W nowych zasadach zwiększono pulę na sprzedaż aukcyjną aż do 30 %!

W nowych zasadach zwiększono pulę na sprzedaż aukcyjną aż do 30 %!

W związku z opublikowanymi zasadami sprzedaży drewna na lata 2022-23 prezydent Izby Marek Kubiak skierował do premiera Morawieckiego pismo z prośbą o zablokowanie tych niekorzystnych dla przemysłu rozwiązań.

– Przed nami bardzo ciężki czas dla polskiego przemysłu drzewnego, bo będziemy mieli mocno ograniczony dostęp do surowca strategicznego, jakim jest drewno – stwierdził na konferencji prasowej zorganizowanej 28 września w Warszawie Marek Kubiak, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, odnosząc się do nowych zasad sprzedaży drewna, ogłoszonych tydzień wcześniej przez Lasy Państwowe. – Strona leśna praktycznie bez uzgodnień z nami wprowadziła nowe rozwiązania. Będzie katastrofą dla polskiego przemysłu drzewnego, jeżeli nie uda nam się tych zasad zablokować.

Było 80:20, będzie 70:30

22 września p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica podpisał Zarządzenie nr 57 w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023, które  opublikowane zostało 24 września w Portalu Leśno-Drzewnym. Wśród najważniejszych zmian, jakie zaszły w porównaniu do lat poprzednich, należy zaliczyć: wyodrębnienie nowej puli drewna – pula energetyczna; dwie procedury sprzedaży na każde półrocze – sprzedaż ofertowa i aukcje systemowe; wielkość zakupu obliczana z okresu od 01.07.2019 r. do 30.06.2021; wspólne wadium dla sprzedaży ofertowej i w aplikacji e-drewno; połączenie wyników sprzedaży ofertowej i aukcji systemowych w jedną umowę półroczną (konsolidacja umów); brak rabatu za płatność gotówką lub w terminie do 14 dni; trzy kryteria oceny – cena, ilość punktów przerobu, udział przerabianego drewna (wagi: 0,85/0,075/0,075); ocena kryterium ceny – oparta na cenie wskaźnikowej, określanej na podstawie złożonych ofert oraz podział puli ofertowej na procedury w Portalu Leśno-Drzewnym i systemowe e-drewno w proporcji 70:30.

I właśnie ta ostatnia zmiana budzi największy sprzeciw przedstawicieli przemysłu drzewnego, bowiem dotychczas (w latach 2020-21) 80 proc. surowca na sprzedaż było kierowanego na Portal Leśno-Drzewny, czyli dla firm z historią zakupów, zaś 20 proc. na sprzedaż aukcyjną. Zgodnie z nowymi zasadami ilość drewna nabywana na Portalu ma spaść z 80 do 70 proc.

– Otwarcie rynku, jakie proponują nam Lasy Państwowe, poprzez zwiększenie puli na sprzedaż aukcyjną do 30 proc. oraz zniesienie limitu ceny górnej – która ma zapobiegać spekulacjom – to zaproszenie dla pośredników w handlu drewnem oraz dla korporacji zachodnich do jeszcze głębszego drenowania naszego polskiego rynku surowca drzewnego – pisze Marek Kubiak w liście z 27 września, skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. – Proponowane zapisy stoją w zupełnej sprzeczności do tego, jakie działania podejmują rządy innych krajów europejskich.

Zasady niekonsultowane z przemysłem

Nowe zasady budzą tym większy sprzeciw przemysłu, gdyż ich propozycje nie były oficjalnie konsultowane z przedstawicielami branży.

– 5 sierpnia p.o. dyrektora generalnego LP powołał zespół ds. współpracy między Lasami a branżą – wyjaśnia Marek Kubiak. – Niestety, ten zespół nigdy się nie spotkał, a… 22 września zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym w postaci Zarządzenia nr 57. Bardzo niekorzystna dla polskiego przemysłu drzewnego jest nie tylko zmiana udziału surowca na Portalu i aukcjach. Pojawiły się bowiem dwa nowe kryteria oceny ofert. W latach 2020/21 jedynym kryterium oceny ofert składanych w PLD była cena. Jeszcze wcześniej Lasy Państwowe stosowały dodatkowe kryteria: geografii czy zwyczaju kupieckiego. Na rok 2022 wprowadzono dwa nowe kryteria. Głównym parametrem oceny ofert pozostanie zaoferowana cena (waga 0,85 proc.). Nowymi wskaźnikami będą: kryterium lokalizacji punktów przerobu oraz udział przerabianego surowca. Waga każdego z nich ustalona została na 0,075.

– W 2022 roku 85 proc. oceny będzie stanowiła cena, a pozostałe 15 proc. rozwiązania, które mają niby ograniczyć eksport – tłumaczy Marek Kubiak. – LP ustanowiły, że lokalizacja punktów przerobu oraz udział przerabianego surowca będą stanowić po 7,5 proc. oceny. Może to spowodować, że w kraju zostanie do ok. 0,5 mln m3 drewna, choć kryterium lokalizacji powinno mieć znacznie większą wagę przy ocenie ofert.

Wielkość surowca do sprzedaży na 2022 rok, jaką zaproponowało PGL LP, to 40 406 385 m3, a więc nieco mniejsza od puli z lat poprzednich, kiedy oferowano 42 mln m3.

– Zasady w naszym przekonaniu całkowicie zmieniają sytuację na rynku surowca drzewnego – czytamy w liście Marka Kubiaka do premiera Morawieckiego. – Doprowadzą do jeszcze większego wzrostu cen oraz większego eksportu drewna niż do tej pory. W związku z tym prosimy o zablokowanie tych katastrofalnych dla przemysłu drzewnego zasad sprzedaży drewna i pilne zwołanie Zespołu ds. przemysłu drzewnego, którego był pan inicjatorem jako Minister Gospodarki.  

Terminarz procedur na I półrocze 2022 r.

– 24.09-04.10.2021 r. – składanie wniosków o korektę historii zakupu i danych do oceny ofert,

– 06-12.10.2021 r. – etap zasadniczy sprzedaży ofertowej,

– 15-19.10.2021 r. – dogrywka w sprzedaży ofertowej,

– 21.10.2021 r. – publikacja wyników sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.,

– 29.10.2021 r. – przewidywana publikacja oferty aukcji systemowych na I półrocze 2022 r.,

– 02.11.2021 r. – przewidywany początek aukcji systemowych,

– 23.11.2021 r. – przewidywane zakończenie aukcji systemowych,

– 30.11.2021 r. – przewidywana publikacja wyników aukcji systemowych na I półrocze 2022 r.,

03.12.2021 r. – przewidywane ostateczne ogłoszenie skonsolidowanych wyników procedur sprzedaży i rozpoczęcie spisywania umów.

~Katarzyna Orlikowska