Rusza program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

Rusza program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

Od 8 listopada można składać wnioski na dofinansowanie w pilotażowym programie „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Poziom dofinansowania to aż 85% kosztów inwestycji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, zorganizowała konkurs w ramach pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”.

Celem programu jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych. Wnioski o dofinansowanie projektu, które dostępne są na stronie internetowej PARP, składać można w terminie od 8 listopada do 6 grudnia tego roku. O grant mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy z całej Polski prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli biurowych i sklepowych, kuchennych, materacy oraz pozostałych mebli. Warunkiem jest aby przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły one przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń współpracujących z robotami oraz koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia. Poziom dofinansowania to 85% kosztów inwestycji przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 1 mln zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Ile można otrzymać?

  • maksymalnie 850 000 zł
  • wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pula środków w konkursie to 29 000 000 zł.

~ kor