Przedsiębiorco, sięgnij z Euroliderem po wsparcie unijne!

Przedsiębiorco, sięgnij z Euroliderem po wsparcie unijne!

Przedsiębiorcy sektora MŚP z woj. łódzkiego w najbliższym czasie będą mogli sięgnąć po kolejne wysokie wsparcie na realizację swoich projektów inwestycyjnych. Każdy, kto złoży wniosek, będzie mógł uzyskać do 300 tys. PLN dotacji przy poziomie dofinansowania aż do 85 proc. – liczonego od wartości inwestycji netto.

Województwo łódzkie otrzymało dodatkową kwotę blisko 45 mln PLN na pomoc w odbudowie i zwiększeniu odporności gospodarczej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Środki są kierowane do przedsiębiorstw w ramach inicjatywy REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Jest to plan Komisji Europejskiej mający na celu ograniczenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19.

Bezwzględnym kryterium spadek przychodów w pandemii

Warto zwrócić uwagę, że środki te zostały już wydatkowane w innych województwach i przyczyniły się do istotnego rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach w województwie łódzkim, zakłada podniesienie konkurencyjności firm poprzez działania inwestycyjne, które mają zwrócić szczególną uwagę na aspekty ekologiczne i transformację cyfrową. Oczywiście podstawowym i bezwzględnym kryterium będzie pokazanie spadku przychodów w wyniku pandemii COVID-19 o co najmniej 15 proc. w 2021 r. w stosunku do roku 2019. Kryteria te wydają się bardzo atrakcyjne dla podmiotów działających w sektorze obróbki drewna. Ta gałąź przemysłu niewątpliwie bardzo mocno odczuła skutki pandemii COVID-19, które przyczyniły się m.in. do spadku przychodów. Wszelkie działania dążące do automatyzacji procesów są bardzo mocno pożądane przez przedsiębiorców i idealnie realizują kryteria konkursu – szczególnie w obszarze cyfryzacji procesów obróbczych i ich automatyzacji. Poprawa wydajności produkcji prowadzi do poprawy wskaźników ekologicznych – zakup nowoczesnej maszyny obróbczej, który jak najbardziej jest możliwy w konkursie, przyczyni się do zmniejszenia energochłonności procesu. Przedsiębiorca uzyskuje więc nie tylko dotację – spełniając kryteria naboru, ale również realną oszczędność wynikającą z mniejszych rachunków za energię.

Nie ma wymogu wzrostu zatrudnienia

Warto zwrócić uwagę, że aktualny konkurs, który zakłada wysokie 85-proc. dofinansowanie, nie jest obarczony kryteriami, które bardzo często zniechęcały przedsiębiorców do aplikowania o środki unijne. Doradcy firmy Eurolider – podmiotu doradczego z Wrocławia z ogromnym kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych – bardzo często słyszą od przedsiębiorców, że nie skorzystają z dotacji, ponieważ nie mogą zagwarantować wzrostu zatrudnienia. W tym konkursie – co istotne – nie ma wymogu wzrostu zatrudnienia!

Bazując na doświadczeniu zdobytym przy realizacji tożsamych projektów realizowanych na terenie całego kraju, doradcy firmy EUROLIDER pokierują Państwa działania tak, by dołączyć do ponad 100 przedsiębiorców, którzy już uzyskali wsparcie na walkę ze skutkami pandemii. Ponieważ konkurs unijny to zawsze jedna konkretna szansa na zdobycie funduszy na zaplanowane cele, nie warto eksperymentować i uczyć się na własnych błędach. Firma Eurolider, jako rzetelny i sprawdzony partner biznesowy, bardzo chętnie przedstawi Państwu przykłady projektów zrealizowanych z sukcesem w ramach mechanizmów finansowania przedsięwzięć odbudowy potencjału gospodarczego po pandemii COVID-19. Naszym celem jest wspólne przejście przez etap zdobycia i rozliczenia dofinansowania.Eurolider Sp. z o.o. Dofinansowania UE dla firm
ul. Ołtaszyńska 39, 53-010 Wrocław
+48 518 762 317
+48 501 017 737
dotacje@eurolider.pl