Recykling, czyli wtórny obieg cennych surowców

Recykling, czyli wtórny obieg cennych surowców

Jednym z patronów wspierających FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, organizowanego w dniach 17-18 kwietnia w Warszawie przez powermeetings.eu, będzie Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, które wraz z firmami członkowskimi należy do najbardziej aktywnych środowisk w zakresie pozyskiwania i produkcyjnego przetwarzania drewna poużytkowego.

Od lat nie tylko zabiega o uznanie pyłów drzewnych i innych pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych za produkty uboczne dla branży przemysłu płyt drewnopochodnych oraz o warunki dalszego z nimi postępowania, zapewniające wysokie standardy ochrony środowiska oraz funkcjonowanie przemysłu płytowego. Prace nad krajowym aktem wykonawczym są prowadzone od dwóch lat, stąd postulaty o opracowanie rozwiązania legislacyjnego, które powinno w sposób jednoznaczny i konkretny określić sposób postępowania oraz status pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych dla branży producentów płyt drewnopochodnych. Pozwoliłoby to na funkcjonowanie naszego przemysłu, z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji w stosunku do zakładów płyt drewnopochodnych, zlokalizowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej.  

Stowarzyszenie zabiega także w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska o odblokowanie systemu wydawania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów drzewnych. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu zainteresowane są zakupem odpadów drewnianych/drewnopochodnych wymienionych pod kodem AC170 w części II załącznika IV do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie przemieszczania odpadów, które wykorzystywane są do produkcji płyt drewnopochodnych. Wykorzystanie drewna poużytkowego do produkcji płyt drewnopochodnych niesie bowiem za sobą zarówno istotne korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Drewno poużytkowe powinno być wykorzystywane w pierwszej kolejności do produkcji mebli, płyt drewnopochodnych i innych wyrobów, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla gospodarki. Surowiec zdatny do dalszego przetworzenia nie powinien być przerabiany na biomasę energetyczną i spalany, tylko wykorzystywany zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania i hierarchii odpadów. Zapisanie przez UE zasady kaskadowości są szczególnie ważne ze względu na obecne trudności w łańcuchu dostaw i niedobory materiałowe oraz kluczowe dla uniknięcia zakłóceń na rynku i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców dla przemysłu.

Podczas Forum z prezentacjami na ten temat wystąpią przedstawiciele krajowych producentów płyt drewnopochodnych, którzy mają już wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu drewna poużytkowego i stworzeniu dla swoich potrzeb profesjonalnych punktów ich przerobu na zrębki, wykorzystywane w procesach wytwarzania płyt. Drewno poużytkowe jest bowiem istotnym surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych, a możliwość jego zakupu poza krajem jest szczególnie istotna w obliczu obecnego poważnego deficytu drewna oraz produktów ubocznych przerobu tartacznego. Popyt wciąż przewyższa podaż, stąd tak znaczące wsparcie Forum Drewna Poużytkowego, dla uświadomienia skali problemu recyklingu i dostępności drewna do recyklingu z rynku krajowego i zagranicznego. Dlatego tak dokuczliwe są dla tej branży problemy z uzyskiwaniem pozwoleń na transgraniczne przemieszczanie drewna poużytkowego i brak krajowej jego klasyfikacji.

Na pewno podczas Forum zostanie zwrócona uwaga na zalety gospodarki obiegu zamkniętego, w którym wyeksploatowane produkty drzewne są przetwarzane na surowiec do produkcji płyt, z których wytwarza się nowe modele mebli, ale też płyty budowlane, typu OSB, które po latach znowu można poddać recyklingowi. Trudno o lepszy przykład ekologiczności technologii.

Wraz z organizatorami zapraszamy do udziału w Forum Drewna Poużytkowego organizowanego w dniach 17-18 kwietnia 2023 w Warszawie.

Link do www gdzie można znaleźć szczegóły oraz formularz rejestracyjny: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

~ źródło: powermeetings.eu