Sztuczna inteligencja budowałaby… z modułów

Sztuczna inteligencja budowałaby… z modułów

Sztuczna inteligencja wdrażana jest do budownictwa, w tym również modułowego, by rozwiązywać kolejne problemy i optymalizować proces projektowania i budowania. Korzyści z jej stosowania może być tak wiele, że tematu zwyczajnie nie można zignorować. Dla technologii modułowej może okazać się trampoliną, dzięki której szybko zyska dużo większy udział w budownictwie, nie tylko polskim, ale i światowym.

Sztuczna inteligencja – kolejny rozdział w historii budownictwa

Z obserwacji branży budowlanej na przestrzeni ostatnich lat wynika, że znacznie wolniej niż inne branże, dostosowywała się ona do innowacji technologicznych. Mimo to nowe technologie były  adaptowane na potrzeby budownictwa i za każdym razem wnosiły ogromne zmiany. Tak było z elektrycznością, robotyką i automatyzacją. Wszystko wskazuje na to, że ze sztuczną inteligencją (AI) może być bardzo podobnie.

Podobną transformację zafundowała nam technologia cyfrowa, która zmieniła sposób, w jaki projektujemy budynki. Wykorzystanie BIM i procesów cyfryzacji znacząco wzbogaciło proces projektowania, dostarczając rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne zarządzanie całym łańcuchem dostaw, a w przypadku budownictwa modułowego pozwoliło uniknąć potencjalnych problemów np. związanych ze sposobem łączenia budynku po projektowaniu.

Obecnie, mimo ciągłego rozwoju sektor budowlany boryka się z problemami, takimi jak opóźnienia czy przekroczenie budżetu, które można rozwiązać za pomocą AI. Aby dowiedzieć się, jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na budownictwo, a w szczególności na budownictwo modułowe, trzeba przeanalizować i określić zarówno korzyści, jak i wszelkie potencjalne implikacje, a przede wszystkim poszukać możliwości jej zastosowania. Może się okazać, że potencjał sztucznej inteligencji w rozwiązaniach modułowych jest praktycznie nieograniczony. Kości zostały rzucone, więc pierwsze wnioski są już dostępne dla wszystkich.

Co daje połączenie sztucznej inteligencji z technologią modułową?

Przewagą budownictwa modułowego nad tradycyjnym niewątpliwie jest krótszy czas budowy i zmniejszona ilość odpadów materiałowych. Dlatego mogłoby się wydawać, że potencjał AI bardziej potrzebny jest gdzieś indziej, tymczasem można dzięki niej usprawnić wiele innych obszarów. Branża budowlana z wielkim zainteresowaniem przyjęła sztuczną inteligencję i doskonale rozumie korzyści, jakie może ona przynieść na każdym etapie procesu budowlanego – począwszy od planowania, regulacji, przestrzegania norm i dokumentacji, aż po automatyzację produkcji, transportu i samej budowy. Kluczem jest efektywne wykorzystanie tych technologii w celu tworzenia bardziej zaawansowanych budynków i dalszego wzmacniania korzyści związanych z rozwiązaniami modułowymi.

Sztuczną inteligencję warto połączyć z inteligentną automatyzacją, bo sprawdza się to w projektowaniu i kontroli jakości, a także we wdrażaniu robotyki. AI może również usprawnić logistykę poprzez prognozowanie dostaw, przewidywanie problemów transportowych i optymalizację sposobu ładowania i układania prefabrykatów na ciężarówkach. Na etapie montażu modułów sztuczna inteligencja może usprawnić ten proces, określając optymalną liczbę pracowników oraz ilość i rodzaj sprzętu, a także organizując pracę ekipy montażowej. Dodatkowo może wzmocnić korzyści wynikające ze stosowania technologii BIM, która wymaga szeroko zakrojonej współpracy i koordynacji między różnymi działami firmy i podmiotami zewnętrznymi. AI w roli wirtualnego asystenta mogłoby usprawnić komunikację pomiędzy członkami zespołu oraz uczyni planowanie projektów bardziej elastycznym. Dodatkowo sztuczna inteligencja może posłużyć do analizy ryzyka w celu rzeczywistej optymalizacji rozwiązań uwzględniających wiele aspektów, które zazwyczaj są rozwiązywane dopiero na znacznie późniejszym etapie procesu projektowania. 

Potencjał sztucznej inteligencji jest rzeczywiście imponujący. Najważniejsze jest jednak to, że AI to narzędzie wyjątkowo elastyczne, które może rekomendować rozwiązania zoptymalizowane pod kątem możliwości danej firmy. Usprawnienie procesu kontroli jakości i organizacja pracy to nie wszystko, bo sztuczna inteligencja może też dokonać oceny wpływu projektu na środowisko i zmierzyć realną efektywność energetyczną, co doprowadzi do powstania bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku budynków, do czego przecież dąży cała branża budowlana – mówi Emilia Łogwiniuk, Kierownik Działu Projektowego Unihouse.

Eksperci z pewnością zabiorą głos w tej sprawie na kolejnej dorocznej konferencji MBI World of Modular w 2024 r[1].

Trwałe zmiany czy chwilowy trend?

Przyszłości budownictwa należy upatrywać w połączeniu robotyki, sztucznej inteligencji i innych technologii, takich jak automatyzacja, obliczenia, oprogramowanie, wykrywanie i tworzenie sieci. AI może wywołać zmiany rodzaju zawodów w budownictwie, dzięki czemu branża stanie się bardziej dostępna dla kobiet, osób niepełnosprawnych i nowego pokolenia pracowników budowlanych, które zna się na nowych technologiach. Można również spodziewać się tego, że AI upora się z globalnym kryzysem mieszkaniowym.

Prognozy są obiecujące, a możliwości szerokie. Jeśli integracja sztucznej inteligencji z budownictwem ma szansę przynieść rozwiązania problemów i wprowadzać poprawę produktywności, to warto podjąć ten temat. Dziś nie pytamy już CZY tylko W JAKI SPOSÓB konstruktorzy i projektanci modułów będą wdrażać sztuczną inteligencję, aby zapewnić najwięcej korzyści płynące ze stosowania technologii modułowej. Myślę, że będzie to proces stopniowy, ale ostatecznie sztuczna inteligencja stanie się cennym narzędziem dla branży.


[1]             https://canada.constructconnect.com/dcn/news/technology/2023/07/artificial-intelligence-and-the-future-of-modular-and-pre-fab-construction

~materiały prasowe