Prezesi największych firm meblarskich w Polsce apelują do rządu

Prezesi największych firm meblarskich w Polsce apelują do rządu

Większość podmiotów produkcyjnych z branży meblarskiej z dniem
23 marca 2020 r. wstrzymuje produkcję i ogłasza przestój.

W obliczu epidemii COVID-19 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, prezesi największych firm meblarskich z Polski oraz Agata Meble wystosowali wspólne pismo w sprawie rozwiązań przeciwdziałających następstwom koronawirusa do: prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera RP Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz prezesa PFR Pawła Borysa.
– Obecny kryzys może okazać się ponad siły bardzo wielu przedsiębiorstw branży meblarskiej, stąd konieczne jest jej systemowe wsparcie, obejmujące swoim zasięgiem wszystkie grupy przedsiębiorstw – apeluje Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. – Większość podmiotów produkcyjnych z branży meblarskiej z dniem 23 marca 2020 r. wstrzymuje produkcję i ogłasza przestój. Nasza branża potrzebuje wsparcia od razu, a modyfikacja przepisów powszechnie obowiązujących, jak chociażby kodeksu pracy, pozwoli na objęcie pomocą wielu podmiotów bez zbędnych formalności.
Przestój już potwierdza chociażby firma Meble Wójcik, będąca największym pracodawcą w Elblągu. Piotr Wójcik, prezes firmy, w wywiadzie na portalu portel.pl zapowiedział, że postojowe będzie w kwietniu i – jeśli będzie taka konieczność – w maju. W czerwcu, jeśli czarny scenariusz się spełni, firma przyspieszy urlopy wypoczynkowe, które zwykle były planowane w lipcu. Jeżeli po urlopie, normalnie naliczonym i wypłaconym, firma nie będzie mogła wystartować, wtedy pracownicy będą przechodzić na urlopy bezpłatne.
Jak zaznaczają przedstawiciele polskiego meblarstwa, mając na względzie fakt, iż we wszystkich sklepach meblowych w Europie sprzedaż spadła praktycznie do zera, branża meblarska nie ma możliwości dalszej produkcji. Powoduje to, jedynie wśród dużych przedsiębiorców, zamknięcie eksportu o wartości kilkuset milionów złotych miesięcznie. W związku z tym działania osłonowe ze strony rządu muszą być wdrożone niezwłocznie. Istotne jest, aby pomoc dotyczyła wszystkich podmiotów, zarówno MŚP, jak również dużych, albowiem duże i średnie przedsiębiorstwa z branży meblarskiej same generują ponad 75 proc. obrotu całej branży i zatrudniają 75 proc. wszystkich pracowników sektora meblarskiego.
We wspomnianym liście przedstawiono propozycje gotowych rozwiązań, które z powodzeniem sprawdzają się w krajach zachodniej Europy i stanowią rzeczywiste wsparcie biznesu w nadchodzącym kryzysie.
Rozwiązaniami koniecznymi do wdrożenia do pakietu stanowiącego tarczę antykryzysową są:

 1. tymczasowa modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie, iż obejmuje ona cały przemysł dotknięty restrykcjami wynikającymi z pandemii SARS-CoV-2, tj. zarówno podmioty produkujące meble i asortyment meblowy oraz podmioty zajmujące się jego sprzedażą (firmy handlowe, sieci handlowe),
 2. tymczasowa dalsza modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie wynagrodzenia postojowego na poziomie od 80 proc. minimalnego wynagrodzenia lub 40 proc. wysokości wynagrodzenia średniego,
 3. określając jw. katalog podmiotów dotkniętych wymuszonym przestojem, przejęcie przez Skarb Państwa pełnego obciążenia wynikającego z wypłaty nowo zdefiniowanego wynagrodzenia postojowego – na wzór sprawdzonego i obowiązującego rozwiązania w Niemczech
  (tzw. Kurzarbeit).
  Podmioty wpisujące się w ww. definicję objętych przestojem automatycznie uprawnione będą także do poniżej opisanego wsparcia:
 4. wstrzymanie płatności do ZUS na okres 6 miesięcy,
 5. rozłożenie na 24 nieoprocentowane raty wygenerowanej zaległości wobec ZUS z rozpoczęciem spłaty od dnia 1 stycznia 2021 r.,
 6. alternatywnie umorzenie płatności do ZUS z tytułu wynagrodzeń postojowych, o których mowa powyżej,
 7. wstrzymanie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 24 miesiące,
 8. umożliwienie wypłaty wynagrodzeń z naliczonego i już wpłaconego zakładowego funduszu świadczeń
  socjalnych,
 9. zawieszenie w całości na okres minimum 12 miesięcy składek na PPK,
 10. uwolnienie środków z podatku VAT zgromadzonych na subkontach bankowych celem umożliwienia wypłaty z tych środków wynagrodzeń pracowniczych,
 11. zaniechanie poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty od użytkowania wieczystego i innych opłat lokalnych od podmiotów objętych przestojem – względnie naliczenie za ten okres podatku gruntowego,
 12. automatyczne odnowienie kredytów obrotowych wygasających w roku 2020 r. na okres do końca 2021 r.,
 13. bezwarunkowe uruchomienie kredytów obrotowych z BGK każdorazowo do wysokości budżetu wynagrodzeń (za styczeń i luty 2020) w uproszczonej formie na bazie wyników rocznych z 2019 r.,
 14. odroczenie płatności rat wszelkich kredytów, leasingów na 6 miesięcy oraz tym samym wydłużenie okresu kredytowania o okres odroczenia,
 15. zawieszenie możliwości wypowiadania zobowiązań kredytowych przez kredytodawców minimum do końca 2020 r.,
 16. wydłużenie możliwości pobierania przez pracowników/rodziców dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres trwania zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków,
 17. wprowadzenie wyżej opisanych rozwiązań z datą 23 marca 2020 r.
  – Nie jest tajemnicą, że brak rozwiązania systemowego doprowadzi do upadku/bankructwa wielu podmiotów z branży meblarskiej, a to z kolei wygeneruje dużą liczbę osób bezrobotnych, które będą wymagały koniecznego wsparcia socjalnego przez bliżej nieokreślony czas – napisano w liście. – Branża potrzebuje wsparcia od razu, a modyfikacja przepisów powszechnie obowiązujących, jak chociażby kodeksu pracy, pozwoli na objęcie pomocą wielu podmiotów bez zbędnych formalności. Wszystkie działania muszą dotyczyć ogółu przedsiębiorstw, a nie wybranej grupy małych i średnich przedsiębiorstw, a zasady muszą być przejrzyste i pozbawione jakiejkolwiek uznaniowości w decyzjach wsparcia. Podkreślamy również i wskazujemy, że oferowana pomoc nie może w żadnym wypadku wchodzić w zakres pomocy de minimis z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie wyłączy właściwie wszystkich dużych i średnich przedsiębiorców.

tekst i fot. Katarzyna Orlikowska