki – dodał Jarosław Michniuk.

~ tekst i fot.: Katarzyna Orlikowska