Sztuczna inteligencja śledzi każde ścięte drzewo

Sztuczna inteligencja śledzi każde ścięte drzewo

W walce z procederem nielegalnej wycinki drzew pomocna może się wkrótce okazać sztuczna inteligencja, na której bazuje technologia Product Fingerprint, opracowana przez lubelski start-up Deeplai.

– Problem wylesienia i degradacji lasów na świecie jest wyceniany przez Bank Światowy na poziomie od 10 do 15 mld dol. strat we wszelkiego rodzaju nielegalnych działalnościach, które są prowadzone – mówi agencji Newseria Biznes Swapan Chaudhuri, współzałożyciel start-upu Deeplai, który chce się przyczynić do rozwiązania tego problemu dzięki technologii, która pozwala skatalogować i śledzić każde wycięte drzewo. – Wynika to m.in. z faktu, że obszary leśne są trudno kontrolowalne, znajdują się daleko od miast i można tam prowadzić działalność, której nikt nie widzi. Z drugiej strony cena drewna jako surowca do przetwarzania z każdym rokiem rośnie, co też stanowi zachętę dla przestępców.

Coraz większym problemem w skali światowej są nielegalne wycinki, z których – według danych Interpolu – może pochodzić nawet 1/3 drewna w światowym obiegu. Szacuje się, że w globalnej skali nielegalny handel drewnem jest wart nawet 152 mld dol. rocznie.

Są takie obszary geograficzne, gdzie ten problem jest porównywalny np. ze skalą zorganizowanej przestępczości narkotykowej mówi Swapan Chaudhuri.

W walce z procederem nielegalnej wycinki drzew pomocna może się wkrótce okazać sztuczna inteligencja, na której bazuje technologia Product Fingerprint, opracowana przez lubelski start-up Deeplai. Na podstawie indywidualnych cech, takich jak układ słojów, pozwala ona zidentyfikować i skatalogować każde wycięte drzewo. Następnie takie informacje trafiają do bazy danych, co pozwala m.in. zweryfikować oryginalność pochodzenia surowca.

– Musimy doprowadzić do zrównoważonej gospodarki leśnej, a nie tylko o tym opowiadać – zapowiada Swapan Chaudhuri. – Jednak w tym celu potrzebna jest najpierw cyfryzacja danych, która umożliwi certyfikację i audyt. Tylko w taki sposób – budując bazy danych, które umożliwią śledzenie pochodzenia surowca i wyrobów z drewna – będziemy w stanie budować zrównoważoną gospodarkę leśną. Do tego służą nowoczesne technologie i naszym celem jako Deeplai jest właśnie uzupełnić tę lukę i wprowadzić takie nowe rozwiązanie na rynek europejski.

W Unii Europejskiej pod koniec ubiegłego roku zostały wprowadzone inicjatywy ustawodawcze, które wskazują na konieczność pozyskania informacji o pochodzeniu geolokalizacyjnym i znaczniku czasu produktów, w tym również produktów z drewna w gospodarce leśnej.

– To spowoduje zmianę obecnie stosowanych technologii na zupełnie inne, nowoczesne – dodaje współzałożyciel Deeplai. – Musi powstać baza takich produktów, żeby można było je śledzić, weryfikować i prowadzić odpowiednią certyfikację.

Nowe rozporządzenie to jedna ze sztandarowych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie UE ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR). Jak wskazuje organizacja Client Earth, jednym z ważniejszych elementów nowych przepisów ma być tzw. mechanizm należytej staranności w łańcuchu dostaw. Ma on zagwarantować, aby towary wprowadzane na rynek UE – a także te, które są wytwarzane w UE i eksportowane do państw trzecich – nie powodowały wylesiania i były produkowane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym gospodarki leśnej.

W tym celu przedsiębiorstwa będą zobligowane m.in. do umożliwienia śledzenia drogi towarów na każdym etapie – począwszy od punktu ich pozyskania, przez produkcję, do momentu wprowadzenia ich na rynek – oraz dostarczania informacji na temat współrzędnych geolokalizacyjnych gospodarstwa lub plantacji, na których uprawiano dany surowiec. Ma to zagwarantować, że towary wprowadzane do obrotu na terenie UE nie pochodzą z obszarów leśnych, które zostały zdegradowane lub wykarczowane po 2020 roku. Co istotne, w przypadku niespełnienia wymogów nowego rozporządzenia przedsiębiorstwa będą pociągane do odpowiedzialności przez odpowiednie organy.

W ubiegłym roku unijne instytucje opracowały także nową strategię leśną do 2030 roku, która zakłada większą ochronę lasów, przede wszystkim na skutek zwiększenia ich monitoringu, oraz przywracanie im bioróżnorodności. Jak wyjaśniła Komisja Europejska, głównym celem tej inicjatywy jest lepsze monitorowanie lasów dzięki dostarczaniu aktualnych, sprawdzonych, interoperacyjnych i ogólnodostępnych danych i informacji w całej UE. Ogólnoeuropejska baza danych pozwoli lepiej zrozumieć ekosystemy leśne, podjąć odpowiednie działania i dostosować politykę do zmieniających się warunków, również do zmian klimatycznych, pomoże również zwalczać nielegalne pozyskiwanie drewna.

O możliwościach, jakie daje sztuczna inteligencja w walce z procederem nielegalnej wycinki lasów i handlu drewnem, eksperci debatowali podczas marcowego wydarzenia w ramach cyklu Thursday Gathering.  

~kor